Ustalenie wzoru i odcinka banknotu 200 zł.

M.P.76.22.102
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 maja 1976 r.
w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 200 zł.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór banknotu w odcinku 200-złotowym określony w załączniku do zarządzenia.
§  2. Banknoty w odcinkach 200-złotowych z datą emisji 25 maja 1976 r. mają obieg prawny od dnia 19 lipca 1976 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  1

WZÓR BANKNOTU W ODCINKU 200-ZŁOTOWYM

Wartość Wymiary w mm Papier Kolory zasadnicze Cechy graficzne Numeracja
rodzaj i kolor znak wodny strona przednia strona odwrotna kolor seria numer rozmieszczenie
200 złotych 138 x 63 gładzony kremowy wizerunek orła fioletowy niebieski pomarańczowy i zielony Siatka giloszowa z przecinających się linii koloru niebieskiego, pomarańczowego i bordo. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze fioletowym. Z prawej strony popiersie Jarosława Dąbrowskiego w kolorze fioletowym. Z prawej strony popiersia w układzie pionowym napis "JAROSŁAW DĄBROWSKI". W części środkowej na tle giloszowym liczba 200 w kolorze fioletowym. Poniżej napis "DWIEŚCIE ZŁOTYCH", "WARSZAWA," i oznaczenie daty emisji w kolorze fioletowym oraz rozeta giloszowa, w środku której wizerunek orła ustalony dla godła PRL w kolorze fioletowym. Poniżej oznaczenie serii i numeru w kolorze wiśniowym. Z lewej strony wizerunku orła podpis Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z prawej strony podpis Głównego Skarbnika Banku. W lewym górnym rogu oznaczenie serii i numeru w kolorze wiśniowym. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. W lewym dolnym rogu liczba 200 w kolorze fioletowym obwiedziona zielonymi wstęgami. Siatka giloszowa z promieniście rozchodzących się linii w kolorze fioletowym, brązowym i niebieskim. U góry na tle giloszowym napis "NARODOWY BANK POLSKI" w kolorze zielonym. Z lewej strony w owalu fragment Pomnika Komunardów w kolorze zielonym. W części środkowej na tle pomnika napis "ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ" w kolorze zielonym. Pod pomnikiem napis "DWIEŚCIE ZŁOTYCH" oraz klauzula "BILETY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE" w kolorze zielonym. W lewym dolnym rogu liczba 200 w kolorze zielonym. W prawym górnym rogu nad wstęgą w kolorze brązowym i rozetkami liczba 200 w kolorze zielonym. Poniżej znak wodny: wizerunek orła. Pod nim inicjały "NBP" w kolorze zielonym. wiśniowy jedna lub dwie duże litery siedmiocyfrowy litery serii i cyfry numeru w układzie poziomym w lewym górnym rogu nad znakiem wodnym, druga numeracja w części środkowej pod wizerunkiem orła.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1979 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020