1 Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz.
Autorzy: Mateusz Pilich (redaktor naukowy), Artur Olszewski.
Rok wydania: 2017.
Autorzy książki omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2017.
Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustaw i rozporządzeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole.
Autorzy: Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj.
Rok wydania: 2014.
W książce szeroko omówiono zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki.
Autorzy: Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj.
Rok wydania: 2015.
W książce omówiono zagadnienie kompetencji trenerskich, dając nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych.
Autorzy: Lidia Marciniak (redaktor), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor).
Rok wydania: 2017.
W publikacji przedstawiono poszczególne etapy procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - od ogłoszenia konkursu po zatwierdzenie lub unieważnienie jego wyników. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych
Agata Piszko, Lidia Marciniak (redaktor), Elżbieta Piotrowska-Albin (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł