Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 21/96 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 ź późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 4501 odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego:

1. Aduckiewicz Stefan s. Stanisława, 2. Aduckiewicz Irena c. Jana, 3. Bożyk Piotr s. Jana, 4. Bożyk Zofia c. Stefana, 5. Baczyński Józef s. Franciszka, 6. Buczyńska Antonina c. Antoniego, 7. Charko Michał s. Teodora, 8. Charko Maria c. Teodozego, 9. Czerkies Kazimierz s. Feliksa, 10. Czerkies Teresa c. Wacława, 11. Dejneka Jan s. Stefana, 12. Dejneka Zofia c. Bazylego, 13. Dudyk Bazyli s. Adama, 14. Dudyk Maria c. Stefana, 15. Fregiel Henryk s. Jana, 16. Fregiel Helena c. Bolesława., 17. Gołuchowski Marian s. Jana, 18. Gołuchowska Sabińa c. Edwarda, 19. Horbaczewski Władysław s. Piotra, 20. Horbaczewska Maria c. Michała, 21. Huczko Czesław s. Wojciecha, 22. Huczko Helena c. Wacława, 23. Karczewski Eliasz s. Konstantego, 24. Karczewska Halina c. Franciszka, 25. Kołodyński Henryk s. Stanisława, 26. Kołodyńska Stefania c. Franciszka, 27. Kornilczyk Aleksy s. Aleksego, 28. Kornilczyk Helena c. Wacława, 29. Kabel Mikołaj s. Stefana, 30. Kabel Eugenia c. Emiliana, 31. Matczuk Antoni s. Pawła, 32. Matczuk Antonina c. Józefa, 33. Maziejuk Józef s. Adama, 34. Maziejuk Władysława c. Szymona, 35. Mazurek Jan s. Wawrzyńca, 36. Mazurek Stanisława c. Józefa, 37. Onyszczuk Antoni s. Bazylego, 38. Onyszczuk Antonina c. Władysława, 39. Osiejuk Mikołaj s. Bazylego, 40. Osiejuk Zofia c. Jana, 41. Osypiuk Edward s. Jana, 42. Osypiuk Marianna c. Juliana, 43. Pożarowski Jan s. Feliksa, 44. Pożarowska Kazimiera c. Feliksa, 45. Rudzki Józef s. Hipolita, 46. Rudzka Marśanna c. Pawła, 47. Sacewicz Tadeusz s. Stanisława, 48. Sacewicz Helena c. Józefa, 49. Siedlecki Henryk s. Kazimierza, 50. Siedlecka Irena c. Wawrzyńca, 51. Sikorski Franciszek s. Jakuba, 52. Sikorska Teofila c. Jana, 53. Sołoduszkiewicz Mirosław s. Piotra, 54. Sołoduszkiewicz Stanisława c. Antoniego, 55. Sołtan Piotr s. Jana, 56. Sołtan Zofia c. Bazylego, 57. Stańczak Zygmunt s. Juliana, 58. Stańczak Anna c. Stefana, 59. Szmydki Onufry s. Sylwestra, 60. Szmydka Pelagia c. Pawła, 61. Trocewicz Czesław s. Józefa, 62. Trocewicz Marianna c. Józefa, 63. Trochirniuk Stefan s. Józefa, 64. Trochimiuk Maria c. Bazylego, 65. Twardowski Bolesław s. Jana, 66. Twardowska Alina.c. Władysława, 67. Waszczuk Stefan s. Piotra, 68. Waszczuk Anna c. Mikołaja, 69. Weremczuk Antoni s. Bazylego, 70. Weremczuk Antonina c. Mikołaja, 71. Wołczko Władysław s. Adama, 72. Wołczko Anna c. Adama, 73. Zawada Józef s. Michała, 74. Zawada Stefania c. Jana,

na wniosek Wojewody Białostockiego:

75. Aleksiejuk Stefan s. Antoniego, 76. Aleksiejuk Anna c. Wawrzyńca, 77. Biegluk Aleksander s. Aleksandra, 78. Biegluk Aleksandra c. Sergiusza, 79. Brzezowski-Mazur Jan s. Kazimierza, 80. Brzezowska-Mazur Zofia c. Stefana, 81. Bubiński Kazimierz s. Aleksandra, 82. Bubińska Helena c. Bronisława, 83. Byczkowski Kazimierz s. Bronisława, 84. Byczkowska Anna c. Hilarego, 85. Daniłowicz Stanisław s. Stanisława, 86. Daniłowicz Adela c. Bronisława, 87. Florczuk Stanisław s. Michała, 88. Florczuk Helena c. Stanisława, 89. Gimik Władysław s. Józefa, 90. Gimik Lilija c. Aleksandra, 91. Grabek Stanisław s. Franciszka, 92. Grabek Barbara c. Jana, 93. Jakimiuk Jan s. Bazylego, 94. Jakimiuk Kazimiera c. Stefana, 95. Janiak Grzegorz s. Jerzego, 96. Janiak Wiera c. Konstantego, 97. Kaliński Włodzimierz s. Pawła, 98. Kalińska Anna c. Michała, 99. Karolkiewicz Marian s. Feliksa, 100. Karolkiewicz Rozalia c. Edwarda, 101. Kieżun Franciszek s. Kajetana, 102. Kieżun Zofia c. Jana, 103. Kołnier Włodzimierz s. Ignacego, 104. Kołnier Katarzyna c. Romana, 105. Kołtun Władysław s. Aleksandra, 106. Kołtun Jadwiga c. Witolda, 107. Kopciewski Stefan s. Michała, 108. Kopciewska Nadzieja c. Juliana, 109. Korzeniewski Mieczysław s. Aleksandra, 110. Korzeniewska Waleria c. Antoniego, 111. Kosieradzki Marian s. Franciszka, 112. Kosieradzka Maria c. Kajetana, 113. Kosk Stanisław s. Aleksandra, 114. Kosk Franciszka c. Juliana, 115. Koziot Jerzy s. Ignacego, 116. Koziot Lidia c. Włodzimierza, 117. Kuniec Ignacy s. Michała, 118. Kuniec Stefania c. Jana, 119. Markiewicz Tomasz s. Tomasza, 120. Markiewicz Genowefa c. Feliksa, 121. Miarka Edward, 122. Miarka Lidia, 123. Michalczuk Izydor s. Aleksandra, 124. Michalczuk Bronisława c. Władysława, 125. Naumczyk Jan s. Michała, 126. Naumczyk Maria c. Grzegorza, 127. Opiatowski Jerzy s. Franciszka, 128. Opiatowska Halina c. Stanisława, 129. Osowski Lucjan s. Bazyfa, 130. Osowska Jadwiga c. Antoniego, 131. Ostrowski Wacław s. Franciszka, 132. Ostrowska Irena c. Nikodema, 133. Piotrowski Kazimierz s. Lukasza, 134. Piotrowska Genowefa c. Faustyna, 135. Podniesiński Władysław s. Stanisława, 136. Podniesińska Eugenia c. Jakuba, 137. Przychodzień Władysław s. Jana, 138. Przychodzień Maria c. Karola, 139. Rogowiec Stanisław s. Adama, 140. Rogowiec Heronima c. Konstantego, 141. Romaniuk Aleksander s. Grzegorza, 142. Romaniuk Nadzieja c. Michała, 143. Szczep Tadeusz s. Wacława, 144. Szczep Stanisława c. Feliksa, 145. Szrejder Józef s. Wacława, 146. Szrejder Jadwiga c. Mikołaja, 147. Turek Wacław s. Władysława, 148. Turek Helena c. Bronisława, 149. Turenko Paweł s. Jerofieja, 150. Turenko Ksenia c. Ilii,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

151. Antoniuk Eustachy s. Jana, 152. Antoniuk Bronisława c. Michała, 153. Baj kiewicz Włodzimierz s. Józefa, 154. Bajkiewicz Antonina c. Antoniego, 155. Bakaj Franciszek s. Józefa, 156. Bakaj Marianna c. Jana, 157. Bas Józef s. Antoniego, 158. Bas Stanisława c. Bronisława, 159. Bąk Albin s. Józefa, 160. Bąk Janina c. Andrzeja, 161. Biniaszewski Wincenty s. Józefa, 162. Biniaszewska Stefania c. Piotra, 163. Brzyski Lucjan s. Piotra, 164. Brzyska Bronisława c. Jana, 165. Choma Jan s. Michała, 166. Choma Janina c. Józefa, 167. Daniłowski Władysław s. Pawła, 168. Daniłowska Zofia c. Władysława, 169. Darmorost Paweł s. Mikołaja, 170. Darmorost Maria c. Józefa, 171. Dąbrowski Jan s. Antoniego, 172. Dąbrowska Bronisława c. Walentego, 173. Dubiel Michał s. Mikołaja, 174. Dubiel Genowefa c. Aleksandra, 175. Gągała Michał s. Jana, 176. Gągała Aniela c. Szymona, 177. Gąsior Mieczysław s. Stanisława, 178. Gąsior Zofia c. Stanisława, 179. Gilewski Bronisław s. Juliana, 180. Gilewska Bogumiła c. Władysława, 181. Golan Czesław s. Kajetana, 182. Golan Genowefa c. Michała, 183. Grylak Józef s. Józefa, 184. Grylak Stanisława c. Onufrego, 185. Huszczo Witold s. Wacława, 186. Huszczo Zofia c. Wojciecha, 187. Jawor Jan s. Antoniego, 188. Jawor Wanda c. Karola, 189. Kalisiewicz Franciszek s. Pawła, 190. Kalisiewicz Zofia c. Franciszka, 191. Kalita Nestor s. Michała, 192. Kalita Waleria c. Tomasza, 193. Karczewski Wacław s. Piotra, 194. Karczewska Anna c. Jana, 195. Kawałek Mieczysław s. Józefa, 196. Kawałek Janina c. Jana, 197. Kawałko Kazimierz s. Józefa, 198. Kawałko Marianna c. Antoniego, 199. Klepacki Bolesław s. Bronisława, 200. Klepacka Helena c. Józefa, 201. Kowalski Franciszek s. Jana, 202. Kowalska Aniela c. Stanisława, 203. Koziot Tadeusz s. Władysława, 204. Koziot Stefania c. Stanisława, 205. Krzyżanowski Henryk s. Aleksandra, 206. Krzyżanowska Lucyna c. Stanisława, 207. Kwiatkowski Mieczysław s. Stanisława, 208. Kwiatkowska Genowefa c. Michała, 209. Kuczyński Bolesław s. Tadeusza, 210. Kuczyńska Honorata c. Feliksa, 211. Lejcyk Henryk s. Stanisława, 212. Lejcyk Irena c. Henryka, 213. Leśnikowski Wincenty s. Marcina, 214. Leśnikowska Janina c. Jana, 215. Łubkowski Józef s. Józefa, 216. Łubkowska Helena c. Władysława, 217. Macygon Mikołaj s. Konrada, 218. Macygon Zofia c. Jana, 219. Majówka Edward s. Antoniego, 220. Majówka Zofia c. Aleksandra, 221. Marciocha Jan s. Michała, 222. Marciocha Zofia c. Adama, 223. Matuszyński Władysław s. Konstantego, 224. Matuszyńska Leokadia c. Stanisława, 225. Misiura Jan s. Stanisława, 226. Misiura Antonina c. Denisa, 227. Miszczuk Stanisław s. Jana, 228. Miszczuk Zofia c. Jana, 229. Pędzelski Jan s. Stanisława, 230. Pędzelska Marianna c. Józefa, 231. Piłat Aleksander s. Józefa, 232. Piłat Stanisława c. Franciszka, 233. Prazner Piotr s. Jana, 234. Prazner Maria c. Jana, 235. Prus Adam s. Bartłomieja, 236. Prus Lucyna c. Pawła, 237. Radzicki Michał s. Jana, 238. Radzicka Władysława c. Adama, 239. Rak Feliks s. Jana, 240. Rak Jadwiga c. Stanisława, 241. Rondoś Bolesław s. Michała, 242. Rondoś Marianna c. Andrzeja, 243. Rondoś Jan s. Michała, 244. Rondoś Marianna c. Andrzeja, 245. Rybiński Czesław s. Wacława, 246. Rybińska Jadwiga c. Stefana, 247. Rząd Antoni s. Jana, 248. Rząd Ewa c. Wojciecha, 249. Skubisz Bronisław s. Michała, 250. Skubisz Wiktoria c. Łukasza, 251. Skuza Wacław s. Jana, 252. Skuza Janina c. Józefa, 253. Sobczyk Bolesław s. Aleksego, 254. Sobczyk Rozalia c. Adama, 255. Solan Jan s. Andrzeja, 256. Solan Bronisława c. Jana, 257. Stangryciuk Bolesław s. Władysława, 258. Stangryciuk Janina c. Piotra, 259. Starzyk Michał s. Józefa, 260. Starzyk Franciszka c. Marcina, 261. Sykuła Władysław s. Jana, 262. Sykuła Władysława c. Mikołaja, 263. Szwec Aleksander s. Jakuba, 264. Szwec Emilia c. Juliana, 265. Ścibak Lucjan s. Tomasza, 266. Ścibak Feliksa c. Piotra, 267. Tokarski Stanisław s. Aleksandra, 268. Tokarska Anna c. Franciszka, 269. Topolewski Władysław s. Edwarda, 270. Topolewska Irena c. Józefa, 271. Wałecki Michał s. Łukasza, 272. Wałecka Eugenia c. Mikołaja, 273. Warchoł Kazimierz s. Szymona, 274. Warchoł Czesława c. Mikołaja, 275. Wawrzeń Stanisław s. Wincentego, 276. Wawrzeń Anna c. Tomasza, 277. Wieliczko Stefan s. Adama, 278. Wieliczko Zofia c. Aleksego, 279. Wieliczko Stefan s. Damiana, 280. Wieliczko Maria c. Mikołaja, 281. Wilgocki Bronisław s. Andrzeja, 282. Wilgocka Aleksandra c. Franciszka, 283. Wilgos Edward s. Jana, 284. Wilgos Helena c. Franciszka, 285. Witek Franciszek s. Stanisława, 286. Witek Halina c. Feliksa, 287. Woch Jan s. Marcina, 288. Woch Regina c. Juliana, 289. Wołczuk Paweł s. Jerzego, 290. Wołczuk Zofia c. Marcina, 291. Wójtowicz Bolesław s. Michała, 292. Wójtowicz Józefa c. Mikołaja, 293. Wroński Stefan s. Kacpra, 294. Wrońska Sabina c. Konstantego, 295. Zalewski Antoni s. Wincentego, 296. Zalewska Leokadia c. Antoniego, 297. Zalichta Józef s. Pawła, 298. Zalichta Stefania c. Józefa, 299. Żebrowski Franciszek s. Pawła, 300. Żebrowska Aniela c. Jana, 301. Żyła Henryk s. Michała, 302. Żyta Leokadia c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Ciechanowskiego:

303. Dworecki Stanisław s. Władysława, 304. Dworecka Czesława c. Aleksandra, 305. Jaroszewski Serwacy s. Wacława, 306. Jaroszewska Helena c. Jana, 307. Jędrasik Czesław s. Leona, 308. Jędrasik Marianna c. Stanisława, 309. Jędrzejak Stanisław, 310. Jędrzejak Helena, 311. Kowalski Antoni s. Stanisława, 312. Kowalska Stefania c. Jana, 313. Kuc Stanisław s. Ignacego, 314. Kuc Rozalia c. Władysława, 315. Łubek Kazimierz s. Szczepana, 316. Łubek Krystyna c. Władysława, 317. Malachiński Franciszek s. Adama, 318. Malachińska Genowefa c. Ignacego, 319. Marmuziewicz Władysław s. Ignacego, 320. Marmuziewicz Jadwiga c. Władysława, 321. Marzęcki Eugeniusz s. Jana, 322. Marzęcka Helena c. Jana, 323. Nowicki Zygmunt s. Stanisława, 324. Nowicka Janina c. Jana, 325. Oglęcki Henryk s. Bolesława, 326. Oglęcka Krystyna c. Piotra, 327. Rutkowski Henryk s. Piotra, 328. Rutkowska Alina c. Wacława, 329. Starzyk Kazimierz s. Teofila, 330. Starzyk Anastazja c. Franciszka, 331. Traczyk Wincenty s. Ignacego, 332. Traczyk Helena c. Ignacego,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

333. Adamski Stanisław s. Józefa, 334. Adamska Anna c. Mikołaja, 335. Kordunowski Jan s. Jana, 336. Kordunowska Zofia c. Sylwestra, 337. Przybył Józef s. Józefa, 338. Przybył Kazimiera c. Kazimierza, 339. Tomczyszyn Władysław s. Adolfa, 340. Tomczyszyn Helena c. Piotra, 341. Wojtal Stanisław s. Andrzeja, 342. Wojtal Janina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

343. Adamonis Józef s. Józefa, 344. Adamonis Stanisława c. Józefa, 345. Ambros Władysław s. Jakuba, 346. Ambros Maria c. Macieja, 347. Badurek Franciszek s. Aleksandra, 348. Badurek Genowefa c. Antoniego, 349. Banaszak Adam s. Michała, 350. Banaszak Władysława c. Jakuba, 351. Beger Paweł s. Waleriana, 352. Beger Cecylia c. Franciszka, 353. Bembenek Paweł s. Jana, 354. Bembenek Jadwiga c. Augustyna, 355. Berendt Jan s. Andrzeja, 356. Berendt Genowefa c. Izydora, 357. Biernat Jan s. Stanisława, 358. Biernat Halina c. Ignacego, 359. Bojke Franciszek s. Józefa, 360. Bojke Agnieszka c. Feliksa, 361. Buca Bronisław s. Augusta, 362. Buca Marta c. Augusta, 363. Cichowlas Józef s. Jana, 364. Cichowfas Agnieszka c. Michała, 365. Czopowski Ludwik, 366. Czopowska Józefa, 367. Drawc Brunon s. Wojciecha, 368. Drawc Wanda c. Józefa, 369. Drgas Henryk s. Ignacego, 370. Drgas Pelagia c. Bernarda, 371. Dróżkowski Franciszek s. Karola, 372. Dróżkowska Bronisława c. Franciszka, 373. Dunst Paweł s. Bernarda, 374. Dunst Leokadia c. Adama, 375. Dymowski Franciszek s. Lgnacego, 376. Dymowska Helena c. Stanisława, 377. Fabjeniak Mieczysław s. Antoniego, 378. Fabjeniak Marianna c. Ludwika, 379. Foelkner Józef s. Augustyna, 380. Foelkner Anna c. Leona, 381. Formella Paweł s. Franciszka, 382. Formella Zofia c. Wiktora, 383. Fornal Stanisław s. Walentego, 384. Fornal Sabina c. Władysława, 385. Gan Karol s. Filipa, 386. Gan Eleonora c. Waleriana, 387. Gdaniec Edwin s. Franciszka, 388. Gdaniec Edyta c. Leona, 389. Gierszewski Józef s. Jana, 390. Gierszewska Agnieszka c. Franciszka, 391. Grochocki Walerian s. Tomasza, 392. Grochocka Janina c. Jana, 393. Grochowski Józef s. Franciszka, 394. Grochowska Marianna c. Stanisława, 395. Gromadziński Wacław s. Ignacego, 396. Gromadzińska Zofia c. Władysława, 397. Holc Józef s. Franciszka, 398. Holc Amalia c. Jana, 399. Huzarek Feliks s. Michała, 400. Huzarek Leokadia c. Maksymiliana, 401. Jakubowski Alfons s. Józefa, 402. Jakubowska Joanna c. Michała, 403. Jakubowski Bernard, 404. Jakubowska Ida, 405. Jączyński Józef s. Józefa, 406. Jączyńska Bronisława c. Józefa, 407. Jeśman Czesław s. Eugeniusza, 408. Jeśman Regina c. Bolesława, 409. Karpowicz Michał s. Zacharego, 410. Karpowicz Natalia c. Franciszka, 411. Karsznia Bolesław s. Antoniego, 412. Karsznia Zuzanna c. Jana, 413. Kątny Alfons s. Anastazego, 414. Kątna Henryka c. Teofila, 415. Kieda Michał s. Jana, 416. Kieda Weronika c. Kazimierza, 417. Kierzkowski Leon s. Jana, 418. Kierzkowska Marta c. Jana, 419. Klafka Władysław s. Augustyna, 420. Klafka Agnieszka c. Pawła, 421. Kłak Józef s. Stanisława, 422. Kłak Jadwiga c. Michała, 423. Kochaniewicz Franciszek s. Stanisława, 424. Kochaniewicz Bronisława c. Stanisława, 425. Kołodziejczuk Alojzy s. Stanisława, 426. Kołodziejczuk Jadwiga c. Jana, 427. Komar Feliks s. Stanisława, 428. Komar Waleria c. Józefa, 429. Kopaczewski Jan s. Józefa, 430. Kopaczewska Elżbieta c. Leona, 431. Kujawa Stefan s. Franciszka, 432. Kujawa Zofia c. Leona, 433. Labuda Klemens s. Franciszka, 434. Labuda Franciszka c. Józefa, 435. Lamk Bolesław s. Józefa, 436. Lamk Agnieszka c. Józefa, 437. Lendzion Franciszek s. Antoniego, 438. Lendzion Małgorzata c. Leona, 439. Łozowski Stanisław s. Pawła, 440. Łozowska Aniela c. Antoniego, 441. Manowski Henryk s. Józefa, 442. Manowska Jadwiga c. Aleksandra, 443. Mański Jan s. Pawła, 444. Mańska Erika c. Władysława, 445. Matusewicz Jan s. Jana, 446. Matusewicz Weronika c. Jana, 447. Mazurowski Władysław s. Juliusza, 448. Mazurowska Monika c. Antoniego, 449. Mikołajewski Leon s. Józefa, 450. Mikołajewska Władysława c. Michała, 451. Miotke Jan s. Jana, 452. Miotke Anna c. Samka, 453. Myga Jan s. Pawła, 454, Myga Urszula c. Franciszka, 455. Orlikowski Julian s. Wincentego, 456. Orlikowska Bronisława c. Jana, 457. Osmański Józef s. Teofila, 458. Osmańska Janina c. Jana, 459. Pacholik Wiktor s. Józefa, 460. Pacholik Elżbieta c. Bernarda, 461. Patorski Józef s. Józefa, 462. Patorska Kazimiera c. Antoniego, 463. Pluta Jan s. Wawrzyńca, 464. Pluta Irena c. Jana, 465. Pogletke Jan s. Jana, 466. Pogletke Gertruda c. Leona, 467. Pręda Franciszek s. Michała, 468. Pręda Czesława c. Juliana, 469. Prokopowicz Stanisław s. Stanisława, 470. Prokopowicz Ewa c. Józefa, 471. Purłan Paweł s. Ludwika, 472. Purłan Janina c. Mikołaja, 473. Ramczykowski Marian s. Mariana, 474. Ramczykowska Anna c. Jana, 475. Ratajczak Józef s. Michała, 476. Ratajczak Anna c. Franciszka, 477. Rzeszotek Jan s. Stanisława, 478. Rzeszotek Janina c. Antoniego, 479. Stahfke Bogumit s. Antoniego, 480. Stahlke Maria c. Piotra, 481. Stolecki Władysław s. Kazimierza, 482. Stolecka Otylia c. Józefa, 483. Szarafiński Alojzy s. Józefa, 484. Szarafińska Irena c. Franciszka, 485. Szczodrowski Jan s. Wawrzyńca, 486, Szczodrowska Joanna c. Augustyna, 487. Szczodrowski Paweł s. Józefa, 488. Szczodrowska Joanna c. Gustawa, 489. Szymański Józef s. Jana, 490. Szymańska Małgorzata c. Jana, 491. Świlski Bernard s. Pawła, 492. Świlska Franciszka c, Franciszka, 493. Thiede Jan s. Franciszka, 494. Thiede Vella c. Mariana, 495. Tomkiewicz Antoni s. Bartłomieja, 496. Tomkiewicz Helena c. Ignacego, 497. Walder Feliks s. Leona, 498. Walder Halina c. Karola, 499. Wanda Brunon s. Józefa, 500. Wanda Jadwiga c. Franciszka, 501. Wasilewski Józef s. Józefa, 502. Wasilewska Józefa c. Stanisława, 503. Watrach Józef s. Walentego, 504. Watrach Zofia c. Henryka. 505. Wawrzyniak Edmund s. Jana, 506. Wawrzyniak Zofia c. Michała, 507. Wiczkowski Jan s. Józefa, 508. Wiczkowska Stefania c. Jana, 509. Wiecki Eugeniusz s. Władysława, 510, Wiecka Jadwiga c. Władysława, 511. Wieczorek Stanisław s. Franciszka, 512. Wieczorek Stanisława c. Józefa, 513, Winciorek Henryk s. Władysława, 514. Winciorek Wiktoria c. Aleksandra, 515. Wojcicki Bernard s. Jana, 516. Wojcicka Małgorzata c. Jana, 517. Wojtaszewski Zenon s. Ludwika, 518. Wojtaszewska Marta c. Aleksandra, 519. Zaporowicz Władysław s. Józefa, 520. Zaporowicz Zofia c. Jana, 521. Zdanowski Edward s. Walentego, 522. Zdanowska Natalia c. Jana, 523. Zalewski Alfons, 524. Zalewska Gertruda, 525. Żotądowski Edmund s. Franciszka, 526. Żołądkowska Bronisława c. Jana,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

527. Bański Eugeniusz s. Stanisława, 528. Bańska Eugenia c. Antoniego, 529. Baranowski Franciszek s. Piotra, 530. Baranowska Eleonora c. Jana, 531. Bargieta Mieczysław s. Piotra, 532. Bargieła Krystyna c. Mikotaja, 533. Bargfik Edward s. Antoniego, 534. Barglik Michalina c. Michała, 535. Bochnia Wiktor s. Ludwika, 536. Bochnia Jadwiga c. Alojzego, 537. Boroń Stanisław s. Piotra, 538. Boroń Jadwiga c. Jana, 539. Borowiec Kazimierz s. Władysława, 540. Borowiec Helena c. Jana, 541. Boszczon Józef s. Ludwika, 542. Boszczon Wiktoria c. Jana, 543. Chłąd Czesław s. Stanisława, 544. Chłąd Zofia c. Ignacego, 545. Cichy Władysław s. Jana, 546. Cicha Józefa c. Leona, 547. Gad Ludwik s. Franciszka, 548. Gad Hildegarda c. Pawła, 549. Glodek Jerzy s. Tomasza, 550. Glodek Anna c. Alberta, 551. Gogacz Mieczysław s. Piotra, 552. Gogacz Zenobia c. Jana, 553. Gwoździowski Kazimierz s. Feliksa, 554. Gwoździowska Marianna c. Franciszka, 555. Hepner Wilhelm s. Maksa, 556. Hepner Klara c. Antoniego, 557. Janos Alojzy s. Antoniego, 558. Janos Marta c. Sylwestra, 559. Kac Leon s. Haima, 560. Kac Marta c. Franciszka, 561. Kaczmarczyk Józef s. Jana, 562. Kaczmarczyk Marta c. Józefa, 563. Karweta Ludwik s. Józefa, 564. Karweta Aniela c. Józefa, 565. Kleszcz Stanisław s. Karola, 566. Kleszcz Kazimiera c. Józefa, 567. Korzec Ryszard s. Jana, 568. Korzec Janina c. Mikołaja, 569. Kostka Stanisław s. Stanisława, 570. Kostka Wacława c. Władysława, 571. Koźmiński Franciszek s. Stanisława, 572. Koźmińska Barbara c. Pawła, 573. Kuta Karol s. Feliksa, 574. Kuta Emilia c. Tomasza, 575. Mańka Henryk s. Jana, 576. Mańka Antonina c. Antoniego, 577. Matyjaszczyk Zygmunt, 578. Matyjaszczyk Maria, 579. Matysik Piotr s. Pawła, 580. Matysik Kazimiera c. Michała, 581. Moc Augustyn s. Stefana, 582. Moc Regina c. Józefa, 583. Mroziewicz Stanisław s. Wincentego, 584. Mroziewicz Irena c. Mikołaja, 585. Pałka Stefan s. Wincentego, 586. Pałka Cecylia c. Antoniego, 587. Pietras Stanisław s. Wojciecha, 588. Pietras Anna c. Wawrzyńca, 589. Roczek Józef s. Józefa, 590. Roczek Anna c. Wilhelma, 591. Sikorski Zbigniew s. Franciszka, 592. Sikorska Janina c. Jana, 593. Strzałka Tadeusz s. Aleksandra, 594. Strzałka Barbara c. Stanisława, 595. Tronina Antoni s. Jana, 596. Tronina Helena c. Walentego, 597. Tochel Stanisław s. Wojciecha, 598. Tochel Marianna c. Pawia, 599. Urbański Władysław, 600. Urbańska Genowefa, 601. Zapora Edward s. Marcelego, 602. Zapora Marianna c. Jana, 603. Zaporowski Lucjan s. Franciszka, 604. Zaporowska Wanda c. Jana, 605. Zbroszczyk Marian s. Teodora, 606. Zbroszczyk Anna c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

607. Baran Tadeusz s. Stanisława, 608. Baran Genowefa c. Stanisława, 609. Cecot Wincenty s. Józefa, 610. Cecot Leokadia c. Stanisława, 611. Dewerenda Marian s. Stanisława, 612. Dewerenda Weronika c. Walentego, 613. Domagała Wojciech s. Walentego, 614. Domagała Helena c. Wincentego, 615. Glita Stanisław s. Wincentego, 616. Glita Helena c. Stefana, 617. Gołuzd Stanistaw, 618. Gołuzd Olga, 619. Grzesiak Józef s. Józefa, 620. Grzesiak Janina c. Michała, 621. Hajduk Mieczysław s. Józefa, 622. Hajduk Anna c. Stefana, 623. Jarząbek Bolesław s. Wojciecha, 624. Jarząbek Bolesława c. Franciszka, 625. Jasicki Zbigniew s. Stefana, 626. Jasicka Elżbieta c. Franciszka, 627. Kacperek Józef s. Michała, 628. Kacperek Janina c. Jana, 629. Kasperek Walenty s. Wincentego, 630. Kasperek Józefa c. Jana, 631. Kotkiewicz Tadeusz s. Władysława, 632. Kołkiewicz Mantyna c. Marcina, 633. Krawcźyk Wincenty s. Józefa, 634. Krawczyk Antonina c. Jacka, 635. Krzysztonek Jan s. Kazimierza, 636. Krzysztonek Janina c. Wincentego, 637. Kulawik Stanisław s. Jana, 638. Kulawik Teodozja nciszka, 639. Lasa Stanisław s. Wincentego, 640. Lasa Weronika c. Franciszka, 641. Maj Stefan s. Jana, 642. Maj Filomena c. Jana, 643. Majcherczak Stefan s. Józefa, 644. Majcherczak Julia c. Adama, 645. Marszatek Michał s. Jana, 646. Marszałek Józefa c. Michała, 647. Mazur Bolesław s. Józefa, 648. Mazur Zofia c. Karola, 649. Mikulski Leon s. Stanisława, 650. Mikulska Anna c. Wincentego, 651. Mróz Florian s. Michała, 652. Mróz Anna c. Jana, 653. Nawrot Stanisław s. Adama, 654. Nawrot Józefa c. Kazimierza, 655. Nowak Gustaw s. Marcina, 656. Nowak Julia c. Jakuba, 657. Ogonowski Kazimierz s. Antoniego, 658. Ogonowska Marianna c. Józefa, 659. Pałys Tadeusz s. Józefa, 660. Pałys Cecylia c. Franciszka, 661. Papka Bolesław s. Marcina, 662. Papka Władysława c. Macieja, 663. Pobocha Antoni s. Józefa, 664. Pobocha Albina c. Antoniego, 665. Porzucek Kalikst s. Leona, 666. Porzucek Anna c. Aleksandra, 667. Puchała Bolesław s. Jana, 668. Puchała Genowefa c. Wincentego, 669. Puchała Józef s. Antoniego, 670. Puchała Katarzyna c. Prokipa, 671. Purski Henryk s. Feliksa, 672. Purska Wanda c. Leona, 673. Sikorski Kazimierz s. Jakuba, 674. Sikorska Janina c. Władysława, 675. Szewczyk Kazimierz s. Walentego, 676. Szewczyk Janina c. Grzegorza, 677. Wojcieszyński Józef s. Michała, 678. Wojcieszyńska Stefania c. Stanisława, 679. Zapała Józef s. Karola, 680. Zapała Wanda c. Władysława, 681. Ziętek Stanisław s. Józefa, 682. Ziętek Julianna c. Wojciecha, 683. Zoch Franciszek s. Jana, 684. Zoch Marianna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Konińskiego:

685. Bąk Bronisław s. Józefa, 686. Bąk Leokadia c. Franciszka, 687. Cheliński Józef s. Wojciecha, 688. Chelińska Lucyna c. Jana, 689. Durkiewicz Jan s. Adama, 690. Durkiewicz Helena c. Andrzeja, 691. Furmański Edmund s. Michała, 692. Furmańska Genowefa c. Władysława, 693. Grajek Stanisław s. Franciszka, 694. Grajek Emilia c. Klemensa, 695. Jędrzejczak Kazimierz s. Józefa, 696. Jędrzejczak Zofia c. Antoniego, 697. Konieczka Stanisław s. Jakuba, 698. Konieczka Maria c. Jana, 699. Olas Adam s. Jana, 700. Olas Zofia c. Józefa, 701. Piasecki Jan s. Józefa, 702. Piasecka Irena c. Piotra, 703. Plamowski Feliks s. Mieczysława, 704. Plamowska Rozalia c. Andrzeja, 705. Samorzewski Jan s. Jana, 706. Samorzewska Kazimiera c. Stanisława, 707. Sochacki Edward s. Franciszka, 708. Sochacka Genowefa c. Józefa, 709. Szumny Teodor s. Leona, 710. Szumna Halina c. Wojciecha, 711. Wiktorski Władysław s. Bolesława, 712. Wiktorska Zofia c. Stanisława, 713. Włodarkiewicz Zygmunt s. Feliksa, 714. Włodarkiewicz Helena c. Józefa, 715. Żabierek Franciszek s. Andrzeja, 716. Żabierek Marianna c. Andrzeja, 717. Żabierek Ignacy s. Rocha, 718. Żabierek Marianna c. Bolesława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

719. Bekalik Jan s. Stanisława, 720. Bekalik Maria c. Jana, 721. Bogaczyk Emil s. Jana, 722. Bogaczyk Janina c. Stanisława, 723. Cecuła Stanisław s. Jana, 724. Cecuła Aniela c. Antoniego, 725. Charchalis Zbigniew s. Romana, 726. Charchalis Joanna c. Stanisława, 727. Chłap Stanisław s. Jana, 728. Chłap Anna c. Michała, 729. Czekaj Jan s. Augusta, 730. Czekaj Zofia c. Piotra, 731. Galant Franciszek s. Jana, 732. Galant Danuta c. Władysława, 733. Jastrząb Jan s. Franciszka, 734. Jastrząb Helena c. Michała, 735. Kaliniecki Włodzimierz s. Michała, 736. Kaliniecka Janina c. Mieczysława, 737. Kłap Józef, 738. Kłap Stanisława, 739. Krasnopolski Henryk s. Filipa, 740. Krasnopolska Stanisława c. Andrzeja, 741. Kulczycki Adam s. Stanisława, 742. Kulczycka Klotylda c. Romana, 743. Ławrynowicz Piotr s. Jana, 744. Ławrynowicz Helena c. Jana, 745. Maksymik Bronisław s. Michała, 746. Maksymik Janina c. Jana, 747. Marecki Tadeusz s. Karola, 748. Marecka Emilia c. Michała, 749. Nasiadka Józef s. Jana, 750. Nasiadka Aniela c. Władysława, 751. Pielech Józef s. Michała, 752. Pielech Jadwiga c. Wojciecha, 753. Pielech Marian s. Józefa, 754, Pielech Kazimiera c. Władysława, 755. Piotrowski Ferdynand s. Antoniego, 756. Piotrowska Antonina c. Franciszka, 757. Piotrowski Stanisław s. Władysława, 758. Piotrowska Janina c. Józefa, 759. Radwański Piotr s. Henryka, 760. Radwańska Weronika c. Jana, 761. Radzik Władysław s. Leona, 762. Radzik Helena c. Józefa, 763. Szczudlik Tadeusz s. Pawła, 764. Szczudlik Stanisława c. Wojciecha, 765. Szczurek Stanisław s. Andrzeja, 766. Szczurek Leonia c. Kaspra, 767. Szostak Stefan s. Jana, 768. Szostak Stanisława c. Macieja, 769. Wisznicki Tadeusz s. Piotra, 770. Wisznicka Maria c. Grzegorza, 771. Witkowski Henryk s. Stanisława, 772. Witkowska Kazimiera c. Michała, 773. Zając Stanisław s. Pawła, 774. Zając Paulina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

775. Dziura Józef s. Pawła, 776. Dziura Aniela c: Pawła, 777. Michalski Zbigniew s. Kazimierza, 778. Michalska Karolina c. Jakuba, 779. Nowicki Teofil s. Antoniego, 780. Nowicka Teresa c. Ignacego, 781. Stonek Józef s. Teofila, 782. Stonek Genowefa c. Józefa, 783. Stelmach Franciszek s. Jana, 784. Stelmach Franciszka c. Kazimierza, 785. Tarkowski Stanisław s. Władysława, 786. Tarkowska Janina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

787. Baran Roman s. Jana, 788. Baran Maria c. Józefa, 789. Bełtowski Mieczysław s. Franciszka, 790. Bełtowska Janina c. Andrzeja, 791. Bydłoń Jan s. Franciszka, 792. Bydłoń Stanisława c. Bartłomieja, 793. Dziedziak Władysław s. Jacka, 794. Dziedziak Katarzyna c. Stanisława, 795. Fyda Władysław, 796. Fyda Jasina, 797. Gruca Józet s. Antoniego, 798. Gruca Maria c. Andrzeja, 799. Kłapacz Adam s. Jakuba, 800. Kłapacz Janina c. Jana, 801. Rzemiński Antoni s, Józefa, 802. Rzemińska Waleria c. Konstantego, 803. Święs Wojciech s. Stanisława, 804. Święs Katarzyna c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego;

805. Gutowski Czesław s. Ignacego, 806. Gutowska Stanisława c. Adolfa, 807. Kamiński Roman s. Aleksandra, 808. Kamińska Karolina c. Wacława, 809. Majkowski Bronisław s. Władysława, 810. Majkowska Weronika c. Jana, 811. Ochtera Henryk s, Stanisława, 812. Ochtera Feliksa c. Jana, 813. Piotrowski Faustyn s. Stanisława, 814. Piotrowska Stanisława c. Wawrzyńca, 815. Siemiński Leon s. Franciszka, 816. Siemińska Władysława c. Adama,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

817. Bzdęga Marian s. Karola, 818. Bzdęga Franciszka c. Leona, 819. Hałaburda Edward s. Wincentego, 820. Hałaburda Jadwiga c. Józefa, 821. Kryger Franciszek s. Maksa, 822. Kryger Zofia c. Marcina, 823. Krysa Stanisław s. Stanisława, 824. Krysa Zenobia c. Wincentego, 825. Skawiński Józef s. Adama, 826. Skawińska Marianna c. Stanisława, 827. Swiątczak Stanisław s. Franciszka, 828. Świątczak Zofia c. Feliksa, 82~. Tomczak Michał s. Michała, 830. Tomczak Zofia c. Stanisława, 831. Zajączkowski Walerian s. Wojciecha, 832. Zajączkowska Czesława c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

833. Broż Jerzy s. Dominika, 834. Broż Janina c. Mieczysława, 835. Grabowski Julian s. Jana, 836. Grabowska Stanisfiawa c. Ludwika, 837. Grzejek Zbigniew s. Michała, 838. Grzejek Irena c. Mikołaja, 839. Szubartowski Jan s. Karola, 840. Szubartowska Zofia c. Władysława, 841. Walat Michał s. Jana, 842. Walat Irena c. Władysława,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

843. Baranowski Adam s. Jana, 844, Baranowska Stefania c. Stanisława, 845. Bińkowski Stanisław s. Walentego, 846. Bińkowska Marianna c. Filipa, 847. Gabryś Stanisław s. Andrzeja, 848. Gabryś Marianna c. Jana, 849. Gnojewski Jan s. Adama, 850. Gnojewska Zofia c. Józefa, 851. Jędrzejczak Nikodem s. Andrzeja, 852. Jędrzejczak Marianna c. Władysława, 853. Kacperczyk Władysław s. Pawła, 854. Kacperczyk Franciszka c. Józefa, 855. Kaszewski Czesław s. Józefa, 856. Kaszewska Alodia c. Wacława, 857. Kądziefa Józef s. Wojciecha, 858. Kądziela Genowefa c. Jana, 859. Kobyłka Stanisław s. Ambrożego, 860. Kobyłka Teresa c. Franciszka, 861. Kucharczyk Jan s. Adama, 862. Kucharczyk Marianna c. Adama, 863, Kucharczyk Jan s. Rocha, 864. Kucharczyk Bronisfiawa c. Łukasza, 865. Łabędzki Andrzej s. Wojciecha, 866. Łabędzka Stanisława c. Stanisława, 867. Łochowski Branisław s. Jana 868. Łochowska Marianna c. Jana, 869. Macieja Jan s. Andrzeja, 870. Macieja Marianna c. Jana, 871. Malec Józef s. Jana, 872. Malec Józefa c. Jana, 873. Marasek Stanisław s. Jana, 874. Marasek Janina c. Stanisława, 875. Modrzecki Stefan s. Wincentego, 876. Modrzecka Stanisława c. Stanisława, 877. Oracz Franciszek s. Jakuba, 878. Oracz Józefa c. Józefa, 879. Oracz Jan s. Adama, 880. Oracz Marianna c. Michała, 881. Pańczak Ignacy s. Józefa, 882. Pańczak Stanisława c. Feliksa, 883. Piejak Stanisław s. Ignacego, 884. Piejak Marianna c. Franciszka, 885. Pizon Józef s. Feliksa, 886. Pizon Genowefa c. Władysława, 887. Roszczyk Jan s. Adama, 888. Roszczyk Zofia c. Wojciecha, 889. Seta Józef s. Franciszka, 890. Seta Celina c. Stanisława, 891. Seta Karol s. Józefa, 892. Seta Genowefa c. Franciszka, 893. Sionek Stanisław s. Franciszka, 894. Sionek Jadwiga c. Mikołaja, 895. Trojecki Ludwik s. Jana, 896. Trojecka Helena c. Augustyna, 897. Wasilewski Jan s. Wojciecha, 898. Wasilewska Antonina c. Rocha, 899. Wasilewski Józef s. Stanisława, 900. Wasilewska Antonina c. Pawła, 901. Witkowski Jan s. Władysława, 902. Witkowska Petronela c. Pawła, 903. Wlazło Stanisław s. Pawła, 904. Wlazło Helena c. Feliksa, 905. Wlazło Stefan s. Ignacego, 906. Wlazło Helena c. Ignacego, 907. Włodarczyk Jan s. Antoniego, 908. Włodarczyk Katarzyna c. Dominika, 909. Wrzesień Jan s. Antoniego, 910. Wrzesień Katarzyna c. Józefa, 911. Zaraś Józef s. Andrzeja, 912. Zaraś Marianna c. Jana,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

913. Burakiewicz Stanisław s. Jana, 914. Burakiewicz Maria c. Tomasza, 915. Drapczyński Feliks s. Grzegorza, 916. Drapczyńska Stanisława c. Jańa, 917. Drażba Michał s. Michała, 918. Drażba Petronela c. Józefa, 919. Makuła Paweł s. Michała, 920. Makuła Luba c. Józefa, 921. Miksza Stanisław s. Józefa, 922. Miksza Stanisława c. Józefa, 923. Rawinis Kazimierz s. Jana, 924. Rawinis Weronika c. Bolesława, 925. Koszko Jan s. Marcina, 926. Koszko Jadwiga c. Stanisława, 927. Salamon Józef s. Józefa, 928. Salamon Sabina c. Józefa, 929. Szmidt Zenon s. Jana, 930. Szmidt Janina c. Stanisława, 931. Zaniewski Józef s. Józefa, 932. Zaniewska Stanisława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

933. Bednarz Franciszek s. Jana, 934. Bednarz Juiia c. Ignacego, 935. Czesak Edward s. Wawrzyńca, 936. Czesak Wanda c. Stanisława, 937. Damijan Władysław s. Jakuba, 938. Damijan Antonina c. Władysława, 939. Deripper Kazimierz s. Aleksandra, 940. Deripper Czesława c. Józefa, 941. Idzior Michał s. Józefa, 942. Idzior Władysława c. Andrzeja, 943. Koziot Bronisław s. Franciszka, 944. Koziot Henryka c. Ignacego, 945. Kubacki Stanisław s. Karola, 946. Kubacka Ludwika c. Michała, 947. Łącki Ignacy s. Jana, 948. Łącka Agata c. Ignacego, 949. Łysoń Stanisław s. Stefana, 950. Łysoń Janina c. Józefa, 951. Majer Marian s. Alojzego, 952. Majer Michalina c. Józefa, 953. Marchlewski Edmund s. Józefa, 954. Marchlewska Ewa c. Karola, 955. Motyka Jan s. Józefa, 956. Motyka Cecylia c. Piotra, 957. Mitera Ludwik s. Jana, 958. Mitera Maria c. Józefa, 959. Owczarek Franciszek s. Jana, 960. Owczarek Maria c. Leopolda, 961. Paschek Karol s. Karola, 962. Paschek Jadwiga c. Waleriana, 963. Piątkowski Leon s. Wincentego, 964. Piątkowska Wanda c. Michała, 965. Stańczewski Zbigniew s. Franciszka, 966. Stańczewska Ligia c. Franciszka, 967. Strycharz Stefan s. Stanisława, 968. Strycharz Zofia c. Władysława, 969. Wojtasik Jan s. Jana, 970. Wojtasik Eleonora c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

971. Kaczmarski Bronisław s. Stanisława, 972. Kaczmarska Stefania c. Józefa, 973. Ryglicki Julian s. Mikołaja, 974. Ryglicka Tekla c. Mikołaja, 975. Wajda Stanisław s. Franciszka, 976. Wajda Anastazja c. Piotra,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

977. Gładysz Jerzy s. Pawła, 978. Gładysz Krystyna c. Antoniego, 979. Jankowicz Stanisław s. Antoniego, 980. Jankowicz Honorata c. Władysława, 981. Jedynecki Paweł s. Zygmunta, 982. Jedynecka Tamara c. Aleksandra, 983. Jóźwiak Ryszard s. Władysława, 984. Jóźwiak Romualda c. Jana, 985. Kokosza Henryk s. Franciszka, 986. Kokosza Henryka c. Józefa, 987. Kolarczyk Tadeusz s. Józefa, 988. Kolarczyk Jolanta c. Józefa, 989. Maciątek Władysław s. Wacława, 990. Maciątek Helena c. Adama, 991. Markiewicz Zbigniew s. Stanisława, 992. Markiewicz Jadwiga c. Mariana, 993. Mendykowski Stefan s. Karola, 994. Mendykowska Zofia c. Piotra, 995. Ner Zygmunt s. Wacława, 996. Ner Walentyna c. Walentego, 997. Nowicki Jan s. Kacpra, 998. Nowicka Henryka c. Piotra, 999. Pawłowski Mikotaj s. Anoniego, 1000. Pawłowska. Feliksa c. Kazimierza, 1001. Rębecki Józef s. Szymona, 1002. Rębecka Marianna c. Stanisława, 1003. Sęczek Stanisław s. Adama, 1004. Sęczek Leokadia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

1005. Amrugiewicz Mieczysław s. Józefa, 1006. Amrugiewicz Janina c. Filipa, 1007. Bakalarski Marian s. Leona, 1008. Bakalarska Krystyna c. Wojciecha, 1009. Błachowicz Czesław s. Mateusza, 1010. Błachowicz Feliksa c. Jana, 1011. Ciesielski Stanisław s. Andrzeja, 1012. Ciesielska Tatiana c. Gabriela, 1013. Derkowski Adam s. Stanisława, 1014. Derkowska Mieczysława c. Feliksa, 1015. Dorabiała Józef s. Józefa, 1016. Dorabiała Franciszka c. Kazimierza, 1017. Drubkowski Czesław s. Michała, 1018. Drubkowska Salomea c. Stanisława, 1019. Durzyński Jan s. Wawrzyńca, 1020. Durzyńska Leokadia c. Stanisława, 1021. Falkowski Jan s. Franciszka, 1022. Falkowska Mieczysława c. Bolesława, 1023. Gamalczyk Bolesław s. Szczepana, 1024. Gamalczyk Natalia c. Józefa, 1025. Gasiński Stanisław s. Jana, 1026. Gasińska Helena c. Jana, 1027. Goślicki Józef s. Kazimierza, 1028. Goślicka Leokadia c. Piotra, 1029. Gawroński Aleksander s. Stanisława, 1030. Gawrońska Irena c. Stanisława, 1031. Jakubowski Zygmunt s. Józefa, 1032. Jakubowska Maria c. Grzegorza, 1033. Kamiński Stanisław s. Leona, 1034. Kamińska Genowefa c. Stanisława, 1035. Koński Józef s. Jana, 1036. Końska Helena c. Stanisława, 1037. Klimczak Henryk s. Franciszka, 1038. Klimczak Janina c. Pawła, 1039. Kowalczyk Józef s. Stanisława, 1040. Kowalczyk Franciszka c. Mateusza, 1041. Kozłowski Edmund s. Zygmunta, 1042. Kozłowska Jadwiga c. Andrzeja, 1043. Kubicki Stefan s. Włodzimierza, 1044. Kubicka Zofia c. Waleriana, 1045. Lewiński Roch s. Franciszka, 1046. Lewińska Genowefa c. Stefana, 1047. Lichocki Tadeusz s. Leonarda, 1048. Lichocka Zofia c. Stanisława, 1049. Makowski Stanisław s. Franciszka, 1050. Makowska Cecylia c. Andrzeja, 1051. Nowakowski Serafin s. Bolesława, 1052. Nowakowska Maria c. Juliana, 1053. Pączkowski Zenon s. Wacława, 1054. Pączkowska Barbara c. Józefa, 1055. Płoszaj Czesław s. Franciszka, 1056. Płoszaj Zdzisława c. Ignacego, 1057. Polichnowski Leonard s. Franciszka, 1058. Polichnowska Irena c. Stefana, 1059. Rosiński Władysław s. Szymona, 1060. Rosińska Marianna c. Michała, 1061. Stanecki Jan s. Zygmunta, 1062. Stanecka Helena c. Stanisława, 1063. Szyburski Franciszek s. Piotra, 1064. Szyburska Janina c. Władysława, 1065. Wiśniewski Zygmunt s. Ignacego, 1066. Wiśniewska Józefa c. Józefa, 1067. Żołnowski Jerzy s. Stanisława, 1068. Żołnowska Zofia c. Józefa,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

1069. Bator Stanisław s. Walentego, 1070. Bator Zofia c. Stefana, 1071. Całus Władysław s. Ignacego, 1072. Całus Kunegunda c. Władysława, 1073. Cap Jan s. Stanisława, 1074. Cap Helena c. Andrzeja, 1075. Dawidowicz Władysław s. Pawła, 1076. Dawidowicz Cecylis c. Józefa, 1077. Garbowski Antoni s. Franciszka, 1078. Garbowska Jadwiga c. Serafina, 1079. Gaweł Edmund s. Jana, 1080. Gaweł Stefania c. Ignacego, 1081. Góral Stanisław s. Antoniego, 1082. Góral Eugenia c. Jana, 1083. Grudzień Jan s. Piotra, 1084. Grudzień Helena c. Józefa, 1085. Klepuszewski Jan s. Bolesława, 1086. Klepuszewska Jadwiga c. Filipa, 1087. Klimek Tadeusz s. Piotra, 1088. Klimek Janina c. Jana, 1089. Kuchta Seweryn s. Jana, 1090. Kuchta Janina c. Władysława, 1091. Kuźmiński Klemens s. Władysława, 1092. Kuźmińska Katarzyna c. Stanisława, 1093. Lizak Stanisław s. Feliksa, 1094. Lizak Mieczysława c. Władysława, 1095. Łakomy Mieczysław s. Władysława, 1096. Łakoma Czesława c. Stanisława, 1097. Łapiński Eugeniusz s. Stanisława, 1098. Łapińska Maria c. Albina, 1099. Marczak Jan, 1100. Marczak Rozalia, 1101. Maślanka Leon s. Jana, 1102. Maślanka Antonina c. Wawrzyńca, 1103. Mikołajczak Józef s. Józefa, 1104. Mikotajczak Łucja c. Franciszka, 1105. Papciak Edward s. Władysława, 1106. Papciak Celina c. Jana, 1107. Petryszyn Tadeusz s. Władysława, 1108. Petryszyn Helena c. Antoniego, 1109. Piszczałka Józef s. Michała, 1110. Piszczałka Anna c. Franciszka, 1111. Pruchniewicz Tadeusz s. Dominika, 1112. Pruchniewicz Zuzanna c. Jana, 1113. Szumny Kazimierz s. Michała, 1114. Szumna Janina c. Piotra, 115. Szwiec Stanisław s. Stanisława, 1116. Szwiec Tekla c. Tomasza, 1117. Zając Karol s. Józefa, 1118. Zając Maria c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

1119. Abram Bronisław s. Marcina, 1120. Abram Klara c. Grzegorza, 1121. Berka Jan s. Jana, 1122. Berka Zofia c. Hieronima, 1123. Brożyna Antoni s. Jana, 1124. Brożyna Zofia c. Augustyna, 1125. Chołuj Wacław s. Romana, 1126. Chołuj Rozalia c. Andrzeja, 1127. Cwojdziński Marian s. Józefa, 1128. Cwojdzińska Aniela c. Józefa, 1129. Dźwil Czesław s. Józefa, 1130. Dźwil Bogumiła c. Jana, 1131. Fabjańczyk Kazimierz s. Jana, 1132. Fabjańczyk Regina c. Jerzego, i 133. Gaweł Franciszek s. Jana, 1134. Gaweł Czesława c. Michała, 1135. Grzywnowicz Józef s. Andrzeja, 1136. Grzywnowicz Irena c. Stanisława, 1137. Iks Marian s. Stanisława, 1138. Iks Gabriela c. Franciszka, 1139. Karolćzyk Edmund s. Wawrzyna, 1140. Karolczyk Leokadia c. Andrzeja, 1141. Kubiak Jan s. Ignacego, 1142. Kubiak Honorata c. Stanisława, 1143. Miśko Kazimierz s. Wawrzyna, 1144. Miśko Stefania c. Józefa, 1145. Mrozek Ludwik s. Stanisława, 1146. Mrozek Emilia c. Walentego, 1147. Nowaczyk Florian s. Stanisława, 1148. Nowaczyk Helena c. Franciszka, 1149. Ochota Marian s. Jakuba, 1150. Ochota Lidia c. Daniela, 1151. Pankiewicz Marian s. Stefana, 1152. Pankiewicz Genowefa c. Władysława, 1153. Sajna Czesław s. Józefa, 1154. Sajna Anna c. Wasyla, 1155. Sinicki Józef s. Stanisława, 1156. Sinicka Helena c. Kazimierza, 1157. Siwecki Antoni s. Ignacego, 1158. Siwecka Czesława c. Stanisława, 1159. Stachecki Władysław s. Mikołaja, 1160. Stachecka Stefania c. Stefana, 1161. Stefanko Józef s. Michała, 1162. Stefanko Genowefa c. Franciszka, 1163. Stempel Franciszek s. Mikołaja, 1164. Stempel Janina c. Jana, 1165. Strzyżec Władysław s. Filipa, 1166. Strzyżec Felicja c. Szczepana, 1167. Surowy Czesław s. Władysława, 1168. Surowa Marianna c. Stanisława, 1169. Śnita Piotr s. Michała, 1170. Śnita Aniela c. Stanisława, 1171. Wawrycz Wiktor s. Szymona, 1172. Wawrycz Genowefa c. Józefa, 1173. Urban Wacław s. Dominika, 1174. Urban Halina c. Stanisława.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021