Zarząd dzielnicy Śródmieście chce wymazać z mapy Warszawy trzy licea profilowane, technikum hotelarskie oraz liceum ekonomiczne. Szkoły od dawna nie prowadzą naboru. Z 38 szkół, których likwidacje zapowiada ratusz, tylko jedna - VI Liceum Profilowane - ma uczniów, z tego powodu pełna likwidacja przeprowadzona zostanie dopiero w 2014 r., po tym jak zakończą naukę.

Urzędnicy zaplanowali także częściową przeprowadzkę uczniów Liceum im. Hoffmanowej do budynku przy ul. Hożej. Więcej>>