Coroczne podwyższanie zakładowego funduszu nagród.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 22 października 1973 r.
w sprawie corocznego podwyższania zakładowego funduszu nagród.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. Nr 41, poz. 249) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wskaźniki corocznego podwyższania zakładowego funduszu nagród zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do obliczania zakładowego funduszu nagród począwszy od dnia 1 stycznia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA WSKAŹNIKÓW COROCZNEGO PODWYŻSZANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD

Rok Sposób ustalania wskaźników
1973 a + 0,06 (8,5 - a)*)
1974 a + 0,13 (8,5 - a)
1975 a + 0,21 (8,5 - a)
1976 a + 0,31 (8,5 - a)
1977 a + 0,43 (8,5 - a)
1978 a + 0,56 (8,5 - a)
1979 a + 0,70 (8,5 - a)
1980 a + 0,85 (8,5 - a)
1981 a + 1,00 (8,5 - a)
*) a = procentowy stosunek funduszu nagród do funduszu płac roku 1972 w rozumieniu przepisu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Przykłady. Za rok 1972 fundusz nagród wynosił np. 4% funduszu płac, a więc a = 4, wobec czego:

rok 1973 - według wzoru a + 0,06 (8,5 - a), to jest 4 + 0,06 (8,5 - 4) = 4 + 0,06 X 4,5 = 4,27, a więc zakładowy fundusz nagród za rok 1973 wyniesie 4,27% funduszu płac,

rok 1981 - według wzoru a + 1,00 (8,5 - a), to jest 4 + 1,00 (8,5 - 4) = 4 + 1,00 X 4,5 = 8,5, a więc zakładowy fundusz nagród za rok 1981 wyniesie 8,5% funduszu płac.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021