Podczas konferencji 27 lutego reprezentanci szkół  biorących udział w badaniu, zapoznali się z założeniami i celem badania, a także korzyściami dla szkoły wynikającymi z udziału w projekcie.

Głównym celem badania jest obserwacja, jak zmieniają się umiejętności uczniów gimnazjum w posługiwaniu się językiem angielskim oraz określenie, co sprzyja nabywaniu umiejętności językowych.

BUNJO pozwoli uzyskać informacje o procesie i organizacji nauczania języka angielskiego, a także wiedzę na temat oczekiwań uczniów wobec szkoły i nauczycieli, ich opinii o prowadzeniu lekcji, źródeł motywacji do nauki, stosunku do egzaminu gimnazjalnego, a także informacji na temat warunków do nauki w domu, kontaktu z językiem poza szkołą, a więc czy uczą się języka dodatkowo, czy mają z nim kontakt na przykład dzięki wyjazdom zagranicznym. Więcej>>