Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 440/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Aktywów Państwowych:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cudny Tomasz Krzysztof, 2. Kosmowska Barbara Jolanta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kwiatkowski Mirosław Henryk, 4. Nowak Robert, 5. Walaszczyk Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Antoniuk Tomasz Piotr, 7. Boruszewski Józef Tomasz, 8. Ciemała Daniel Piotr, 9. Jaworek Andrzej, 10. Mainczyk Tomasz Wojciech, 11. Myl Mirosław, 12. Orłowski Jarosław Marek, 13. Palarz Leszek Jan, 14. Rogowska Aneta Marianna,

15. Romuk Jacek Adam, 16. Samek-Skwara Krystyna Katarzyna, 17. Seneczko Grzegorz Fryderyk, 18. Sewerin Grzegorz Ryszard, 19. Spyra Damian Teodor, 20. Twardokęs Jarosław Piotr, 21. Zychma Tomasz Marian,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa, za wkład w rozwój turystycznej działalności Kopalni Soli "Wieliczka":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kurowski Tadeusz Stanisław, 23. Maj Marian Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Jakubiak Wojciech Tomasz, 25. Kaszowska Małgorzata Bronisława, 26. Morydz Krzysztof Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Cholewa Przemysław Henryk, 28. Kot Mariusz Łukasz, 29. Michalik Tomasz Marek,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa w dziedzinie włókien naturalnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Batog Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bujnowicz Krzysztof Roman, 32. Czeszak Witold, 33. Oleszak Grzegorz, 34. Wielgus Karolina Marta, 35. Wielgusz Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa w zakresie ochrony roślin:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bereś Paweł Krystian, 37. Kierzek Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Drożdżyński Dariusz Jerzy, 39. Gwiazdowski Romuald Andrzej, 40. Jajor Ewa Helena, 41. Kubiak Krzysztof,

42. Matysiak Kinga, 43. Strażyński Przemysław Stefan, 44. Tratwal Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Filipiak Anna, 46. Gawlak Magdalena, 47. Marcinkowska Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony wód i środowiska naturalnego, za wkład w rozwój hodowli ryb:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Dobosz Stefan Paweł, 49. Lirski Andrzej Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dereszewski Wojciech Tomasz, 51. Dębowski Piotr Łukasz, 52. Parasiewicz Piotr Aleksander, 53. Robak Stanisław Czesław, 54. Sadowski Lech, 55. Szczepkowski Mirosław Andrzej, 56. Wolnicki Jacek Leon, 57. Zapałowski Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Cieśla Mirosław, 59. Dajczak Jerzy Franciszek, 60. Głowacka Hanna Aniela, 61. Gutowski Franciszek, 62. Kapusta Andrzej, 63. Lisewski Roman, 64. Przybyszewska Irena Aldona, 65. Śliwiński Jerzy Zenon, 66. Tomala Marian Piotr,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i edukacyjnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Buda Szymon Przemysław, 68. Tomaszyk Anna Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Karpińska Danuta, 70. Piech Dorota, 71. Skrocka Beata Helena, 72. Wójtowicz Monika Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Lipka Łukasz Jacek, 74. Ogrodna Dorota, 75. Podgórska Natalia Urszula, 76. Tomaszewski Mariusz Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Nycek Jan Piotr, 78. Wójtowicz Norbert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Sierpiejko Dominik, 80. Wołczuk Przemysław Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Oszczęda Sebastian Paweł,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Pelczar Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Prokop Leonard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Majkut Józef, 85. Miś Józef, 86. Panek Wiesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Majder Andrzej,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Buchowski Arkadiusz, 89. Zaremba Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Grzybowski Marek, 91. Kardel Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Banach Robert, 93. Kamiński Piotr, 94. Szymanowska Alicja,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Kajko Krzysztof,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych, za wkład w ochronę zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Kosuda-Kasprzak Katarzyna.

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021