Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 46/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Ciechanowskiego:

1. Biranowski Stanisław s. Jana, 2. Biranowska Janina c. Jana, 3. Boczek Stanisław s. Adama, 4. Boczek Barbara c. Stanisława, 5. Brzozowski Edward s. Antoniego, 6. Brzozowska Feliksa c. Stanisława, 7. Bugajewski Roman s. Ignacego, 8. Bugajewska Janina c. Franciszka, 9. Jazłowiecki Mieczysław s. Władysława, 10. Jazłowiecka Stanisława c. Józefa, 11. Maliszewski Henryk s. Aleksandra, 12. Maliszewska Julia c. Marcina, 13. Miecznik Franciszek s. Antoniego, 14. Miecznik Irena c. Stanisława, 15. Murawski Stanisław s. Józefa, 16. Murawska Kazimiera c. Konstantego, 17. Olszewski Kazimierz s. Teodora, 18. Olszewska Wanda c. Stanisława, 19. Szelągowski Apolinary s. Władysława, 20. Szelągowska Jadwiga c. Władysława, 21. Szlachtun Walerian s. Dominika, 22. Szlachtun Genowefa c. Jana, 23. Szostek Jan s. Antoniego, 24. Szostek Janina c. Michała, 25. Tomaszewski Stanisław s. Józefa, 26. Tomaszewska Barbara c. Józefa, 27. Wąsiewski Szymon s. Franciszka, 28. Wąsiewska Sabina c. Piusa, 29. Wichrowski Roman s. Wacława, 30. Wichrowska Halina c. Izydora, 31. Żmijewski Damian s. Jana, 32. Żmijewska Apolonia c. Tomasza,

na wniosek Wojewody Gorzowskiego:

33. Bachleda Jan, 34. Bachleda Kornelia, 35. Błądek Tadeusz s. Marcina, 36. Błądek Wiktoria c. Ignacego, 37. Cegielski Bolesław s. Stanisława, 38. Cegielska Leokadia c. Wojciecha, 39. Czerniuk Walerian s. Bronisława, 40. Czerniuk Kazimiera c. Tadeusza, 41. Drohomirecki Stanisław s. Hipolita, 42. Drohomirecka Maria c. Stanisława, 43. Grzyb Tomasz s. Józefa, 44. Grzyb Kazimiera c. Wincentego, 45. Hołojuch Czesław s. Tomasza, 46. Hołojuch Lucyna c. Stanisława, 47. Kapalski Stanisław, 48. Kapalska Helena, 49. Karpuk Wacław s. Adama, 50. Karpuk Anna c. Józefa, 51. Kozioł Kazimierz s. Jana, 52. Kozioł Anna c. Ignacego, 53. Krasowski Bronisław s. Józefa, 54. Krasowska Luba c. Onufrego, 55. Kurowski Józef s. Konstantego, 56. Kurowska Krystyna c. Walentego, 57. Kuzynin Aleksy s. Aleksego, 58. Kuzynin Stanisława c. Józefa, 59. Lehmann Jan s. Wincentego, 60. Lehmann Marianna c. Stanisława, 61. Listowski Dominik s. Antoniego, 62. Listowska Bronisława c. Jana, 63. Luks Ignacy s. Jana, 64. Luks Jadwiga c. Wincentego, 65. Łuszczek Zygmunt s. Józefa, 66. Łuszczek Waleria c. Stanisława, 67. Malczyk Wincenty s. Antoniego, 68. Malczyk Irena c. Wawrzyńca, 69. Malczyk Józef, 70. Malczyk Janina, 71. Michalski Aleksy s. Jana, 72. Michalska Marta c. Teofila, 73. Mróz Stanisław s. Adama, 74. Mróz Zofia c. Józefa, 75. Musialski Teodor s. Aleksandra, 76. Musialska Aniela c. Antoniego, 77. Musiał Antoni s. Pawła, 78. Musiał Emilia c. Mikołaja, 79. Nowicki Stanisław s. Franciszka, 80. Nowicka Teresa c. Piotra, 81. Pierzecki Marian s. Józefa, 82. Pierzecka Leokadia c. Romana, 83. Pitra Henryk s. Franciszka, 84. Pitra Czesława c. Jana, 85. Prokopowicz Aleksander s. Piotra, 86. Prokopowicz Kazimiera c. Adolfa, 87. Szeremet Dominik s. Marcina, 88. Szeremet Maria c. Józefa, 89. Szczyglewski Czesław s. Pawła, 90. Szczyglewska Zofia c. Franciszka, 91. Szymański Stanisław s. Franciszka, 92. Szymańska Jadwiga c. Jana, 93. Szymkowiak Leon s. Jana, 94. Szymkowiak Walentyna c. Walentego, 95. Thel Antoni s. Stanisława, 96. Thel Janina c. Jana, 97. Ulmański Bronisław s. Jana, 98. Ulmańska Jadwiga c. Teodora, 99. Wielgus Feliks s. Leona, 100. Wielgus Wanda c. Romualda,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

101. Bajzert Jan s. Michała, 102. Bajzert Władysława c. Władysława, 103. Banaszak Ferdynand s. Józefa, 104. Banaszak Pelagia c. Mariana, 105. Banaszkiewicz Ludwik s. Jana, 106. Banaszkiewicz Kazimiera c. Stanisława, 107. Bąk Marcin s. Antoniego, 108. Bąk Maria c. Ludwika, 109. Bieniok Józef s. Pawła, 110. Bieniok Zofia c. Franciszka, 111. Działoszyński Leon, 112. Działoszyńska Eugenia, 113. Fiołka Konrad s. Pawła, 114. Fiołka Franciszka c. Franciszka, 115. Gabrysiak Stefan s. Piotra, 116. Gabrysiak Irena c. Walentego, 117. Grel Tadeusz s. Szczepana, 118. Grel Stanisława c. Józefa, 119. Grzęda Antoni s. Ludwika, 120. Grzęda Krystyna c. Józefa, 121. Gwizdek Stanisław s. Michała, 122. Gwizdek Czesława c. Walentego, 123. Hadaś Franciszek s. Franciszka, 124. Hadaś Bronisława c. Walentego, 125. Hartung Stanisław s. Antoniego, 126. Hartung Eugenia c. Franciszka, 127. Homann Maksymilian s. Jana, 128. Homann Anna c. Szymona, 129. Janicki Andrzej s. Antoniego, 130. Janicka Władysława c. Piotra, 131. Jurczak Hieronim s. Michała, 132. Jurczak Marianna c. Ignacego, 133. Jureczek Longin s. Zygmunta, 134. Jureczek Stefania c. Antoniego, 135. Jurek Stanisław s. Teodora, 136. Jurek Janina c. Michała, 137. Kaczmarek Kazimierz s. Walentego, 138. Kaczmarek Mieczysława c. Mariana, 139. Kaczmarek Lucjan s. Stanisława, 140. Kaczmarek Halina c. Antoniego, 141. Kierczyński Stanisław s. Stefana, 142. Kierczyńska Stefania c. Andrzeja, 143. Kostrzewa Wacław s. Michała, 144. Kostrzewa Marianna c. Jana, 145. Kościelny Józef s. Ignacego, 146. Kościelna Stanisława c. Ignacego, 147. Kościelski Stanisław s. Józefa, 148. Kościelska Genowefa c. Tomasza, 149. Kowalczyk Stefan s. Walentego, 150. Kowalczyk Marianna c. Marcina, 151. Kowalewski Stanisław, 152. Kowalewska Halina, 153. Krzemień Józef s. Władysława, 154. Krzemień Maria c. Jana, 155. Lepka Stanisław s. Jana, 156. Lepka Łucja c. Stanisława, 157. Lisiecki Marian s. Romana, 158. Lisiecka Genowefa c. Szymona, 159. Lisiecki Stanisław s. Józefa, 160. Lisiecka Joanna c. Antoniego, 161. Ładniak Stanisław s. Jana, 162. Ładniak Aniela c. Pawła, 163. Łuźniak Józef s. Józefa, 164. Łuźniak Irena c. Bernarda, 165. Marcinczak Henryk s. Michała, 166. Marcinczak Józefa c. Jana, 167. Matłoka Leon s. Marcina, 168. Matłoka Marianna c. Józefa, 169. Misiek Bolesław s. Franciszka, 170. Misiek Helena c. Antoniego, 171. Nadolny Bolesław s. Jana, 172. Nadolna Kazimiera c. Marcina, 173. Nowicki Józef s. Aleksandra, 174. Nowicka Wanda c. Piotra, 175. Organista Mieczysław s. Stanisława, 176. Organista Rozalia c. Edwarda, 177. Piędzioch Edward s. Jana, 178. Piędzioch Krystyna c. Michała, 179. Ryszewski Ludwik s. Andrzeja, 180. Ryszewska Rozalia c. Michała, 181. Semba Franciszek s. Stanisława, 182. Semba Marianna c. Franciszka, 183. Sewina Oswald s. Józefa, 184. Sewina Elżbieta c. Jana, 185. Sosnowski Zygmunt s. Franciszka, 186. Sosnowska Krystyna c. Franciszka, 187. Torz Stanisław s. Stanisława, 188. Torz Jadwiga c. Idziego, 189. Wawrzyniak Władysław s. Władysława, 190. Wawrzyniak Cecylia c. Edwarda, 191. Wiśniewski Stanisław, 192. Wiśniewska Janina, 193. Wojczyński Czesław s. Franciszka, 194. Wojczyńska Prakseda c. Bronisława, 195. Zbanyszek Wiktor s. Antoniego, 196. Zbanyszek Anna c. Jana, 197. Zimny Józef s. Franciszka, 198. Zimna Zofia c. Andrzeja, 199. Zybała Roman s. Józefa, 200. Zybała Stanisława c. Piotra,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

201. Bieg Alfred s. Wilhelma, 202. Bieg Aniela c. Tomasza, 203. Bielski Stanisław s. Józefa, 204. Bielska Maria c. Jana, 205. Błach Stefan s. Wincentego, 206. Błach Zenobia c. Józefa, 207. Brożyna Marian s. Stanisława, 208. Brożyna Genowefa c. Błażeja, 209. Cebula Czesław s. Antoniego, 210. Cebula Wanda c. Józefa, 211. Cebula Erwin, 212. Cebula Marta, 213. Cieśla Konrad s. Ignacego, 214. Cieśla Elfryda c. Piotra, 215. Cofałka Jerzy s. Alojzego, 216. Cofałka Teresa c. Karola, 217. Dęboń Ireneusz s. Antoniego, 218. Dęboń Honorata c. Stefana, 219. Dróżdż Marian s. Juliana, 220. Dróżdż Wanda c. Stanisława, 221. Dudziński Józef s. Mariana, 222. Dudzińska Czesława c. Piotra, 223. Gałuszka Józef s. Pawła, 224. Gałuszka Gertruda c. Pawła, 225. Głąbica Paweł s. Pawła, 226. Głąbica Anna c. Augustyna, 227. Kłaptocz Ignacy s. Ignacego, 228. Kłaptocz Anastazja s. Jana, 229. Kocot Stanisław s. Piotra, 230. Kocot Bronisława c. Franciszka, 231. Lechowicz Jan s. Piotra, 232. Lechowicz Krystyna c. Stanisława, 233. Ligocki Józef s. Pawła, 234. Ligocka Anna c. Wilhelma, 235. Machura Reinhold s. Jakuba, 236. Machura Eryka c. Mateusza, 237. Majerczak Stanisław s. Antoniego, 238. Majerczak Janina c. Franciszka, 239. Majcher Ryszard s. Romana, 240. Majcher Małgorzata c. Jana, 241. Murawa Stanisław s. Franciszka, 242. Murawa Emilia c. Teofila, 243. Nędza Jan s. Roberta, 244. Nędza Małgorzata c. Józefa, 245. Nowak Kazimierz s. Bonifacego, 246. Nowak Helena c. Józefa, 247. Nykiel Jan s. Jana, 248. Nykiel Henryka c. Wincentego, 249. Pacha Bernard s. Emanuela, 250. Pacha Elżbieta c. Maksymiliana, 251. Panek Jan, 252. Panek Helena, 253. Pasamonik Bolesław s. Franciszka, 254. Pasomonik Irena c. Feliksa, 255. Pawłowski Zygmunt s. Jana, 256. Pawłowska Janina c. Jana, 257. Pierzchała Bolesław s. Franciszka, 258. Pierzchała Anna c. Ignacego, 259. Plewniak Ludwik s. Ludwika, 260. Plewniak Felicja c. Tomasza, 261. Potrawa Stefan, 262. Potrawa Maria, 263. Przybyła Wilhelm, 264. Przybyła Lidia, 265. Respondek Józef s. Józefa, 266. Respondek Małgorzata c. Jerzego, 267. Sakwa Alojzy s. Antoniego, 268. Sakwa Dorota c. Franciszka, 269. Sojka Emilian s. Józefa, 270. Sojka Helena c. Jana, 271. Stolarz Mieczysław s. Jana, 272. Stolarz Krystyna c. Stefana, 273. Szafarczyk Bernard s. Stefana, 274. Szafarczyk Małgorzata c. Franciszka, 275. Urbanek Franciszek s. Ludwika, 276. Urbanek Agnieszka c. Antoniego, 277. Wocław Paweł s. Stanisława, 278. Wocław Weronika c. Wilhelma, 279. Zębalski Feliks s. Władysława, 280. Zębalska Marianna c. Jana,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

281. Dudzicz Wacław s. Wincentego, 282. Dudzicz Stefania c. Józefa, 283. Szary Michał s. Szczepana, 284. Szara Zofia c. Jana, 285. Zwarycz Feliks s. Michała, 286. Zwarycz Aniela c. Józefa,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

287. Bartkowiak Franciszek s. Józefa, 288. Bartkowiak Marianna c. Antoniego, 289. Bartkowiak Franciszek s. Walentego, 290. Bartkowiak Franciszka c. Michała, 291. Basinski Ignacy s. Józefa, 292. Basinska Anna c. Franciszka, 293. Biały Stanisław s. Walentego, 294. Biała Bronisława c. Jana, 295. Bojański Antoni s. Stanisława, 296. Bojańska Balbina c. Franciszka, 297. Chudy Tomasz s. Piotra, 298. Chuda Maria c. Franciszka, 299. Cichy Jan, 300. Cicha Józefa, 301. Gliniany Stanisław s. Piotra, 302. Gliniana Kazimiera c. Józefa, 303. Glura Stanisław s. Michała, 304. Glura Franciszka c. Marcina, 305. Janowicz Jan s. Tomasza, 306. Janowicz Zofia c. Walentego, 307. Kaczmarek Zdzisław s. Feliksa, 308. Kaczmarek Wiktoria c. Stefana, 309. Klupś Bolesław s. Kaspra, 310. Klupś Janina c. Jana, 311. Kozyra Zdzisław s. Alojzego, 312. Kozyra Wanda c. Jana, 313. Krupka Julian s. Ignacego, 314. Krupka Stanisława c. Franciszka, 315. Kryłowski Józef, 316. Kryłowska Jadwiga, 317. Lokś Marian s. Józefa, 318. Lokś Wateria c. Wawrzyna, 319. Łapacz Marian s. Stanisława, 320. Łapacz Maria c. Marcina, 321. Maćkowiak Tadeusz s. Antoniego, 322. Maćkowiak Helena c. Władysława, 323. Malak Franciszek s. Pawła, 324. Malak Julia c. Wojciecha, 325. Mańka Tadeusz s. Piotra, 326. Mańka Maria c. Antoniego, 327. Mosiek Jan s. Antoniego, 328. Mosiek Józefa c. Stanisława, 329. Mrówczyński Stefan s. Franciszka, 330. Mrówczyńska Helena c. Walentego, 331. Nowacki Roman s. Ludwika, 332. Nowacka Kazimiera c. Szczepana, 333. Olejniczak Jan s. Michała, 334. Olejniczak Apolonia c. Franciszka, 335. Olejnik Jan s. Jana, 336. Olejnik Helena c. Stanisława, 337. Pazoła Franciszek s. Franciszka, 338. Pazoła Katarzyna c. Jana, 339. Pierzynowski Jan s. Wojciecha, 340. Pierzynowska Bronisława c. Jana, 341. Przybylski Feliks s. Marcina, 342. Przybylska Maria c. Filipa, 343. Sobierajski Stefan s. Franciszka, 344. Sobierajska Maria c. Stanisława, 345. Stachowiak Jan s. Wojciecha, 346. Stachowiak Teresa c. Franciszka, 347. Stróżak Edmund s. Pawła, 348. Stróżak Waleria c. Urbana, 349. Szulc Władysław s. Reinholda, 350. Szulc Helena c. Pawła, 351. Urbaniak Franciszek s. Franciszka, 352. Urbaniak Seweryna c. Józefa, 353. Wujek Jan s. Wawrzyna, 354. Wujek Pelagia c. Andrzeja, 355. Zandrowicz Jan s. Michała, 356. Zandrowicz Marianna c. Józefa, 357. Ziemniak Józef s. Łukasza, 358. Ziemniak Scholastyka c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Płockiego:

359. Bielski Tadeusz s. Jakuba, 360. Bielska Daniela c. Józefa, 361. Borkowski Adam, 362. Borkowska Marianna, 363. Chmielecki Jan s. Jana, 364. Chmielecka Stanisława c. Józefa, 365. Dominiak Ludomir s. Stanisława, 366. Dominiak Kamila c. Zygmunta, 367. Januszewski Stanisław, 368. Januszewska Marianna, 369. Jóźwik Jan s. Wawrzyńca, 370. Jóźwik Halina c. Feliksa, 371. Kalwasiński Jan s. Jana, 372. Kalwasińska Genowefa c. Bolesława, 373. Kalwasiński Jan s. Władysława, 374. Kalwasińska Bolesława c. Stefana, 375. Kamiński Bolesław s. Wojciecha, 376. Kamińska Irena c. Jana, 377. Kaplarczyk Jan s. Henryka, 378. Kaplarczyk Czesława c. Franciszka, 379. Karolewski Czesław s. Jakuba, 380. Karolewska Lucyna c. Tomasza, 381. Kołaczkowski Tadeusz s. Mieczysława, 382. Kołaczkowska Halina c. Jana, 383. Kołodziejski Tadeusz s. Jana, 384. Kołodziejska Leokadia c. Józefa, 385. Kominek Zygmunt s. Józefa, 386. Kominek Helena c. Leona, 387. Krajewski Czesław s. Józefa, 388. Krajewska Helena c. Michała, 389. Krogulski Stanisław s. Stanisława, 390. Krogulska Eufemia c. Adama, 391. Kubiak Stefan s. Michała, 392. Kubiak Marianna c. Władysława, 393. Marciniak Władysław s. Wojciecha, 394. Marciniak Janina c. Józefa, 395. Mikulski Władysław s. Michała, 396. Mikulska Kazimiera c. Józefa, 397. Nowak Stefan s. Stanisława, 398. Nowak Irena c. Tadeusza, 399. Pakulski Czesław s. Władysława, 400. Pakulska Władysława c. Szczepana, 401. Pichalak Józef s. Michała, 402. Pichalak Krystyna c. Jana, 403. Piechna Tadeusz s. Władysława, 404. Piechna Irena c. Jana, 405. Rogalski Roman s. Franciszka, 406. Rogalska Stanisława c. Gustawa, 407. Sieczkowski Czesław s. Henryka, 408. Sieczkowska Aniela c. Michała, 409. Smolczewski Roman s. Jana, 410. Smolczewska Sabina c. Konstantego, 411. Szczepański Konrad s. Jana, 412. Szczepańska Sabina c. Józefa, 413. Urbański Zygmunt s. Józefa, 494. Urbańska Krystyna c. Feliksa, 415. Walczak Kazimierz s. Józefa, 416. Walczak Wanda c. Kazimierza, 417. Wąs Stanisław s. Józefa, 418. Wąs Wanda c. Franciszka, 419. Wolski Józef s. Wojciecha, 420. Wolska Marianna c. Władysława, 421. Woźniak Tadeusz s. Józefa, 422. Woźniak Zofia c. Józefa, 423. Wójcik Antoni s. Antoniego, 424. Wójcik Marianna c. Franciszka, 425. Zawadzki Stanisław s. Józefa, 426. Zawadzka Janina c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

427. Górski Adolf s. Feliksa, 428. Górska Władysława c. Władysława, 429. Kochanowski Kazimierz s. Michała, 430. Kochanowska Janina c. Józefa, 431. Kowalski Jan s. Stanisława, 432. Kowalska Rozalia c. Jana, 433. Kozłowski Czesław s. Edmunda, 434. Kozłowska Natalia c. Jana, 435. Majchrzak Leonard s. Antoniego, 436. Majchrzak Zofia c. Józefa, 437. Marszałek Franciszek s. Jakuba, 438. Marszałek Genowefa c. Józefa, 439. Milik Zbigniew s. Eugeniusza, 440. Milik Bronisława c. Kazimierza, 441. Pałka Jan s. Jana, 442. Pałka Anna c. Jakuba, 443. Różycki Stanisław s. Józefa, 444. Różycka Anna c. Jana, 445. Sałdacz Franciszek s. Jana, 446. Sałdacz Katarzyna c. Kazimierza, 447. Takwin Piotr s. Piotra, 448. Takwin Stanisława c. Antoniego, 449. Urbańczyk Bolesław s. Edwarda, 450. Urbańczyk Wiesława c. Franciszka, 451. Wydrzyński Stanisław s. Piotra, 452. Wydrzyńska Regina c. Władysława,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

453. Biernacki Edward s. Karola, 454. Biernacka Anna c. Symforiona, 455. Brych Józef s. Jana, 456. Brych Adelajda c. Ludwika, 457. Cegliński Edward s. Ludwika, 458. Ceglińska Halina c. Franciszka, 459. Chrościelewski Karol s. Karola, 460. Chrościelewska Halina c. Bolesława, 461. Jackowski Ryszard s. Władysława, 462. Jackowska Helena c. Antoniego, 463. Kalata Piotr s. Bronisława, 464. Kalata Janina c. Pawła, 465. Karwowski Stefan s. Adama, 466. Karwowska Stanisława c. Jakuba, 467. Lipka-Kadaj Arkadiusz s. Jakuba, 468. Lipka-Kadaj Stefania c. Teofila, 469. Majewski Kazimierz s. Antoniego, 470. Majewska Wacława c. Michała, 471. Mędyk Józef s. Władysława, 472. Mędyk Janina c. Stanisława, 473. Sarzała Stanisław s. Tomasza, 474. Sarzała Blandyna c. Bronisława, 475. Wałdykowski Tadeusz s. Jana, 476. Wałdykowska Jadwiga c. Aleksandra, 477. Wysocki Romuald s. Romualda, 478. Wysocka Alina c. Aleksandra, 479. Wyszomirski Tadeusz s. Ludwika, 480. Wyszomirska Janina c. Romana,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

481. Białopiotrowicz Jerzy s. Ignacego, 482. Białopiotrowicz Józefa c. Czesława, 483. Cop Władysława s. Stanisława, 484. Cop Stefania c. Rocha, 485. Dembski Jan s. Jana, 486. Dembska Kazimiera c. Kazimierza, 487. Fechter Karol s. Antoniego, 488. Fechter Stanisława c. Piotra, 489. Filipek Zbigniew s. Stanisława, 490. Filipek Zofia c. Władysława, 491. Grocki Franciszek s. Stanisława, 492. Grocka Stanisława c. Bronisława, 493. Górczak Wincenty s. Jana, 494. Górczak Helena c. Józefa, 495. Gudelun Mieczysław s. Michała, 496. Gudelun Daniela c. Stanisława, 497. Hodowany Władysław s. Franciszka, 498. Hodowana Janina c. Józefa, 499. Kozielczyk Edmund s. Franciszka, 500. Kozielczyk Janina c. Andrzeja, 501. Mazur Antoni s. Jana, 502. Mazur Bronisława c. Kazimierza, 503. Mądry Stanisław s. Franciszka, 504. Mądra Regina c. Jana, 505. Mikołajczak Jerzy s. Jana, 506. Mikołajczak Józefa c. Józefa, 507. Parosa Edmund s. Franciszka, 508. Parosa Lucja c. Józefa, 509. Pilipów Stefan s. Józefa, 510. Pilipów Stanisława c. Jana, 511. Rogala Franciszek s. Antoniego, 512. Rogala Halina c. Edwarda, 513. Steczkowski Stanisław s. Józefa, 514. Steczkowska Joanna c. Karola, 515. Strzelbicki Jan s. Edmunda, 516. Strzelbicka Eliza c. Stanisława, 517. Szczurkowski Kazimierz s. Władysława, 518. Szczurkowska Genowefa c. Andrzeja, 519. Wawak Piotr s. Józefa, 520. Wawak Maria c. Jana, 521. Zieliński Władysław s. Michała, 522. Zielińska Janina c. Stanisława.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021