Konkurs stypendialny po raz trzeci zorganizowało powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (BAS) przy wsparciu British Council oraz Ambasady Brytyjskiej w Polsce.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wynik co najmniej 80% z egzaminu gimnazjalnego, średnia 4.80 na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz znajomość języka angielskiego w takim stopniu, by można było zacząć naukę w środowisku anglojęzycznym.

Dodatkowo mile widziane będą osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz zaangażowanie społeczne.

Jak wskazują organizatorzy "w ramach stypendium angielskie szkoły pokrywają koszt nauki, zakwaterowania i wyżywienia stypendystów. W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim lub maturą międzynarodową, które umożliwiają zarówno studia w Polsce jak i zagranicą".