Ustalenie urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 24 grudnia 1997 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, ich opracowywania i wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 54, poz. 350) oraz w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) ustala się, co następuje:
1.
Ustala się urzędowe ceny energii elektrycznej obowiązujące w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz jednostkami rozdziału i dostawy energii elektrycznej, jak w załączniku do obwieszczenia.
2.
Urzędowe ceny energii elektrycznej, ustalone w ust. 1, są cenami netto, do których przy sprzedaży dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
3.
Tracą moc decyzje Ministra Gospodarki nr 7/CENY/44/97 z dnia 14 kwietnia 1997 r., nr 23/CENY/45/97 z dnia 14 lipca 1997 r., nr 26/CENY/46/97 z dnia 29 sierpnia 1997 r., nr 28/CENY/47/97 z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustalania i zmiany urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.
4.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CEN I OPŁAT BEZ KWOTY PODATKU VAT (NETTO), OBOWIĄZUJĄCYCH W ROZLICZENIACH MIĘDZY WYTWÓRCAMI, POLSKIMI SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI SPÓŁKĄ AKCYJNĄ A SPÓŁKAMI DYSTRYBUCYJNYMI, OD 1 STYCZNIA 1998 R.

(do wykazanych w załączniku cen i opłat dolicza się kwotę podatku VAT w wysokości 22%)

1.

 Ceny za energię elektryczną i moc w rozliczeniach między wytwórcami (grupa A, B) i PSE S.A.

Wykaz cen za energię elektryczną i moc - obowiązujących od 1 stycznia 1998 roku w rozliczeniach między wytwórcami (grupa A, B) i PSE S.A.

- w kontraktach średnioterminowych.

Lp. Wyszczególnienie Cena mocy na napięciu Cena energii na napięciu
wyższym lub równym 220 kV zł/MW/m-c niższym lub równym 110 kV zł/MW/m-c wyższym lub równym 220 kV zł/MW/m-c niższym lub równym 110 kV zł/MW/m-c
1 2 3 4 5 6
1 Zespół EL. Ostrołęka x x x x
EL. Ostrołęka B 11.905,51 10.853,30 81,76 81,21
2 EL. Kozienice S.A. 8.734,00 x x x
blok 1,3,5,8 x x 76,95 x
blok 9,10 x x 76,82 x
3 EL. Połaniec S.A. 10.172,15 9.239,42 74,26 73,74
4 EL. Stalowa Wola III S.A. x 15.964,54 x 77,14
5 EL. Halemba S.A. x 10.839,58 x 92,94
6 EL. Rybnik S.A. 12.159,47 11.537,29 x x
blok 5-8 x x 71,11 x
blok 2,3 x x x 69,28
7 EL. Łagisza S.A. 11.935,49 12.036,34 x x
blok 6,7 1/ 11.935,49 x 73,94 x
bloki pozostałe 11.935,49 12.036,34 73,94 73,75
8 EL. Siersza S.A. 10.319,64 10.121,93 x x
blok 3,6 2/ x 10.121,93 x 74,28
blok 1,2,4,5 10.319,64 10,121,93 74,76 74,28
9 EC. Skawina S.A. 10.534,59 9.904,53 85,58 85,57
10 EL. Blachownia S.A. x 16.658,18 x 91,18
11 Zespół EL. Dolna Odra S.A. x x x x
EL. Dolna Odra bloki 3-8 10.784,77 x 82,56 x
12 Zespół EL. PAK S.A. x x x x
EL. Pątnów 10.268,84 9.060,40 51,11 49,58
EL. Adamów 13.550,67 12.142,73 55,81 55,24
EL. Konin x x x x
Konin 3 18.694,52 x 58,39 x
13 EL. Szczytowo-Pompowe S.A. w tym: x x x x
Zespół EL. Wodnych Porąbka Żar 6.438,97 x x x
Zespół EL. Wodnych Dychów x 17.317,22 x x
EL. Wodna Żarnowiec 7.044,28 x x x
Zespół EL. Wodnych Solina-Myczkowce x 10.346,30 x x

1/ Cena energii i mocy obowiązuje w okresie 1.01-31.03.98 r

2/ Cena energii i mocy obowiązuje w okresie 1.01-31.03.98 r

PSE S.A. - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

EL. - Elektrownia

EC. - Elektrociepłownia

Zespół EL. PAK S.A. - Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin.

2.

 Ceny za energię elektryczną w rozliczeniach między wytwórcami (grupa C) i PSE S.A.

Wykaz cen za energię elektryczną obowiązujących od 1 stycznia 1998 roku w rozliczeniach między wytwórcami (grupa C) i PSE S.A. - w kontraktach średnioterminowych.
Lp. Wyszczególnienie Cena energii elektrycznej jednoskładnikowa zł/MWh
1 2 3
1 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

EC. Siekierki

104,56
2 Zespół Elektrociepłowni Łódź S.A.

EC. Łódź 2

103,39
EC. Łódź 3 103,39
EC. Łódź 4 103,39
3 EC. Białystok S.A. 107,37
4 EC. Stalowa Wola I+II S.A. 105,16
5 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
EC. Miechowice 100,26
6 Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała S.A. 100,86
7 EC. Kraków Łęg S.A. 101,14
8 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
EC. Pomorzany 107,96
9 Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A.
EC. Wrocław 102,79
EC. Czechnica 102,79
10 Zespół Elektrociepłowni Poznań S.A
EC. Poznań 2 105,16
11 Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A.
EC. Gdynia 3 107,96
EC. Gdańsk 2 107,96
12 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
EC. Bydgoszcz 2 105,59

3.

 Cena za energię elektryczną w rozliczeniach między wytwórcami (grupa D) i PSE S.A.

Wykaz cen za energię elektryczną obowiązujących od 1 stycznia 1998 roku w rozliczeniach między wytwórcami (grupa D) i PSE S.A. - w kontraktach średnioterminowych.
Lp. Wyszczególnienie Cena energii elektrycznej jednoskładnikowa zł/MWh
1 2 3
1 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

EC. Powiśle

108,64
EC. Pruszków 108,64
2 Zespół Elektrociepłowni Łódź S.A.
EC.. Łódź 1 108,64
3 Zespół Elektrociepłowni Ostrołęka S.A.
EL. Ostrołęka A (*) 112,11
4 EC. Będzin S.A. 106,00
5 EL. Chorzów S.A. 106,00
6 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
EC. Szombierki 106,00
7 EL. Zabrze S.A. (*) 106,26
8 EL. Jaworzno III S.A. 106,00
9 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
EC. Szczecin 111,95
10 Zespół Elektrociepłowni Poznań S.A.
EC. Poznań 1 108,64
11 EC. Gorzów (*) 112,50
12 Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A.
EC. Gdynia 2 111,95
EC. Gdańsk 1 111,95
13 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
EC. Bydgoszcz 1 111,95
EC. Bydgoszcz 3 111,95

(*) Cena zawiera opłatę przesyłową

4.

 Stawki opłat za uruchomienie bloków z rezerwy i za podwyższone koszty pracy bloków poniżej minimum eksploatacyjnego w rozliczeniach między wytwórcami i PSE S.A.

obowiązujące od 1 stycznia 1998 r.

4. 1 STAWKA OPŁAT ZA JEDNO URUCHOMIENIE BLOKU Z REZERWY: Co

dla bloków 105-125 MW 4.879,82 zł
dla bloków 200 MW 6.261,28 zł
dla bloków 360 MW w EL. Bełchatów 12.284,15 zł
dla bloków 360 MW w EL. Opole 20.803,87 zł
dla bloków 500 MW 23.171,94 zł

4. 2 STAWKA OPŁAT REKOMPENSUJĄCA PODWYŻSZONE KOSZTY PRACY BLOKÓW PONIŻEJ MINIMUM EKSPLOATACYJNEGO: Cm

4.2.1 Zaniżenie przy wspomaganiu mazutem:

Łaziska bloki 120 MW 14,53 zł/MWh
Konin 3 9,12 zł/MWh
Ostrołęka 2 15,17 zł/MWh
Połaniec 13,45 zł/MWh
Łaziska bloki 200 MW 11,43 zł/MWh
Pątnów 1 14,84 zł/MWh
Bełchatów 18,59 zł/MWh
Jaworzno 3 12,71 zł/MWh
Siersza 12,71 zł/MWh

4.2.2 Zaniżenie na węglu (bez wspomagania mazutem):

Łagisza 2,62 zł/MWh
Rybnik 4,46 zł/MWh
Dolna Odra 18,45 zł/MWh

4.2.3 Zaniżenie przy wspomaganiu gazem:

Stalowa Wola 3,05 zł/MWh

5.

 Stawki opłat za usługi systemowe w rozliczeniach między wytwórcami i PSE S.A.

obowiązujące od 1 stycznia 1998 r.

5.1 ARCM

Za bloki stojące w rezerwie zarówno w elektrowniach cieplnych, jak i w wodnych opłata ARMC nie przysługuje.

5.1.1 Opłata za zakres mocy regulowany sygnałem Y0 z uwzględnieniem pracy interwencyjnej

2.674,90 zł/MW/m-c

5.1.2 Opłata za zakres mocy regulowany sygnałem Y1 bez możliwości pracy interwencyjnej

4.031,00 zł/MW/m-c

5.1.3 Opłata za zakres mocy regulowany sygnałem Y1 z uwzględnieniem pracy interwencyjnej

5.175,00 zł/MW/m-c

5.1.4 Opłata dla EL. Połaniec i EL. Bełchatów za zakres mocy regulowany ARCM

4.371,00 zł/MW/m-c

5.1.5 Opłata dla elektrowni wodnych regulowanych sygnałem Y1S

4.837,20 zł/MW/m-c

5.2 REGULACJA PIERWOTNA

5.2.1 Stawka dodatkowej opłaty za zakres regulowany układem ARCM przy sprawnej regulacji pierwotnej bloków cieplnych i hydrozespołów:

5.2.1.1. przy zakresie regulacji pierwotnej 5% Pn i statyźmie <5 %

419,00 zł/MW/m-c

5.2.1.2.  przy zakresie regulacji pierwotnej < 5% Pn bądź statyźmie > 5%, dynamice nie spełniającej wymagań PSE-SA (pismo KDM/DT/1544 z dnia 23.12.1992 r., uzupełnione aneksem z dnia 8.02.1993 r.) stawka dodatkowej opłaty będzie proporcjonalnie mniejsza.

5.2.2 Stawka dodatkowej opłaty za zakres mocy objęty regulacją pierwotną w elektrowniach bez regulacji ARCM bądź poza zakresem regulacji ARCM:

5.2.2.1. przy regulacji pierwotnej 5% Pn i statyźmie < 5%

693,00 zł/MW/m-c

5.2.2.2. analogicznie jak w punkcie 5.2.1.2

5.3 STAWKA OPŁAT ZA ZDALNE STEROWANIE MOCY ELEKTROWNI WODNYCH Z ORGANÓW DYSPOZYTORSKICH

18,66 zł/godz.

5.4. STAWKA OPŁAT ZA PRACĘ HYDROZESPOŁÓW W SYSTEMIE KOMPENSATOROWYM

dla EL. Żarnowiec i EL. Porąbka Żar 186,61 zł/godz.
dla EL. Żydowo 94,25 zł/godz.

5.5. STAWKA OPŁAT ZA PRACĘ BLOKÓW W UKŁADZIE ARNE/KRNO

9.335,00 zł/m-c

5.6. STAWKI OPŁAT ZA ZDOLNOŚĆ DO PRACY BLOKU

TYLKO NA POTRZEBY WŁASNE (ZDOLNOŚĆ DO SAMOSTARTU)

EL. Połaniec 443,83 zł/MW/m-c
EL. Dolna Odra 369,06 zł/MW/m-c

5.7. STAWKA ZA MOC LIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH

200,00 tys. zł/MW/rok

6.

 Stawki opłat w TARYFIE HURTOWEJ obowiązujące od 1.01.1998 r.

1. W rozliczeniach za energię elektryczną sprzedawaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do spółek dystrybucyjnych:
Nr strefy Strefa Stawki opłat za energię elektryczną czynną brutto (Cpe) zł/MWh
ZIMA (a) LATO (b)
1 2 3 4
1 Szczyt przedpołudniowy 157,48 155,12
2 Szczyt popołudniowy 257,37 210,36
3 Pozostałe godziny doby 78,74 70,51

(a) miesiące zimowe: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień

(b) miesiące letnie: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

Do strefy nr 3 zaliczane są całe doby dni świątecznych, sobót i niedziel.

2. W rozliczeniach za straty energii elektrycznej w ramach usług tranzytowania

1 Przeciętna cena energii elektrycznej w taryfie hurtowej (C'pe) 112,00 zł/MWh

7.

 Stawki bonifikat do należności w taryfie hurtowej z tytułu rozliczenia taryfy pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 1998 r.

Lp. Wyszczególnienie zł/miesiąc
1 "STOEN" Stołeczny ZE S.A. 350.116
2 ZE Warszawa-Teren S.A. 351.396
3 Łódzki ZE. S.A. 367.694
4 ZE Łódź-Teren S.A. 378.547
5 ZE Płock S.A. 126.156
6 ZE Białystok S.A. 164.444
7 ZE Lublin S.A. 151.655
8 Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 112.069
9 Rzeszowski ZE S.A. 389.093
10 ZE Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. 462.441
11 ZE Częstochowa S.A. 145.359
12 Beskidzka Energetyka S.A. 208.555
13 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. 742.685
14 Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. 469.120
15 ZE Opole S.A. 222.760
16 ZE Kraków S.A. 391.109
17 ZE Tarnów S.A. 86.295
18 Energetyka Kaliska S.A. 358.636
19 ZE Gorzów - Wlkp. S.A. 95.975
20 ZE Jelenia Góra S.A. 217.213
21 ZE Wrocław S.A. 364.184
22 Energetyka Poznańska S.A. 323.732
23 ZE Szczecin S.A. 242.306
24 ZE Wałbrzych S.A. 92.723
25 Zielonogórskie ZE S.A. 100.972
26 ZE Legnica S.A. 64.219
27 Elbląskie ZE S.A. 71.892
28 ZE Toruń S.A. 121.001
29 ZE Bydgoszcz S.A. 192.081
30 ZE Słupsk S.A. 56.310
31 "ENERGA" Gdańska Kompania Energetyczna S.A. 298.775
32 ZE Olsztyn S.A. 59.419
33 ZE Koszalin S.A. 63.157
ZE - Zakład(y) Energetyczny(e)

8.

 Stawki taryfowe za usługi systemowe i rezerwy mocy obowiązujące od 1.01.1998 r. w rozliczeniach między PSE S.A. a spółkami dystrybucyjnymi

1 Stawka taryfowa za usługi systemowe (THus) 3,76 zł/MWh
2 Stawka taryfowa za rezerwy mocy (THR):
2.1 dla energii zakupionej w ramach importu

przygranicznego

7,14 zł/MWh
2.2 dla ZE Toruń SA 11,89 zł/MWh
2.3 dla pozostałych spółek dystrybucyjnych 7,97 zł/MWh
9.1 Stawki opłat za korzystanie z systemu przesyłowego - obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między wytwórcami i PSE S.A.
Lp. Wyszczególnienie Opłaty miesięczne zł/m-c
za infrastrukturę przesyłową 220 kV i wyżej za przyłączenie do systemu przesyłowego 110 kV i niżej za przyłączenie do systemu przesyłowego 220kV i wyżej za sterowanie pracą systemu elektroenerget. 110 kV i niżej za sterowanie pracą systemu elektroenerget. 220 kV i wyżej za rezerwę systemową 110 kV i niżej za rezerwę systemową 220 kV i wyżej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
EC. Żerań 0 0 0 23.617 0 0 0
EC. Siekierki 0 0 0 49.049 0 0 0
2 Zespół EC. Łódź S.A.
EC. Łódź 2 0 0 0 8.717 0 0 0
EC. Łódź 3 0 0 0 14.541 0 0 0
EC. Łódź 4 0 0 0 15.848 0 0 0
3 Zespół EL. Ostrołęka
EC. Ostrołęka A 0 0 0 0 0 2.526 0
EL. Ostrołęka B 341.239 0 0 16.087 31.458 7.113 13.910
4 EL. Bełchatów 3.537.039 0 283.296 0 342.326 0 151.354
5 EC. Białystok S.A. 0 0 0 12.283 0 0 0
6 EL. Kozienice S.A. z tego:
6a kontrakt długoterminowy

bl. 2,4

138.867 11.580 11.577 18.575 18.570 8.212 8.210
kontrakt długoterminowy

bl. 6,7

146.446 11.723 12.209 18.804 19.583 8.314 8.658
6b kontrakt średnioterminowy 1.055.876 0 88.025 0 141.195 0 62.428
7 EL. Połaniec S.A. 1.242.603 13.029 74.913 17.309 125.327 7.653 55.411
8 EL. Stalowa Wola 3 S.A. 0 0 0 19.811 0 8.759 0
9 EL. Chorzów S.A. 0 0 0 0 0 0 0
10 EL. Zabrze S.A. 0 0 0 8.241 0 0 0
11 EL. Halemba S.A. 0 0 0 15.848 0 7.007 0
12 Zespół EC. Bytom S.A.
EC. Miechowice 0 0 0 10.729 0 0 0
EC. Szombierki 0 0 0 0 0 0 0
13 Elektrownia Jaworzno III S.A.
EL. Jaworzno 1 0 0 0 0 0 0 0
EL. Jaworzno 2 0 0 0 15.848 0 7.007 0
EL. Jaworzno 3 896.806 0 125.307 7.697 91.910 3.403 40.637
14 EL. Rybnik S.A. z tego:
14a kontrakt długoterminowy 223.917 0 26.617 16.949 22.230 7.494 9.829
14b kontrakt średnioterminowy 543.711 30.555 64.631 58.277 36.859 25.766 16.296
15 EL. Łagisza S.A z tego:
kontrakt długoterminowy 163.562 0 18.424 0 14.020 0 8.352
kontrakt średnioterminowy 0 19.999 0 36.579 4.870 16.173 0
16 EL. Siersza S.A. z tego:
kontrakt długoterminowy 20.169 5.134 5.396 19.971 0 8.830 0
kontrakt średnioterminowy 37.450 9.532 10.020 21.116 15.967 9.336 7.060
17 EL. Łaziska S.A. z tego
17a kontrakt długoterminowy

bl. 1-2

0 5.763 0 20.361 0 9.002 0
17b kontrakt długoterminowy

bl. 9-12

166.350 18.908 31.206 32.216 34.589 10.576 18.961
18 EL. Skawina S.A. 99.439 0 0 27.586 17.978 12.197 7.948
19 EL. Blachownia S.A. 0 0 0 17.156 0 7.585 0
20 EC. Kraków Łęg S.A. 0 0 0 35.342 0 0 0
21 Zespół EC. Bielsko Biała S.A. 0 0 0 8.083 0 0 0
22 EL. Opole S.A. 302.718 30.832 28.339 58.383 59.688 25.813 26.390
23 Zespół EL. Dolna Odra S.A.
EL. Dolna Odra z tego:
kontrakt długoterminowy 403.194 0 0 23.208 23.208 10.261 10.261
kontrakt średnioterminowy 772.486 0 0 0 88.929 0 39.319
EL. Pomorzany 0 0 0 9.929 0 0 0
EC. Szczecin 0 0 0 0 0 0 0
24 Zespół EC. Wrocław S.A.
EC. Wrocław 0 0 0 19.811 0 0 0
EC. Czechnica 0 0 0 8.717 0 0 0
25 Zespół PAK S.A.
EL. Pątnów 688.987 11.028 40.099 44.823 81.964 19.818 36.239
EL. Adamów 368.770 9.031 22.296 19.858 27.687 8.780 12.241
EL. Konin z tego:
kontrakt długoterminowy 120.376 15.143 16.732 13.996 13.890 6.188 6.142
kontrakt średnioterminowy 49.559 0 6.889 0 11.481 0 5.076
26 Zespół EC. Poznań S.A.
EC. Poznań 2 0 0 0 12.283 0 0 0
27 EC. Gorzów S.A. 0 12.198 0 0 0 2.382 0
28 EL. Turów 1.249.024 6.146 465.903 9.108 118.812 4.027 52.531
29 Zespół EC. Wybrzeże S.A.
EC. Gdynia 3 0 0 0 7.924 0 0 0
EC. Gdańsk 2 0 0 0 18.384 0 0 0
30 Zespół EC. Bydgoszcz S.A.
EC. Bydgoszcz 2 0 0 0 12.679 0 0 0
31 EL. wodna Żydowo 0 0 0 11.886 0 5.255 0
32 EL. wodna Włocławek 0 0 0 12.695 0 0 0
33 EL. Szczytowo-Pompowe S.A. w tym:
Zespół EL. wodnych Porąbka Żar 302.033 0 45.839 0 39.621 0 17.518
Zespół EL. wodnych Dychów 0 0 0 0 0 0 0
EL. wodna Żarnowiec 293.045 0 103.765 0 56.737 0 25.085
Zespół EL. wodnych Solina-Myczkowce 0 0 0 10.777 0 0 0

9.2 Stawki opłat za straty przesyłowe - obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między przedsiębiorstwami wytwórczymi i PSE S.A. [w złotych]

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
EC. Żerań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Siekierki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zespół EC. Łódź S.A.
EC. Łódź 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Łódź 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Łódź 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zespół EL. Ostrołęka
EC. Ostrołęka A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL. Ostrołęka B 57.884 62.175 52.195 90.219 48.104 36.427 56.886 44.411 77.445 81.836 68.263 61.577
4 EL. Bełchatów 2.731.925 1.923.645 1.945.900 1.751.290 1.775.642 1.899.693 2.854.380 2.129.632 1.983.226 1.977.437 2.116.159 2.250.590
5 EC. Białystok S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EL. Kozienice 749.298 362.474 434.928 423.851 374.649 258.981 510.677 347.703 423.551 410.777 482.433 622.453
7 EL. Połaniec 293.612 206.786 205.588 209.281 183.632 160.977 291.815 198.001 188.323 199.899 200.199 291.117
8 EL. Stalowa Wola 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EL. Chorzów S.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EL. Zabrze S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EL. Halemba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Zespół EC. Bytom S.A.
EC. Miechowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Szombierki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 EL. Jaworzno III S.A.
EL. Jaworzno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL. Jaworzno 2 200 100 200 100 0 0 100 0 299 399 299 499
EL. Jaworzno 3 274.650 212.075 187.325 177.045 119.261 153.692 239.021 141.916 165.568 192.215 201.995 226.646
14 EL. Rybnik 271.656 199.700 227.344 160.379 144.510 170.658 297.703 158.582 242.614 238.123 249.999 262.973
15 EL. Łagisza 17.964 15.369 17.565 16.866 9.481 13.373 25.549 6.687 7.984 10.379 16.866 15.868
16 EL. Siersza 21.756 17.665 30.040 20.659 15.070 15.569 19.361 9.581 22.655 22.156 25.649 26.547
17 EL. Łaziska 46.108 42.116 39.820 29.042 24.052 43.014 89.720 32.235 43.413 47.505 43.812 46.407
18 EL. Skawina 10.479 12.176 10.679 6.587 5.489 3.792 16.267 12.675 9.481 10.080 10.379 9.980
19 EL. Blachownia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 EC. Kraków Łęg. S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Zespół EC. Bielsko Biała S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 EL. Opole S.A. 337.224 199.001 283.432 166.367 134.930 157.584 235.628 215.568 205.289 156.387 169.460 300.099
23 Zespół EL. Dolna Odra
EL. Dolna Odra 685.227 571.155 630.337 531.435 400.697 391.915 480.737 419.260 467.663 457.383 474.848 576.046
EL. Pomorzany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Zespół EC. Wrocław S.A
EC. Wrocław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC. Czechnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Zespół EL. PAK S.A.
EL. Pątnów 562.972 452.294 472.254 287.624 346.905 387.823 650.297 449.898 356.685 450.597 475.547 507.583
EL. Adamów 99.301 82.036 85.529 83.433 82.235 56.986 94.610 48.802 54.790 77.145 76.347 83.433
EL. Konin 133.932 88.423 111.976 93.413 64.670 75.948 105.988 77.445 83.233 80.139 91.117 113.672
26 Zespół EC. Poznań S.A
EC Poznań 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 EC Gorzów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 EL. Turów 819.358 631.235 874.048 581.135 420.557 447.004 700.297 585.626 579.339 736.025 757.282 821.254
29 Zespół EC. Gdańsk S.A.
EC. Gdynia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Gdańsk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Zespół EC Bydgoszcz S.A
EC. Bydgoszcz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 EL. Wodna Żydowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 EL. Wodna Włocławek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 EL. Szczytowo-Pompowe S.A. w tym:
Zespół EL. Wodnych Porąbka Żar 88.623 69.361 73.852 55.987 38.023 39.321 47.904 39.421 22.754 24.052 29.740 39.920
Zespół EL. Wodnych Dychów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL. Wodna Żarnowiec 531.535 443.412 502.194 376.545 343.711 308.881 232.634 217.564 150.398 163.272 179.440 222.554
Zespół EL. Wodnych Solina-Myczkowce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.1. Stawki opłat za korzystanie z systemu przesyłowego - obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między spółkami dystrybucyjnymi i PSE S.A.

Lp. Wyszczególnienie Opłaty miesięczne zł/m-c
za infrastrukturę przesyłową za przyłączenie do systemu przesyłowego za sterowanie pracą systemu elektroenerget. za rezerwę systemową
ZIMA (a) LATO(b) ZIMA (a) LATO(b) ZIMA (a) LATO(b) ZIMA (a) LATO(b)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "STOEN" Stołeczny ZE S.A. 435.168 599.084 88.070 121.244 50.425 69.419 21.260 29.269
2 ZE Warszawa-Teren S.A. 896.803 673.409 170.724 128.196 111.655 83.841 61.750 46.368
3 Łódzki ZE S.A. 255.053 266.695 123.329 128.959 76.212 79.690 31.657 33.103
4 ZE Łódź-Teren S.A. 547.965 461.697 173.366 146.072 133.729 112.675 54.882 46.242
5 ZE Płock S.A. 401.218 428.356 80.695 86.153 47.532 50.746 22.785 24.327
6 ZE Białystok S.A. 425.303 396.555 100.700 93.894 77.202 71.984 24.056 22.430
7 ZE Lublin S.A. 281.977 255.355 134.111 121.439 90.165 81.645 36.827 33.347
8 Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 293.875 108.979 89.656 33.248 41.262 15.302 3.147 1.167
9 Rzeszowski ZE S.A. 390.050 328.116 237.695 199.953 109.442 92.064 44.423 37.369
10 ZE Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. 405.160 320.590 228.895 181.117 121.967 96.509 33.824 26.764
11 ZE Częstochowa S.A. 247.156 195.234 81.038 64.014 74.657 58.973 29.752 23.502
12 Beskidzka Energetyka S.A. 166.014 141.594 68.425 58.359 49.607 42.309 12.767 10.889
13 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. 302.661 262.981 289.385 251.445 93.444 81.194 48.041 41.743
14 Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. 218.417 182.773 320.499 268.197 68.902 57.658 54.405 45.527
15 ZE Opole S.A. 96.205 81.261 125.274 105.814 28.747 24.281 0 0
16 ZE Kraków S.A. 218.515 196.223 50.520 45.366 69.848 62.722 35.700 32.058
17 ZE Tarnów S.A. 241.654 185.446 107.769 82.703 72.208 55.412 28.244 21.674
18 Energetyka Kaliska S.A. 71.474 60.264 96.035 80.973 25.126 21.186 1.561 1.317
19 ZE Gorzów - Wlkp. S.A. 272.740 217.220 61.129 48.685 31.290 24.920 12.869 10.249
20 ZE Jelenia Góra S.A. 87.288 63.972 85.334 62.540 27.337 20.035 17.640 12.928
21 ZE Wrocław S.A. 566.035 535.169 129.102 122.062 79.954 75.594 24.407 23.077
22 Energetyka Poznańska S.A. 1.155.848 1.009.246 218.135 190.467 136.639 119.309 46.126 40.276
23 ZE Szczecin S.A. 310.781 230.903 71.260 52.944 95.936 71.278 25.591 19.013
24 ZE Wałbrzych S.A. 538.404 422.058 119.176 93.422 77.287 60.585 23.284 18.252
25 Zielonogórskie ZE S.A. 310.497 253.419 45.830 37.406 35.621 29.073 15.101 12.325
26 ZE Legnica S.A. 711.314 636.528 177.455 158.797 107.463 96.165 46.795 41.875
27 Elbląskie ZE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ZE Toruń S.A. 703.938 652.386 133.981 124.169 93.207 86.381 41.485 38.447
29 ZE Bydgoszcz S.A 397.385 383.783 74.619 72.065 47.478 45.852 29.532 28.522
30 ZE Słupsk S.A. 88.568 68.364 48.432 37.384 10.375 8.009 13.078 10.094
31 "ENERGA" Gdańska Kompania Energetyczna S.A. 914.026 910.854 239.493 238.661 104.824 104.460 31.940 31.830
32 ZE Olsztyn S.A. 276.991 237.851 102.239 87.793 47.929 41.157 17.702 15.200
33 ZE Koszalin S.A. 231.795 185.965 44.961 36.071 29.226 23.448 14.243 11.427

(a) miesiące zimowe: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień

(b) miesiące letnie: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

10.2. Stawki opłat za straty przesyłowe - obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między spółkami dystrybucyjnymi i PSE S.A. [w złotych]

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 "STOEN" Stołeczny ZE S.A. 272.354 181.237 185.129 171.856 177.943 206.287 227.544 225.648 239.520 240.119 272.155 300.697
2 ZE Warszawa-Teren S.A. 699.199 414.968 506.385 387.623 331.635 298.302 369.260 303.791 438.920 501.196 555.587 673.650
3 Łódzki ZE. S.A. 179.341 133.133 147.804 139.321 128.742 108.383 118.263 115.469 114.570 126.546 143.213 175.548
4 ZE Łódź-Teren S.A. 341.715 273.252 310.378 301.296 265.867 294.709 288.222 281.037 254.490 274.250 304.190 346.106
5 ZE Płock S.A. 341.416 249.899 279.240 267.863 267.264 251.895 256.187 276.047 290.518 306.486 315.667 367.863
6 ZE Białystok S.A. 302.095 168.961 171.157 182.534 188.023 237.724 226.247 258.881 207.484 241.316 257.185 300.198
7 ZE Lublin S.A. 242.115 185.229 203.792 157.983 137.125 136.327 174.051 141.816 178.043 189.520 201.297 230.538
8 Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 75.050 16.567 55.688 38.223 39.122 31.537 34.431 32.734 37.625 40.519 49.002 60.279
9 Rzeszowski ZE S.A. 298.502 225.348 258.382 223.652 241.616 226.646 234.929 239.819 222.554 240.618 271.256 310.478
10 ZE Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. 191.816 154.890 179.141 165.668 139.620 139.820 143.712 148.802 135.928 144.910 165.768 194.111
11 ZE Częstochowa S.A. 163.472 123.053 132.534 131.636 96.806 95.908 111.976 89.321 104.890 129.640 130.439 151.297
12 Beskidzka Energetyka S.A. 72.255 50.000 52.295 51.098 48.303 48.104 52.595 47.505 51.197 55.189 58.982 72.654
13 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. 325.248 254.290 303.192 270.358 252.494 260.179 274.051 290.817 280.737 309.081 312.356 335.627
14 Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. 240.418 199.800 253.692 214.470 207.384 189.620 206.586 214.071 185.329 205.089 225.049 244.410
15 ZE Opole S.A. 294.610 63.672 70.559 37.525 33.333 28.842 36.926 40.219 32.435 38.423 46.507 51.896
16 ZE Kraków S.A. 165.668 145.309 129.740 135.928 116.666 101.197 101.097 108.383 136.227 157.385 164.271 185.029
17 ZE Tarnów S.A. 205.289 150.399 179.840 152.694 131.137 139.520 139.221 148.403 137.824 148.303 171.856 207.384
18 Energetyka Kaliska S.A. 9.780 6.487 6.287 6.687 4.790 5.489 6.287 4.790 6.088 7.086 8.782 12.076
19 ZE Gorzów - Wlkp. S.A. 131.636 93.712 105.888 100.000 85.728 87.325 95.509 91.616 88.523 101.996 107.185 125.449
20 ZE Jelenia Góra S.A. 114.570 67.964 124.251 63.672 78.543 76.347 53.593 61.477 83.433 91.217 108.882 137.524
21 ZE Wrocław S.A. 276.346 203.692 236.027 211.077 199.800 207.484 225.448 232.734 214.370 232.634 255.488 274.749
22 Energetyka Poznańska S.A. 818.659 598.501 601.794 538.022 443.112 452.992 512.972 524.050 522.653 562.074 638.520 763.869
23 ZE Szczecin S.A. 120.558 90.020 95.908 93.014 77.046 84.830 86.427 81.337 86.527 89.421 111.177 124.750
24 ZE Wałbrzych S.A. 252.294 184.929 198.203 184.131 153.692 146.606 156.686 140.818 150.099 162.474 176.347 219.660
25 Zielonogórskie ZE S.A. 195.608 138.323 144.510 130.039 123.952 126.546 127.944 118.163 132.934 141.516 162.474 180.039
26 ZE Legnica S.A. 584.129 433.831 511.076 456.785 434.330 412.873 429.839 439.220 430.238 503.591 510.078 543.810
27 Elbląskie ZE S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ZE Toruń S.A. 655.786 476.246 556.884 494.309 454.689 449.100 455.886 481.635 491.415 501.894 567.762 634.429
29 ZE Bydgoszcz S.A 474.150 313.971 346.206 309.979 268.861 281.336 345.607 294.909 332.833 391.615 451.196 489.619
30 ZE Słupsk S.A. 313.272 219.859 250.298 179.540 164.570 141.317 178.442 166.067 170.259 205.089 237.624 294.809
31 "ENERGA" Gdańska Kompania Energetyczna S.A. 640.716 437.423 474.250 387.024 395.707 406.186 429.040 419.060 443.012 498.002 539.419 577.742
32 ZE Olsztyn S.A. 218.462 170.758 189.520 196.107 172.454 163.173 156.686 162.474 181.736 194.410 204.989 218.861
33 ZE Koszalin S.A. 228.941 176.147 182.834 134.830 125.548 112.574 81.337 105.489 136.327 140.219 159.480 202.095

11.

 Ceny za energię elektryczną i moc w rozliczeniach między wytwórcami (grupy A, B, C i D) i PSE S.A.

11.1 Wykaz cen za energię elektryczną - obowiązujących od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między wytwórcami (grupa A i B) i PSE S.A. - w kontraktach długoterminowych.
Lp. Wyszczególnienie Cena energii na napięciu
wyższym lub równym 220 kV zł/MWh niższym lub równym 110 kV zł/MWh
1 2 3 4
1 EL. Bełchatów 39,31 x
2 EL. Turów 72,92 71,89
3 EL. Kozienice S.A x x
blok 2,4 71,95 71,13
blok 6,7 74,86 74,04
4 EL. Łaziska S.A. x x
blok 1,2 x 74,55
blok 9-12 68,64 68,39
5 EL. Opole S.A. 66,28 65,65
6 EL. Jaworzno III S.A. x x
EL. Jaworzno III 75,33 74,88
EL. Jaworzno II x 86,90
7 EL. Rybnik S.A. x x
blok 1 x 68,21
blok 4 66,15 x
8 Zespół EL. Dolna Odra S.A. x x
EL. Dolna Odra blok 1,2 78.64 77,46
9 Zespół EL. PAK S.A. x x
EL. Konin x x
Konin 1+2 55,86 54,94

11.2 Ceny za energię elektryczną - obowiązujące od 1 kwietnia 1998 r. w rozliczeniach między wytwórcami (grupa A) i PSE S.A. w kontraktach długoterminowych.

Lp. Wyszczególnienie Cena energii na napięciu
wyższym lub równym 220 kV zł/MWh niższym lub równym 110 kV zł/MWh
1 2 3 4
1 EL. Łagisza S.A. x x
blok 6,7 67,99 x
2 EL. Siersza S.A. x x
blok 3,6 x 74,27

11.3 Ceny za energię elektryczną obowiązujące od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między wytwórcami (grupa C i D) i PSE S.A. w kontraktach długoterminowych

Lp. Wyszczególnienie Cena energii elektrycznej jednoskładnikowa

zł/MWh

1 2 3 4
1 C Elektrociepłownie Warszawskie S.A. EC. Żerań 130,67
2 C Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała S.A. EC. Bielsko-Biała 2 265,17
3 C Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. EC. Gdańsk 2 BC 50 153,65
4 D Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 167,27

12.

 Stawka opłaty za handlową obsługę hurtowego obrotu energią elektryczną obowiązująca od 1 stycznia 1998 r. w rozliczeniach między PSE S.A. a spółkami dystrybucyjnymi i wytwórcami energii elektrycznej

(jednakowa dla wszystkich spółek dystrybucyjnych oraz spółek i przedsiębiorstw wytwórczych)
Stawka opłaty w przeliczeniu na jednostkę energii elektrycznej 0,38 zł/MWh

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.86.876

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Ustalenie urzędowych cen energii elektrycznej obowiązujących w obrocie między przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.
Data aktu: 24/12/1997
Data ogłoszenia: 31/12/1997
Data wejścia w życie: 01/01/1998