1 Rachunkowość jednostek oświatowych.
Autor: Monika Kaczurak-Kozak.
Rok wydania: 2016.
W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy szczególnie dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem.
Autor: Jarosław Kordziński.
Rok wydania: 2016.
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?.
Autorzy: Ewa Bochno (red. naukowy serii), Maria Dudzikowa (red. naukowy serii), Sylwia Jaskulska (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Teksty zaprezentowane w pracy podzielono na cztery części - przedpole, strategie, taktyki, manewry - oraz uporządkowano od tych najbardziej ogólnych lub dotyczących nadrzędnych zagadnień, jak np. polityka oświatowa, do bardzo konkretnych ilustracji pokazujących pewne wycinki szkolnej codzienności. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?
Ewa Bochno (red. naukowy serii), Maria Dudzikowa (red. naukowy serii), Sylwia Jaskulska (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

  

5. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, organów prowadzących oraz rodziców uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)