Uczczenie 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka

18 lipca 2021 roku minęła 120. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka - premiera rządu RP na uchodźstwie, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, powstańca wielkopolskiego, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej i żołnierza września 1939 roku.

Stanisław Mikołajczyk po klęsce w wojnie obronnej znalazł się na emigracji, gdzie był wiceprzewodniczącym Rady Narodowej, wicepremierem rządu RP na uchodźstwie w latach 1940-1943 oraz premierem rządu od lipca 1943 do listopada 1944 roku. W 1945 roku przystąpił do Tymczasowej Rady Jedności Narodowej i jako wicepremier i minister rolnictwa i reform rolnych stał się symbolem oporu wobec komunistów. Narastające represje wobec działaczy PSL i opozycji sprawiły, że po sfałszowanych wyborach z 1947 roku zagrożony aresztowaniem emigrował z Polski. Sejm PRL pozbawił Stanisława Mikołajczyka obywatelstwa polskiego.

Do śmierci pozostał aktywnym politykiem emigracyjnego PSL, prezesem Międzynarodowej Unii Chłopskiej, informującym o prześladowaniach i zbrodniach Polski Ludowej w Radiu Wolna Europa i podczas licznych międzynarodowych konferencji.

W książce "Polska zgwałcona", którą przetłumaczono na 7 języków, napisał z pełnym przekonaniem, że Polska będzie wolna i demokratyczna. Zmarł na obczyźnie, a jego prochy powróciły do Poznania w 2000 roku i zostały złożone na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć o Stanisławie Mikołajczyku, który walczył o demokratyczną Polskę, i składa mu hołd.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021