Centra usług współnych to szansa na realne oszczędności oraz poprawę jakości funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Jak podkreślał prelegent, to pomysł, który sprawdził się w biznesie, nie ma więc powodu, by nie wykorzystać go w administracji samorządowej. Co więcej skuteczność funkcjonowania takich podmiotów potwierdzają wyniki osiągane przez CUW Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - wspólna realizacja zamówień dla resortów sprawiła, że państwo zaoszczędziło duże pieniądze na zakupie komputerów, samochodów oraz na płatnościach za ubezpieczenia i energię elektryczną.
Utworzenie centrum nie jest niczym skomplikowanym, może działać np. w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym - tłumaczył Wójcik. Wystarczy, by samorząd opracował podstawy działania podmiotu, czyli określił kto będzie realizował usługi i na czyją rzecz, a także jaki będzie zakres działalności jednostki.
Dużym ułatwieniem, według prelegenta, będzie ustalenie warunków współpracy, w tym opracowanie systemu przekazywania informacji i obiegu dokumentów.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów