Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1966 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 22 kwietnia 1967 r.
w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1966 r.

Stosownie do § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych (Dz. U. Nr 52, poz. 291) podaje się do wiadomości, co następuje:
1)
w ciągu roku 1966 wpisane zostały:
a)
do rejestru odmian oryginalnych w dziale roślin rolniczych odmiany wymienione w liście, stanowiącej załącznik nr 1 do obwieszczenia,
b)
do rejestru odmian oryginalnych w dziale roślin warzywnych odmiana wymieniona w liście, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia,
c)
do spisu odmian selekcjonowanych w dziale roślin warzywnych odmiany wymienione w liście, stanowiącej załącznik nr 3 do obwieszczenia;
2)
w ciągu roku 1966 skreślone zostały:
a)
z rejestru odmian oryginalnych w dziale roślin rolniczych odmiany wymienione w liście, stanowiącej załącznik nr 4 do obwieszczenia,
b)
ze spisu odmian selekcjonowanych w dziale roślin rolniczych odmiany wymienione w liście, stanowiącej załącznik nr 5 do obwieszczenia,
c)
ze spisu odmian selekcjonowanych w dziale roślin warzywnych odmiany wymienione w liście, stanowiącej załącznik nr 6 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1966 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny zbożowe.
Pszenica ozima 1 Mira 334 CZSR
Rośliny bulwiaste.
Ziemniak 1 Baca 335 IHAR
odmiany średnio-wczesne 2 Osa 336 IHAR
Ziemniak 1 Bolko 337 IHAR
odmiany późne 2 Warta 338 IHAR
Rośliny oleiste.
Dynia oleista 1 Puławska Bezłuska 339 IHAR
Rośliny włókniste.
Len włóknisty 1 Milenium 340 IPWŁ
Trawy.
Rajgras angielski 1 Wiecławicki 341 CZSR
Kostrzewa czerwona 1 Leo 342 ZHRiN
Kostrzewa nitkowata 1 Sima 343 ZHRiN
Kostrzewa różnolistna 1 Sawa 344 ZHRiN
Wiechlina łąkowa 1 Alicja 345 ZHRiN
Mietlica pospolita 1 Igeka 346 ZHRiN
Rośliny przemysłowe specjalne.
Tytoń 1 L B Koro 347 Lubelska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego
Objaśnienia skrótów:

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

IPWŁ - Instytut Przemysłu Włókien Łykowych - Poznań, ul. Wojska Polskiego 71b.

ZHRiN - Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1966 r.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny warzywne.
Rabarbar 1 Karpow-Lipskiego 41 Mikołaj

Karpow-Lipski

ZAŁĄCZNIK Nr 3

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH WPISANYCH DO SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1966 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny warzywne.
Kukurydza jadalna 1 Złota Karłowa - SHRO Bronowice 97 CNOiS
Brukiew jadalna 1 Wilhelmsburska-Freege Mizerów 98 CZSR
Burak ćwikłowy 1 Detroit - SHRO Zielonki 99 CNOiS
Objaśnienia skrótów:

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają:

CNOiS - Centralę Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (obecnie Zjednoczenie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa).

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

ZAŁĄCZNIK Nr 4

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH SKREŚLONYCH Z REJESTRU ODMIAN ORYGINALNYCH W CIĄGU 1966 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w rejestrze Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny bulwiaste.
Ziemniak odmiana średnio-wczesna 1 Ebro 117 IHAR
Ziemniak 1 Bomba 122 CZSR
odmiany późne 2 Kolektyw 208 IHAR
Rośliny oleiste.
Mak 1 Puławski Niebieski 178 K. Buszczyński
Rzepak jary 1 Czyżowskich 140 Czyżowscy
Rośliny włókniste
Len włóknisty 1 Lazur 143 CZSR
Trawy.
Rajgras francuski 1 Brudzyński 194 IHAR
Rośliny przemysłowe specjalne.
Tytoń 1 Puławski Szerokolistny 287 IHAR
Objaśnienia skrótów:

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają:

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

K. Buszczyński - K. Buszczyński i Synowie - Hodowla Nasion, spółka z ogr. odp. pod przymusowym zarządem państwowym - centrala Warszawa.

Czyżowscy - Hodowla Nasion i Dom Rolniczy Czyżowskich, pod przymusowym zarządem państwowym - centrala Kraków.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1966 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny zbożowe.
Jęczmień ozimy 1 Śląski II - SSR Uszyce 14 CZSR
Rośliny bulwiaste.
Ziemniak odmiana późna 1 Dar - SSR Górzyno 38 CZSR
Rośliny przemysłowe specjalne.
Tytoń 1 Machorka Pomorska - Skroniów, Ośrodek Doświadczalny 61 Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego
Objaśnienie skrótu:

Skrót użyty w rubryce 5 oznacza:

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

ZAŁĄCZNIK Nr 6

LISTA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH SKREŚLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1966 R.

Roślina Lp. Nazwa odmiany Nr wpisu odmiany w spisie Osoba lub instytucja uspołeczniona, na której wniosek odmianę wpisano
1 2 3 4 5
Rośliny warzywne.
Groch ogrodowy 1 Szlachetna Perła - Ulrich Szymanów 76 Ulrich
2 Lincoln - St. Hod. Bad. Radzików 19 IHAR
Kapusta biała 1 Amager - SSR Chodów 26 CZSR
Rzodkiewka gruntowa 1 Szkarłatna z białym końcem - Ulrich Szymanów 53 Ulrich
Objaśnienia skrótów:

Skróty użyte w rubryce 5 oznaczają;

Ulrich - Hodowla Nasion C. Ulrich, pod przymusowym zarządem państwowym - Warszawa.

IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

CZSR - Centralny Zarząd Selekcji Roślin (obecnie Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.27.126

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Listy odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1966 r.
Data aktu: 22/04/1967
Data ogłoszenia: 11/05/1967
Data wejścia w życie: 11/05/1967