Dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 października 1967 r.
w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 i art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) oraz § 169 ust. 4 pkt 1 lit. b) i pkt 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295, z 1965 r. Nr 19, poz. 128 i Nr 54, poz. 337 oraz z 1966 r. Nr 54, poz. 328) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Do ruchu na drogach publicznych określonych w § 3 dopuszcza się na warunkach ustalonych w ust. 2:
1)
autobusy,
2)
ciężarowe samochody, pojazdy członowe i przyczepy,
3)
pojazdy specjalne w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 7, poz. 40),
4)
ciągniki oraz maszyny samobieżne i niesamobieżne,

które nie odpowiadają pod względem dopuszczalnego ciężaru całkowitego oraz nacisku osi warunkom technicznym ustalonym w rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295, z 1965 r. Nr 19, poz. 128 i Nr 54, poz. 337 oraz z 1966 r. Nr 54, poz. 328), zwanym dalej "rozporządzeniem".

2.
Pojazdy wymienione w ust. 1 dopuszcza się do ruchu na drogach publicznych, jeżeli - odmiennie od przepisów § 171 ust. 4 i 6 rozporządzenia - dopuszczalny ciężar całkowity lub nacisk osi tych pojazdów nie przekraczają następujących granic:
1)
16 t dopuszczalny ciężar całkowity i 10 t nacisk osi - dla pojazdu dwuosiowego,
2)
24 t dopuszczalny ciężar całkowity i 16 t nacisk dwóch osi sąsiednich (osi podwójnej) - dla pojazdu wieloosiowego,
3)
32 t dopuszczalny ciężar całkowity, 10 t nacisk osi (pojedynczej) i 16 t nacisk dwóch osi sąsiednich (osi podwójnej) - dla pojazdu członowego (ciągnik siodłowy z naczepą),
4)
28 t dopuszczalny ciężar całkowity i 10 t nacisk osi - dla autobusu przegubowego.
3.
Do ruchu na wszystkich drogach publicznych na warunkach ustalonych w ust. 2 dopuszcza się ponadto wymienione w ust. 1:
1)
autobusy - jeżeli jadą próżne lub liczba pasażerów jest nie większa niż liczba miejsc siedzących wymieniona w dowodzie rejestracyjnym,
2)
ciężarowe samochody, pojazdy członowe i przyczepy - jeżeli jadą bez ładunku lub z ładunkiem nie przekraczającym 2/3 ich ładowności wymienionej w dowodzie rejestracyjnym.
4.
W dowodzie rejestracyjnym lub w pozwoleniu czasowym dopuszczającym pojazd do ruchu, a w odniesieniu do maszyn samobieżnych, w potwierdzeniu zgłoszenia do ewidencji, należy - zgodnie z § 138 i § 156 ust. 2 rozporządzenia - zamieścić:
1)
w odniesieniu do autobusów - zastrzeżenie, że w razie przewożenia większej liczby pasażerów niż liczba miejsc siedzących autobus może być używany tylko na drogach publicznych określonych w § 3,
2)
w odniesieniu do ciężarowych samochodów, pojazdów członowych (ciągnik siodłowy z naczepą) i przyczep - zastrzeżenie, że przy ciężarze ładunku powyżej 2/3 ładowności pojazd może być używany tytko na drogach publicznych określonych w § 3,
3)
w odniesieniu do ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn samobieżnych i niesamobieżnych - zastrzeżenie, że pojazd może być używany tylko na drogach publicznych określonych w § 3.
5.
Przepisy ust. 4 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych oraz pojazdów jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem Komendy Głównej, Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw.
§  2.
1.
Pojazdy samochodowe oraz maszyny samobieżne wymienione w § 1 ust. 1, powinny być oznaczone przez pomalowanie przedniego zderzaka w kwadraty na przemian białe i czarne o wymiarach boków równych szerokości zderzaka.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1)
do autobusów,
2)
do innych pojazdów dopuszczonych do międzynarodowego przewozu drogowego i używanych do tego przewozu przez jednostki uprawnione do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1963 r. w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi (Dz. U. Nr 45, poz. 253),
3)
do pojazdów Sił Zbrojnych i do pojazdów jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem Komendy Głównej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw.
3.
Zabrania się oznaczania w sposób określony w ust. 1 innych pojazdów samochodowych i maszyn samobieżnych niż określone w § 1 ust. 1.
§  3.
Ruch pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 może odbywać się - z zastrzeżeniem przepisu § 1 ust. 3 - na następujących drogach publicznych:
1)
na drogach oznaczonych znakami z numerami dróg międzynarodowych (§ 104 ust. 4 rozporządzenia),
2)
na drogach oznaczonych znakami szlaków drogowych z numerami jednocyfrowymi i dwucyfrowymi (§ 104 ust. 1-3 rozporządzenia),
3)
na określonych odcinkach dróg oznaczonych znakami szlaków drogowych z niektórymi numerami trzycyfrowymi; odcinki dróg oraz numery trzycyfrowe są wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia,
4)
na drogach (ulicach i placach) w granicach administracyjnych miast stanowiących powiaty miejskie i miast wyłączonych z województw,
5)
na drogach przelotowych leżących w ciągu dróg wymienionych w pkt 1-3 w granicach administracyjnych miast innych niż wymienione w pkt 4 i w granicach administracyjnych osiedli,
6)
na innych drogach niż wymienione w pkt 1-5, oznaczonych znakiem zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 10 t (§ 94 ust. 17 rozporządzenia).
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na określonych drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów (Monitor Polski Nr 15, poz. 56).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH OZNACZONYCH ZNAKAMI SZLAKÓW DROGOWYCH Z NUMERAMI TRZYCYFROWYMI, NA KTÓRYCH (NA ODCINKU WYMIENIONYM W RUBRYCE 3 WYKAZU) DOPUSZCZONY JEST RUCH POJAZDÓW WYMIENIONYCH W § 1 UST. 1 ZARZĄDZENIA

Nr szlaku drogowego Określenie drogi Odcinek drogi, na którym dopuszczony jest ruch pojazdów wymienionych w § 1 ust. 1 zarządzenia
1 2 3
106 Sochaczew - Gąbin - Łąck - Gostynin - Kowal - Włocławek Sochaczew-Łąck
108 Łąck - Płock - Bielsk - Drobin - (Ciechanów) Łąck-Płock
143 Koło - Turek - Kalisz na całej trasie
145 Jarocin - Krotoszyn - Milicz - Trzebnica - (Wrocław) na całej trasie
165 (Poznań) - Gniezno - Strzelno - Inowrocław - Toruń na całej trasie
220 Kraków - Trzebinia - Chrzanów - Jaworzno - Katowice - Chorzów - Bytom na całej trasie
229 (Oświęcim) - Brzeszcze - Pszczyna - Żory - Rybnik - Racibórz Żory-Rybnik
230 Gliwice - Rybnik - Wodzisław - Chałupki - granica Państwa na całej trasie
271 Wałcz - Człopa - Dobiegniew - Strzelce Krajeńskie - Gorzów Wlkp. - Witnica - Kostrzyń - granica Państwa na całej trasie
280 Koszalin - Kołobrzeg - Trzebiatów - Kamień Pomorski - Dziwnów - Międzyzdroje - Świnoujście Koszalin-Kołobrzeg i Międzyzdroje-Świnoujście
290 Szczecinek - Biały Bór - Miastko - Słupsk - Ustka Słupsk-Ustka
169 Grupa - Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub - Dobrzyń - Rypin - Sierpc Grupa-Grudziądz
174 (Toruń) - Stolno - Grudziądz - Kwidzyń - Sztum - Malbork Stolno-Grudziądz
255 Wrocław - Świdnica - Świebodzice - Bolków - Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica Państwa Wrocław-Jelenia Góra
155 Poznań - Oborniki - Chodzież - Ujście - Piła - Jastrowie Poznań-Piła
279 (Szczecin) - Goleniów - Parłówko - Wolin - (Międzyzdroje) Goleniów-Międzyzdroje

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021