Zrezygnowano z wymogu stosowania białego koloru tła znaków graficznych PRK nadrukowywanych na wydawane na rzecz tła przezroczystego. Dzięki temu grafiki będą mogły być umieszczone na przezroczystym tle.
W PRK wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. Zgodnie z ustawą przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie danej kwalifikacji.