1 Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą.
Autor: Krzysztof Gawroński.
Rok wydania: 2010.
Książka ta w sposób lekki i przystępny prowadzi czytelnika przez istotne problemy prawne związane z codziennie realizowanymi zadaniami, pomagając je zrozumieć i rozwiązać zgodnie z literą prawa. Ma również na celu pobudzenie myśli i wywołanie dyskusji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM.
Autorzy: Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Celem książki jest przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności prawnych czytelnika i ułatwienie rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły.
Autor: Teresa Konarska.
Rok wydania: 2016.
Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty - szczególnie dotyczącymi nawiązywania, przekształcania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. 

4. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Autor: Mateusz Pilich.
Rok wydania: 2015.
Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania.
Autorzy: Stefan M. Kwiatkowski (red. nauk.), Joanna Madalińska-Michalak (red. nauk.).
Rok wydania: 2013.
Publikacja ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół problematyki przywództwa edukacyjnego. Książka zawiera szczegółowe omówienie najnowszych nurtów dotyczących przywództwa, przedstawiono tu także propozycje badawcze oraz przykłady "dobrych praktyk" rekomendowanych jako rozwiązania do szerokiego zastosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania
Stefan M. Kwiatkowski (red. nauk.), Joanna Madalińska-Michalak (red. nauk.)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł