Całość tej tematyki umieszczona jest w punkcie „Inne zmiany, w tym doprecyzowujące i porządkujące”, co sugeruje, że są one jakby mniejszej rangi niż te wcześniej prezentowane. Tymczasem znajduje się tu kilka tematów niezmiernie istotnych, w tym właśnie sprawa procedury awansu zawodowego.
W wypadku postępowań dotyczących awansu na stopień nauczyciela mianowanego zmienić ma się skład komisji.
W miejsce jednego z ekspertów – o czym już wcześniej była mowa – ewentualnie pojawi się „czynnik społeczny” w osobie przedstawiciela rady rodziców. Można znaleźć aspekt pozytywny tej zmiany, gdyż jeden ekspert mniej to mniejsze koszty egzaminu, ale rezygnacja z obiektywnego fachowca w komisji oznacza na pewno obniżenie poziomu jej prac. Nadal będzie zasiadał tam także przedstawiciel kuratora oświaty, ale już niekoniecznie będzie to ktoś z uprawnieniami pedagogicznymi. W uzasadnieniu do projektu mówi się, że postępowanie egzaminacyjne nie jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego. Taka konstatacja pozwala autorom projektu planować przeniesienie nadzoru nad egzaminami na poziom organu prowadzącego szkołę. Może to właśnie oznaczać, że kurator oświaty wyśle do pracy w komisji pracownika bez kwalifikacji umożliwiających jakościową ocenę egzaminowanego nauczyciela.
Wszystkie powyższe uwagi odnieść trzeba też do procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, z tym że z trzech ekspertów ma pozostać dwóch. Poza tym postępowanie miałoby pozostać w tym przypadku na poziomie organu prowadzącego. Obie największe centrale związkowe zrzeszające nauczycieli oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego skrytykowały ten pomysł i jest szansa, że do wprowadzenia go w życie nie dojdzie. Realizacja tego punktu projektu oznaczałaby obniżenie rangi stopnia nauczyciela dyplomowanego, jakości postępowania, a także naraziłaby organy prowadzące na kolejne koszty, o czym już autorzy projektu milczą.

Jest to fragment artykułu Stanisława Szelewy "Omówienie zmian w Karcie Nauczyciela", opublikowanego w "Dyrektorze Szkoły" nr 12/2013>>

Artykuły tego autora, poświęcone projektowi nowelizacji KN, znaleźć można również w numerach: DS 10/2013 i DS 11/2013 .

Polecamy także: 
Wkrótce nauczyciele bez niektórych przywilejów
Ekspert: zmiany w Karcie spowodują problemy z urlopami w 2014 r.

AZDS: I zjazd poświęcony nowelizacji Karty Nauczyciela już 22 stycznia!