Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” chce odwołania minister edukacji Katarzyny Hall. W piątek 4 marca rozpocznie się zbieranie podpisów pod apelem o odwołanie minister. „Resort edukacji wprowadził i zamierza jeszcze wprowadzić wiele szkodliwych zmian w prawie oświatowym i systemie edukacji. Skutkiem tych działań będzie zapaść systemu i jakości polskiej szkoły” - tak  zaczyna się list w obronie polskiej oświaty, który sformułowali związkowcy z oświatowej „Solidarności”. - Minister edukacji realizując swoje kolejne pomysły nie uwzględnia oczekiwań rodziców i środowiska oświatowego. Edukacja jest dobrem ogólnonarodowym. Obrona wspólnego dobra wymaga wspólnych działań - podkreślili. Wśród zarzutów, jakie stawiają Hall, wymienionych w liście otwartym, są m.in. niszczenie systemu edukacji w imię oszczędności, dalsze zwiększanie zadań oświatowych dla samorządów bez dodatkowych środków, wprowadzenie sześciolatków do źle przygotowanych szkół oraz plan likwidacji kuratoriów oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych i powołanie w ich miejsce nowych instytucji. W liście związkowcy napisali także, że nie godzą się na likwidację kolejnych szkół przez samorządy.

Akcja zbierania podpisów potrwa do 25 marca. Później związkowcy z oświatowej „Solidarności” chcą przekazać je wraz z petycją premierowi Donaldowi Tuskowi.

Źródło: Rzeczpospolita, 3 marca 2011r.