Biegli mają ocenić, czy praktyki polegające na zlizywaniu bitej śmietany z kolan dyrektora szkoły należy traktować jako "inną czynność seksualną" w rozumieniu kodeksu karneg.

- Dopiero po jej uzyskaniu i wyjaśnieniu tej kluczowej dla sprawy kwestii będzie można podjąć decyzję merytoryczną w sprawie - poinformowała rzecznik prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od września. 
- Postępowanie ma wyjaśnić, czy zachowanie dyrektora szkoły uczestniczącego w otrzęsinach uczniów pierwszej klasy nie nosi znamion przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, mającego postać doprowadzenia małoletnich poniżej 15. roku życia do wykonania tzw. innej czynności seksualnej oraz ewentualnie innych przestępstw - mówiła prokurator. Więcej>>