Na realizację programu w 2012 r. w budżecie państwa przeznaczono 6 mln. zł. Określono, że 4,5 mln. zł zostanie przeznaczone na otwarty konkurs ofert ukierunkowany na wdrożenie w przedszkolach i szkołach podstawowych projektów obejmujących prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki związane z przyjaznym wdrażaniem 6-latków do edukacji szkolnej.
Duża część funduszy - 1,25 mln zł - zostanie przeznaczona na otwarty konkurs promujący zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną oraz rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.
Reszta zostanie wydana na realizację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii - w tym przeciwdziałanie używaniu dopalaczy.