Ogólne warunki montażu, ogólne warunki obsługi technicznej oraz ogólne zasady zabezpieczenia części zamiennych w obrocie między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 284
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1973 r.
w sprawie ogólnych warunków montażu, ogólnych warunków obsługi technicznej oraz ogólnych zasad zabezpieczenia części zamiennych w obrocie między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Ministra Handlu Zagranicznego do skorzystania - w zakresie postanowień, które odbiegają od przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności od postanowień dotyczących przedawnienia roszczeń - z przepisu art. 2 w związku z art. 384 Kodeksu cywilnego przy wprowadzaniu w życie:
1)
ogólnych warunków montażu i świadczenia innych usług związanych z dostawami maszyn i urządzeń między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
2)
ogólnych warunków obsługi technicznej maszyn, urządzeń i innych wyrobów, dostarczanych między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, uprawnionymi do działalności w zakresie handlu zagranicznego,
3)
ogólnych zasad zabezpieczenia części zamiennych do maszyn i urządzeń dostarczanych we wzajemnym handlu między państwami-członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej a Jugosławią wraz z załącznikiem zawierającym uzupełniające warunki zabezpieczenia dostaw części zamiennych do środków i urządzeń transportowych.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.57.323

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ogólne warunki montażu, ogólne warunki obsługi technicznej oraz ogólne zasady zabezpieczenia części zamiennych w obrocie między przedsiębiorstwami państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Data aktu: 21/12/1973
Data ogłoszenia: 31/12/1973
Data wejścia w życie: 31/12/1973