Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 6 czerwca 1997 r.
w sprawie tabel stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 43, poz. 223 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 37, poz. 227) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 78 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie niektórych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI

I. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników komend wojewódzkich Policji
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Główny księgowy XV-XVIII do 6 wyższe 5
2 Naczelnik wydziału XV-XVI do 5 wyższe 4
Zastępca głównego księgowego XV-XVI do 4 wyższe 4
3 Radca prawny XIV-XVI do 5 według odrębnych przepisów
4 Zastępca naczelnika wydziału XIV-XV do 4 wyższe 4
5 Kierownik sekcji,

kierownik referatu

XIII-XV do 4 wyższe 4
Starszy specjalista XIII-XV - wyższe 3
6 Specjalista XII-XIV - wyższe 2
7 Starszy asystent X-XIII - średnie 3
8 Asystent,

starszy księgowy

IX-XII - średnie 2
9 Referent prawny VIII-XII - wyższe prawnicze lub administracyjne -
10 Sekretarz (komendanta, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji) VIII-XI - średnie -
11 Starszy referent,

księgowy

VII-IX - średnie 2
12 Referent VI-VIII - średnie -

II. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników komend rejonowych Policji i komisariatów Policji

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 5
1 Główny księgowy XV-XVII do 6 wyższe 5
2 Naczelnik wydziału XIV-XVI do 5 wyższe 4
3 Zastępca naczelnika wydziału XIII-XV do 4 wyższe 3
4 Kierownik sekcji,

kierownik referatu

XII-XIV do 4 średnie 3
5 Starszy asystent,

starszy księgowy

X-XII - średnie 2
6 Asystent IX-XI - średnie 2
7 Sekretarz (komendanta, zastępcy komendanta rejonowego Policji) VIII-XI - średnie 1
8 Starszy referent,

księgowy

VII-IX - średnie 1
9 Referent VI-VIII - średnie -

III. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik zakładu obsługi samochodów,

kierownik zespołu magazynów

XII-XIV do 4 średnie 4
2 Kierownik punktu żywienia XI-XIII do 3 średnie 4
Kasjer walutowy XI-XIII - średnie 4
3 Zastępca kierownika zakładu obsługi samochodów XI-XII do 3 średnie 3
4 Kierownik warsztatu,

kierownik biblioteki,

kierownik kotłowni wysokoprężnej

X-XII do 3 średnie 4
5 Kierownik obiektu,

kierownik zmiany

X-XI do 3 średnie 3
6 Zastępca kierownika punktu żywienia X-XII 1 średnie 2
7 Zaopatrzeniowiec VIII-XI - średnie -
8 Zastępca kierownika warsztatu,

zastępca kierownika stacji obsługi,

kierownik garażu

IX-XI do 2 średnie 3
Starszy bibliotekarz,

starszy kontroler techniczny,

starszy dyspozytor

IX-XI - średnie 3
9 Maszynistka klasy mistrzowskiej IX-X - średnie 3
Kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

IX-X do 2 średnie 3
Dyspozytor taboru samochodowego IX-X - średnie 3
Kontroler techniczny IX-X - średnie 3
Sekretarka IX-X - średnie -
Kierownik bursy, internatu

(do 20 łóżek)

IX-X 1 średnie 3
Kierownik kotłowni IX-X do 2 średnie 3
10 Kierownik kancelarii głównej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII-IX do 2 średnie 3
Starszy magazynier,

kasjer,

bibliotekarz,

intendent,

starsza maszynistka

VIII-IX - średnie 3
11 Maszynistka,

teletypistka,

archiwista,

magazynier,

starsza telefonistka

VII-VIII - średnie -
12 Telefonistka V-VI - zasadnicze -

V. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników obsługi

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Mechanik elektronik XI-XIII - średnie 2
2 Starszy mistrz XI-XII do 3 zasadnicze 4
3 Starszy technik X-XII - średnie 2
4 Ślusarz - tokarz IX-XI - zasadnicze -
Kierowca samochodu specjalnego,

kierowca autobusu

IX-XI - według odrębnych przepisów
Blacharz samochodowy,

diagnosta samochodowy,

elektromechanik

IX-XI - zasadnicze -
Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,

kuchmistrz,

mistrz

IX-XI do 2 zasadnicze 3
Blacharz - dekarz,

elektryk samochodowy,

elektromonter,

lakiernik samochodowy

IX-XI - zasadnicze -
5 Technik IX-X - średnie -
Kucharz IX-X - zasadnicze -
Kierowca samochodu ciężarowego IX-X - według odrębnych przepisów
Mechanik samochodowy,

mechanik urządzeń chłodniczych

lub garmażeryjnych,

mechanik rusznikarz,

mechanik maszyn biurowych,

mechanik urządzeń przeciwpożarowych,

malarz-murarz,

monter-konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowej,

monter-konserwator urządzeń łączności,

palacz kotłowni wysokoprężnych

IX-X - zasadnicze -
6 Konserwator,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

szewc,

tapicer,

krawiec,

szklarz,

introligator,

palacz centralnego ogrzewania

VIII-IX - zasadnicze -
Kierowca ciągnika,

kierowca karetki sanitarnej,

kierowca samochodu dostawczego,

kierowca mikrobusu

VIII-IX - według odrębnych przepisów
7 Kierowca samochodu osobowego VII-VIII - według odrębnych przepisów
Kelner,

młodszy kucharz,

gospodarz obiektu,

robotnik magazynowy lub transportowy,

operator urządzeń piorących

VII-VIII - podstawowe -
8 Operator urządzeń powielających,

laborant,

operator wózka akumulatorowego,

ogrodnik

VI-VIII - podstawowe -
9 Pomocnik kierowcy,

robotnik gospodarczy

V-VII - podstawowe -
10 Pomoc kucharza,

pomocnik palacza centralnego ogrzewania,

pracownik obsługi gospodarczej

(komisariaty Policji),

palacz pieców zwykłych

V-VI - podstawowe -
11 Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV-V - podstawowe -
12 Sprzątaczka III-IV - podstawowe -
13 Goniec II-III - podstawowe -

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.35.337

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych komendach Policji oraz w komisariatach Policji.
Data aktu: 06/06/1997
Data ogłoszenia: 14/06/1997
Data wejścia w życie: 01/06/1997, 14/06/1997