Zapisując dziecko w systemie, rodzic może wskazać kilka przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych (działających w wybranej szkole podstawowej) w preferowanej przez siebie kolejności.Tradycyjną papierową kartę zgłoszenia dziecka składa zaś tylko w jednej placówce - tej, którą wybrał jako pierwszą. Jeżeli dziecko się tam nie dostanie - jego dane trafią dalej do placówki drugiego lub trzeciego wyboru. Jeżeli chodzi o liczbę miejsc, to w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych czeka około 9 tys. miejsc, z czego w samych 30 oddziałach w podstawówkach tych miejsc jest 1310. Więcej>>