Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 czerwca 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie projektowania:
1 67/8815-02 Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach kolejowych 22 kwietnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie wykonania i odbioru:
2 67/8996-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru 22 kwietnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie opracowywania i dokumentacji:
3 67/9360-04 Samoloty. Klasyfikacja szczegółowa oraz określenia 14 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
4 67/9360-05 Arkusz danych charakterystycznych samolotu 14 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
5 67/9317-44 *) Sieć trakcyjna kolejowa.

Izolator podwieszeniowy

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
6 67/9317-45 - Izolator odciągu

wysięgnika

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
7 67/9317-46 - Izolator ukośnika

wysięgnika

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia. 1968 r.
8 67/9317-47 - Izolator kotwowy 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
9 67/9317-48 - Izolator sekcyjny 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
10 67/9317-49 - Rolki ceramiczne do

izolatorów kotwowych

i sekcyjnych

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
11 67/9317-50 *) Sieć trakcyjna kolejowa.

Osprzęt. Uchwyt

prowadnic izolatora

sekcyjnego

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
12 67/9317-51 - - Nakładki ochronne

do wieszaka

ślizgowego

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
13 67/9317-52 - - Dźwignia 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
14 67/9317-53 - - Ciężar naprężający 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
15 67/9317-54 - - Łącznik szynowy

poprzeczny

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
16 67/9317-55 - - Łącznik szynowy

podłużny

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
17 67/9317-56 - - Wymagania i badania

techniczne

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
18 65/1850-03 Maszyny włókiennicze. Gońce tkackie z tworzyw sztucznych. Wymiary 15 kwietnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zarządu Obrotu Artykułami Spożywczymi w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
19 67/8151-03 Wyroby garmażeryjne. Półfabrykaty i wyroby gotowe mięsne. Wymagania ogólne 28 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
20 67/6113-35 Farby flalowe do elektrycznych zespołów trakcyjnych 1 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/6114-45 Nitrocelon podkładowy bezbarwny 1 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
22 67/6115-43 Emalia biała nieżółknąca do tub metalowych 1 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
23 67/6115-45 Emalia ftalowa khaki ciemna do wagonów osobowych 1 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
24 67/6110-22 Wyroby lakierowe. Badanie przydatności do dosuszania 1 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
25 67/0535-21 Oleje silnikowe z dodatkami. Superol 8B1 i 11B1 1 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
26 67/0536-09 Smary półpłynne SPL i SPZ 1 kwietna 1967 r. 1 października 1967 r.
27 67/0536-10 Smar do przekładni zębatych KZ 1 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
28 67/6086-03 Elektrody kinowe 27 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
29 67/6132-03 Tłuszcz kostny ekstrakcyjny 8 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
30 67/6116-02 Nitropolitura PM w płynie 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
31 67/6033-04 Kleje kauczukowe. Butapren L-40 i M-40 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
32 67/6317-02 Fenolowa żywica klejowa AG 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
33 67/6061-19 *) Środki pomocnicze dla

włókiennictwa. Pretepon

OL

21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
34 67/6061-20 - Mercerin NK 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie metod badań:
35 67/0602-01 Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazobor 21 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
36 67/6213-05 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie chlorków w wodzie przemysłowej i kondensatach technologicznych metodą merkurometryczną 21 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
37 67/3222-04 Łącznice telefoniczne. Mikrotelefon nagłowny MN-60 29 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
38 67/3227-07 Przybory i urządzenia pomocnicze w teletechnice. Wtyczka badaniowa przełącznicowa 29 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
39 67/3227-08 Narzędzia teletechniczne. Lampka probiercza 29 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
40 67/3283-11 Urządzenia teletechniczne. Dzwonek alarmu głównego 29 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
41 67/1341-12 Silniki wysokoprężne okrętowe i kolejowe. Tuleje łożysk ślizgowych. Wymiary 8 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
42 67/3515-30 *) Tabor kolejowy.

Lokomotywy spalinowe.

Czopy korbowe i

wiązarowe. Wspólne

wymagania i badania

12 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
43 67/3516-05 - Amortyzatory

hydrauliczne.

Wymagania i badania

12 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie opracowywania dokumentacji:
44 67/1340-07 *) Silniki wysokoprężne

okrętowe i kolejowe.

Oznaczanie symbolami

silników

6 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
45 67/1340-10 - Określanie środka

ciężkości silnika

6 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie podziału i używania pojęć:
46 67/1340-08 - Wały korbowe.

Określenie i

klasyfikacja

6 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
47 67/1340-09 - Tłoki. Nazwy i

podział klasyfikacyjny

6 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
48 67/0824-10 Miedź chromowa. Pręty na elektrody do zgrzewania 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
49 67/0824-11 Brąz na narzędzia nieiskrzące BMN. Pręty kute 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
50 67/0876-01 Srebro. Rury 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
51 67/0886-10 Aluminium. Proszek rozpylany 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
52 67/0886-11 Magnes. Proszek skrawany 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
53 67/6763-28 Materiały ogniotrwałe. Mufle do destylacji cynku i produkcji bieli cynkowej 13 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
54 67/3622-01 Samochody i przyczepy. Resory piórowe. Wymagania i badania 26 kwietnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
55 67/4937-03 Naczynia gospodarstwa domowego. Żeliwne kotły emaliowane 1 maja 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji i obrotu:
56 67/3075-03 Materiały elektroizolacyjne. Taśma mikowa do urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do pracy w warunkach klimatów tropikalnych 1 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
57 67/3076-03 Ceratki elektroizolacyjne do urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do pracy w warunkach klimatów tropikalnych 1 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
58 67/3076-04 Materiały elektroizolacyjne. Koszulki elektroizolacyjne do urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do pracy w warunkach klimatów tropikalnych 1 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
59 67/5501-02 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Sprężyny spiralne. Wymagania i badania techniczne 1 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji:
60 66/1881-01 Maszyny piorące, barwiące i wykańczalnicze. Barwiarka ciśnieniowa BA5A ze zbiornikiem przygotowawczym BU9A. Wymagania i badania techniczne 30 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego:
w zakresie projektowania i produkcji:
61 67/1839-08 *) Maszyny włókiennicze.

Łożyska tulejowe

niedoprzędzarek

lniarskich

6 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
62 67/1839-09 - Tarcza napędu

wrzecion przędzarek i

skręcarek

6 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
63 67/1839-10 - Skrzydełka

niedoprzędzarek

lniarskich

6 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
64 67/1859-05 - Koła zamachowe do

krosien z górnym

biciem

6 maja 1967 r. 1 lipca 1967 r.
65 67/1859-06 - Koła hamulcowe do

krosien z górnym

biciem

6 maja 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
66 65/7551-01 Przędza z włókien sztucznych kędzierzawiona "elastil" 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
67 67/7584-02 Wyroby pończosznicze. Znakowanie 18 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
68 67/7580-10 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny siatkowe - obuwnicze. Wyznaczanie sztywności 18 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
69 67/7627-03 Odzież szpitalna. Szlafrok dla dziewcząt 26 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
70 67/7627-02 Fartuchy - ochraniacze przodu 27 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
71 67/7637-01 Bielizna szpitalna. Piżamy dla dziewcząt i chłopców 25 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
72 67/7663-01 Kołdry 24 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego:
w zakresie produkcji:
73 67/2443-01 Maszyny saturacyjne. Wymagania i badania techniczne 10 maja 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
74 66/8139-02 Wyroby tytoniowe. Tytonie fajkowe 31 grudnia 1966 r. 1 lipca. 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego:
w zakresie produkcji:
75 66/8091-08 Węglan potasowy techniczny bezwodny (potaż kalcynowany) 31 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
76 66/8165-01 Owoce dzikiej róży zamrożone 18 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
77 66/8165-05 Owoce bzu czarnego zamrożone 18 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
78 66/8165-18 Jeżyny zamrożone 18 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
79 66/8165-19 Mizeria zamrożona 18 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie pakowania:
80 64/8165-13 Mrożone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie 11 maja 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie przechowywania:
81 66/8168-02 Schładzanie jaj w chłodniach 19 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
82 66/8160-02 Pomieszczenia chłodnicze. Ocena skuteczności dezynfekcji 20 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
83 65/8163-01 Mrożonki. Produkty mięsne surowe 10 lipca 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
84 64/8165-11 Pomidory zamrożone 3 kwietnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
85 66/8166-01 Mrożonki. Potrawy gotowe 31 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
86 64/8165-09 Maliny ogrodowe zamrożone 3 kwietnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie obrotu:
87 64/9136-01 Owoce świeże. Porzeczki do zamrożenia 28 stycznia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
88 66/8166-02 Mrożonki. Potrawy gotowe. Proces produkcyjny 31 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
89 64/8012-02 Osłonki naturalne 14 sierpnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
90 64/8013-06 Tłuszcze zwierzęce jadalne topione. Proces produkcyjny 14 kwietnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
91 64/8014-04 *) Wędliny i wyroby

wędliniarskie z mięsa

końskiego

22 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
92 64/8015-03 - Proces produkcyjny 22 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
93 64/8015-04 *) Wyroby wędliniarskie.

Rolady mięsno-podrobowe

22 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
94 65/8015-05 - - Proces produkcyjny 27 sierpnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
95 64/8016-01 *) Konserwy mięsne. Ozorki

wieprzowe i cielęce

oraz ozory wołowe

22 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
96 64/8016-02 - Cielęcina mielona 22 grudnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
97 67/7161-33 *) Opakowania transportowe

drewniane. Skrzynki i

komplety skrzynkowe z

tarcicy do owoców i

warzyw

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
98 67/7161-34 - Skrzynki i komplety

skrzynkowe z tarcicy

do eksportu wędlin

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
99 67/7161-35 - Skrzynki i komplety

skrzynkowe z tarcicy

do smalcu

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
100 67/7161-36 - Skrzynki i komplety

skrzynkowe z tarcicy

do marmolady

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
101 67/7161-37 - Skrzynki i komplety

skrzynkowe z tarcicy

do mięsa i przetworów

mięsnych

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
102 67/7161-38 - Skrzynki i komplety

skrzynkowe z tarcicy

do szlamu leczniczego

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
103 67/7163-02 - Beczki dębowe

cienkościenne do

płynów

10 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
104 67/7163-04 - Faski 29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
105 67/7163-05 - Beczka bukowa 200 l

do mięsa

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
106 67/7321-08 Papier zapałczany 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
107 67/7325-01 Preszpan introligatorski 25 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
108 67/7326-02 Papiery pakowe pergaminowe 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
109 67/7326-06 Podłoże do wytłaczania 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
110 67/7537-05 Papier i karton do wyrobu cewek przędzalniczych 20 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
111 67/5991-07 *) Narzędzia ortopedyczne.

Imadło skośne

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
112 67/5991-08 - Frez stożkowy z

chwytem walcowym

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
113 67/5991-09 - Frezy tarnikowe,

jednostronne

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
114 67/5992-05 Wózek fotelowy dla jednorękich nie składany 15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
115 67/5992-06 Wózek inwalidzki korbowy. Wymagania i badania 15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
116 67/5993-12 *) Protezy i aparaty.

Kostki do stopy z

łącznikiem

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
117 67/5993-13 - Stopy półfilcowe do

stawów skokowych z

łącznikiem

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
118 67/5993-14 - Zawiasy proste 15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
119 67/5993-15 - Klamra zaciskowa 15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
120 67/5993-16 - Zaczep do wyrzutni

kolana

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
121 67/5993-17 - Stawy skokowe z

łącznikiem

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
122 67/5993-18 - Stopy półfilcowe.

Wymagania i badania

15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
123 67/5995-21 Nasadki gumowe do kul i lasek 15 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie projektowania i produkcji:
124 67/3756-19 *) Okrętowe kompasy

magnetyczne.

Umiejscowienie kompasów

na statkach

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji:
125 67/3756-20 - Szafki kompasowe

kompasów z płyne

klasy A. Wymagania

29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
126 67/8942-01 Telefoniczne przyłącza nabrzeżowe w portach morskich i śródlądowych. Wymagania i badania techniczne 27 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
127 67/8942-02 Elektroenergetyczne przyłącza nabrzeżowe w portach morskich i śródlądowych. Wymagania ogólne i badania techniczne 27 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
128 67/8942-03 Zestawy skrzynkowe dla elektroenergetycznych przyłączy nabrzeżowych. Wymagania i badania techniczne 27 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
§  2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 września 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
1 63/3508-01 *) Tabor kolejowy. Odlewy

z brązu i mosiądzu.

Wymagania i badania

techniczne

8 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 266) 12 kwietnia 1967 r.
2 64/3509-04 - Tolerancje wymiarowe

części stalowych

28 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382) 12 kwietnia 1967 r.
3 66/3515-21 *) Tabor kolejowy

normalnotorowy. Sprzęg

ogrzewania torowego

15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 12 kwietnia 1967 r.
4 66/3515-22 - - Kurek odwadniający 15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 12 kwietnia 1967 r.
5 65/3517-12 *) Tabor kolejowy. Kurki

hamulcowe końcowe

29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 12 kwietnia 1967 r.
6 65/3532-16 - Wagony towarowe.

Uchwyty zewnętrzne

15 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271) 12 kwietnia 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
7 67/7533-06 Tkaniny bawełniane i bawełnianopodobne surowe. Stopnie jakości 3 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 17 kwietnia 1967 r.
8 66/7533-04 Tkaniny galanteryjne 19 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 18 kwietnia 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
9 63/7716-02 Skóry futerkowe wyprawione. Skóry królicze. Klasyfikacja jakościowa 16 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388) 17 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego "Północ":
10 65/7541-08 Przędza zgrzebna wełnopodobna tkacka pojedyncza. Wymagania techniczne i jakościowanie 15 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 15 maja 1967 r.
11 65/7541-09 Przędza wełniana zgrzebna z udziałem włókien syntetycznych do 15% tkacka pojedyncza. Wymagania techniczne i jakościowanie 15 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 15 maja 1967 r.
12 65/7541-10 Przędza wełniana zgrzebna z udziałem włókien syntetycznych powyżej 15% tkacka pojedyncza. Wymagania techniczne i jakościowanie 15 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 15 maja 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
13 63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Opakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania i badania 9 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357) 18 maja 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
14 65/5524-02 Pomiar fotograficznej zdolności rozdzielczej obiektywów aparatów fotograficznych i do powiększalników 22 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 22 kwietnia 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę BN-62/3622-01 "Pojazdy mechaniczne. Resory piórowe. Warunki techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 20 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę BN-64/8139-02 "Tytonie fajkowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 20 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę BN-63/8165-05 "Owoce bzu czarnego zamrożone", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych dnia 18 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę BN-64/7163-02 "Beczki dębowe do przetworów owocowych i grzybowych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 5 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).
§  4.
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy branżowe:
1)
BN-62/8864-02 "Centralne ogrzewanie. Grzejniki rurowe kanałowe", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 14 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 62, poz. 316),
2)
BN-63/5943-03 "Meble szpitalne. Fotel elektryczny do zabiegów kosmetycznych", ustanowiona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 14 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388).

______

Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021