Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITET NORMALIZACYJNY
z dnia 7 lutego 1959 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 58/B-12001 Cegły budowlane pełne wypalane z gliny 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
2 58/B-12002 Cegły - dziurawki wypalane z gliny 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
3 58/B-12041 Kalle. Wymagania techniczne i warunki odbioru 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
4 58/B-13101 Maty z waty szklanej na tekturze falistej 27 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
5 58/B-54000 Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe stolarskie 25 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
6 58/C-81015 Biel cynkowa 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
7 58/C-83007 Produkty organiczne 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
Chloroform techniczny
8 58/C-84038 Wrodorotlenek sodowy techniczny 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
9 58/C-84044 Tiosiarczan sodowy krystaliczny techniczny 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
10 58/C-88031 Produkty organiczne. Ftalan dwubutylowy techniczny 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
11 58/C-94131 Wyroby gumowe. Węże ogrzewcze kolejowe 24 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
12 58/C-96135 Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali 18 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
13 58/C-97856 Sadze aktywne kanałowe 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
14 58/D-54350 *) Narzędzia do maszynowej obróbki drewna 26 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
Wiertła kręte jednozwojne z chwytem
walcowym
15 58/03-54351 - Wiertła kręte jednozwojne z chwytem Morse'a 26 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
16 5C/D-59007 Drewno tartaczne iglaste 24 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
17 58/D-95008 Drewno tartaczne liściaste 24 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
13 58/E-77001 *} Elektryczne narzędzia grzejne, oporowe Żelazka 13 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
19 58/E-77005 - Poduszki 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
20 58/E-90150 Przewody elektryczne miedziane. Własności elektryczne j mechaniczne drutów i linek 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r..
21 58/E-90151 Przewody elektryczne aluminiowe. Własności elektryczne i mechaniczne drutów i linek, 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
22 58/F-94000 *j Pomoce biurowe. Ołówki notesowe 25 listopada 1958 r..: 1. maja 1959 r.
23 58/F-94008 - Ołówki grafitowe kreślarskie . 25 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
24 58/F-94029 - Ołówki grafitowe zwykłe 25 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
25 58/F-94050 - Ołówki. Badania techniczne 25 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
20 58/F-94055 - Ołówki kopiowe 25 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
2/ 58/F-94057 - Ołówki biurowe barwne 25 listopada 1958 r. 1. maja 1959 r.
28 58/F-94059 - Teczka skoroszytowa do segregatora 13 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
29 58/H-74225 Rury stalowe przewodowe gładkie ze szwem o średnicy nominalnej od 400 do 22,00 mm 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
30 58/H-83002 Surówka wielkopiecowa odlewnicza 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
31 58/H-92127 Stal węglowa walcowana. Blachy żeberkowe. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
32 58/H-93024 Stalowe kęsy płaskie. Wymiary 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
33 58/H-93208 *) Stal ciągniona Pręty okrągłe. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
34 58/H-93209 - Pręty kwadratowe. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
35 58/H-93210 - Pręty sześciokątne. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
36 58/H-932 U - Pręty płaskie. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
37 58/H-93213 Stal konstrukcyjna stopowa i węgłowa wyższej jakości. Pręty okrągłe ciągnione i szlifowane lub ciągnione szlifowane i polerowane. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 lipca 1959 r.
38 58/H-93214 Stal węglowa ciągniona. Pręty kwadratowe i płaskie do wyrobu wpustów. Wymiary 24 października 1958 r. 1 lipca 1959 r.
39 58/H-93423 Stal węglowa walcowana. Kształtownik klockowy na krzyżownice do rozjazdów kolejowych normalnotorowych. Wymiary 6 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
40 58/M-41206 *) Chłodnictwo. Odpowietrzniki amoniaku 24 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
41 58/M-41207 - Odpowietrznik solanki i wody 24 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
42 58/M-41251 - Złącze do zaworu butli do amoniaku 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
43 58/M-54824 *) Gazomierze miechowe. Łączniki proste 13 grudnia 1.958 r. 1 lipca 1959 r.
44 58/M-54825 - Uszczelki do łączników 13 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
45 58/M-54826 - Nakrętki do łączników 13 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
46 58/M-59753 Pogłębiacze stożkowe 120° prawotnące 28 października 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
47 58/M-60601 Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a 23 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
48 58/M-60602 Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z plaskami do klucza 23 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
49 58/M-60603 Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z nakrętką 23 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
50 58/M-60607 Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i ze ścięciem 23 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959. r.
51 58/M-61280 Oprzyrządowanie. Rękojeści czteroramienne 18 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
52 58/M-80060 Druty o przekroju prostokątnym i kwadratowym ze stali manganowej 20 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
53 58/M-82001 Zawleczki 24 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
54 58/M-82143 Nakrętki sześciokątne zgrubne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
55 58/M-82144 Nakrętki sześciokątne średnio dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
56 58/M-82146 Nakrętki sześciokątne dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
57 58/M-82147 Nakrętki koronowe zgrubne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
53 58/M-82148 Nakrętki koronowe średnio dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
59 58/M-82149 Nakrętki koronowe dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
60 58/M-82151 Nakrętki czworokątne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
61 58/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie średnio dokładne 13 grudnia 1958 r.

13 grudnia 1958 r.

1 stycznia 1960 r.

1 stycznia 1960 r.

62 58/M-82154 Nakrętki sześciokątne niskie dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
63 58/M-82155 Nakrętki sześciokątne wysokie dokładne
64 58/M-82159 Nakrętki koronowe niskie średnio dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
65 58/M-82160 Nakrętki koronowe niskie dokładne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
66 58/M-82291 Nakrętki sześciokątne niskie zgrubne 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
67 58/M-82292 Nakrętki czworokątne niskie 13 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
63 58/N-99300 *) Sprzęt geodezyjny. Tyczki 19 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
69 58/N-99312 - Komplety szpilek do taśmy 24 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959. r.
70 58/P-97311 Wytwory papiernicze. Preszpan elektrotechniczny 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
71 58/S-46200 Rowery. Warunki techniczne 13 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
72 58/T-06300 Sygnalizacja w urządzeniach telefonicznych. Przetwornice. Przepisy ogólne 31 grudnia 1958 r. 1 października 1959 r,
73 58/T-06401 Lampy elektronowe. Przepisy ogólne 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
74 58/T-90150 Urządzenia teletechniczne. Drut bezpiecznikowy 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
75 58/W-82009 Nity kadłubowe okrętowe ze łbem stożkowym 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
76 58/W-82010 Nity kadłubowe ze łbem soczewkowym 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
77 58/W-82111 Śruby noskowe ze łbem soczewkowym 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
78 58/W-89101 Urządzenia cumownicze. Pachołki żeliwne i staliwne 26 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
79 58/P-82278 Tkaniny techniczne wełniane filcowane bezkońcowe odwadniarkowe 19 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
80 58/P-82279 Tkaniny techniczne wełniane filcowane bezkońcowe suszące. Suszniki 19 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
w zakresie obrotu:
81 58/A-86780 Marynaty rybne. Wymagania ogólne 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
82 58/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 16 grudnia 1958 r. 1 stycznia 1960 r.
83 58/R-64760 *) Pasze sypkie. Śruta lniana poekstrakcyjna 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
84 58/R-64761 - Śruta rzepakowa poekstrakcyjna 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
85 58/R-64775 - Śruta konopna poekstrakcyjna 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
86 58/R-64776 - Śruta słonecznikowa poekstrakcyjna 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
87 58/R-64777 - Śruta sojowa poekstrakcyjna 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
88 58/R-64778 - Śruta lniankowa poekstrakcyjna 23 grudnia 1958 r. * 1 lipca 1959 r.
89 58/R-64801 - Śruta kokosowa poekstrakcyjna 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
90 58/R-64802 - Śruta palmowa poekstrakcyjna 29 grudnia 1958 r. 1 lipca- 1959 r.
91 58/R-64803 - Śruta arachidowa poekstrakcyjna 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
92 58/R-65618 Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka w stopniu superelity 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959" r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
93 58/M-41252 Chłodnictwo. Rury stalowe bez szwu do amoniaku i solanek 24 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
84 58/M-54660 Mechanizmy drobne i zegarowe. Średnice wałków i otworów od 0,1 do 0,9 nim 22 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
95 58/M-61202 *) Oprzyrządowanie. Kołki ustalające pełne bez kołnierza 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
96 58/M-61203 - Kolki ustalające ścięte bez kołnierza 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
97 58/M-61225 - Kołki ustalające pełne z kołnierzem 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
98 58/M-61226 :- Kołki ustalające ścięte z kołnierzem 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
99 58/M-61227 - Kołki ustalające pełne z gwintem 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
100 58/M-61228 - Kołki ustalające ścięte z gwintem 13 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
101 58/S-36050 Pojazdy mechaniczne. Zamknięcia wlewu paliwa, oleju i wody. Główne wymiary 13 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
102 58/S-95010 Końcówki wałka giętkiego i napędu szybkościomierzy samochodowych i motocyklowych. Główne wymiary 20 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
103 53/B-10100 Roboty tynkowe.-Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 27 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
104 58/S-96018 *) Drogi samochodowe. Podbudowa asfal-tospoinowa 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
105 58/S-96021 - Podbudowa smołospoinowa. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
106 58/S-96026 - Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 31 grudnia 1958 r. 1 września 1959
u; zakresie oznaczania i używania symboli:
107 58/W-74201 Rurociągi i armatura statków wodnych. Malowanie rozpoznawcze i znakowanie 20 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
w zakresie badań rozjemczych:
108 58/H-04015 . Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie siarki 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:
109 58/H-04407 Próba przeginania blach, taśm i bednarki. 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
w zakresie metod badań:
110 58/A-86151 *) Masło. Wykrywanie obcych barwników i ich identyfikacja 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
111 58/A-86152 - Oznaczanie współczynnika załamania światła 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
112 58/A-86153 - Kontrola pod lampą kwarcową 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
113 58/A-86154 - Oznaczanie zawartości dwuacetylu 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
114 58/A-86781 *) Marynaty rybne. Pobieranie próbek do badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
115 58/A-86782 - Sprawdzanie jakości i prawidłowości opakowania 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
116 58/C-04054 *) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości- furfurolu w olejach smarowych 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
117 58/C-04135 - Pomiar penetracji smarów stałych 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
11? 58/C-04142 - Badanie na substancje rysujące w smarach stałych 27 grudnia 1958 r. 1 czerwca 1959 r.
119 58/C-04304 Koks z węgla kamiennego i brunatnego Oznaczanie wytrzymałości bębnowej wg metody Sundgiena 23 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
120 58/C-04347 Węgiel kamienny. Oznaczanie fosforu całkowitego -metodą Wnękowskiej-Czubka 27 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
121 58/C-04528 *) Chemiczne badania i próby. Oznaczanie fosforu metodą miareczkową 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
122 58/C-04529 - Oznaczanie krzemu metodą wagową 20 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
123 58/H-11070 *) Odlewnicze materiały formierskie." Badania laboratoryjne. Formowanie kształtem laboratoryjnym 19 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
124 58/H-l 1072 - Oznaczanie przepuszczalności 22 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
125 58/H-11073 - Oznaczanie wytrzymałości 24 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
126 58/H-1107 4 - Oznaczanie temperatury spiekania 22 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
127 58/H-11075 - Oznaczanie zawartości węglanów. i alkaliów 24 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
128 58/H-11076 - Oznaczanie zawartości lepiszcza 22 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
129 58/H-11077 - Oznaczanie ziarnistości 24 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
130 58/H-11079 - Pobieranie próbek piasków i glin formierskich 22 grudnia 1958 r. 1 listopada 1959 r.
131 58/H-11093 - Analiza chemiczna piasków i glin formierskich 24 grudnia 1958 r. 1 listopada .1959 r.
132 58/M-69717 *) Spawanie gazowe. Próba statyczna rozciągania stopiwa 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
133 58/M-69730 - Próba udarności stopiwa 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
134 58/M-69732 Spawanie łukowe. Próba udarności stopiwa 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
135 58/R-64805 Pasze sypkie. Oznaczanie zawartości benzyny w śrutach poekstrakcyjnych 29 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm .zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

§  2.
Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy od której norma jest zalecana
1 2 3 4 5
1 58/A-82050 Konserwy mięsne; Pojęcia, nazwy i określenia 8 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
2 58/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Klasyfikacja 31 grudnia 1958 r. 1 sierpnia 1959 r.
3 58/B-04495 Grunty budowlane. Oznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości i edometrycznych modułów odprężenia 1 października 1958 r. 1 maja 1959 r.
4 58/D-79616 Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu jaj 16 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
5 58/E-04408 Materiały elektroizolacyjne ciekłe. Próba napięciowa i pomiar napięcia przebicia 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
6 58/H-11001 *) Odlewnicze materiały formierskie. Piaski formierskie 31 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
7 58/H-11003 - Gliny formierskie 24 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
8 58/L-02009 *) Silniki lotnicze. Charakterystyka silników spalinowych tłokowych sprężarkowych. Określenia 29 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
9 58/L-02010 Charakterystyki silników spalinowych tłokowych bez sprężarkowych. Określenia 29 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
10 58/L-02520 - Podział na zasadnicze typy konstrukcyjne 11 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
11 58/M-02043 Podcięcia obróbkowe 24 grudnia 1958 r. 1 maja 1959 r.
12 58/M-04250 *) Struktura geometryczna powierzchni Określenia chropowatości 16 grudnia 1958 r. 1 września 1959 r.
13 58/M-04251 - Klasyfikacja chropowatości i kierunkowości struktury 16 grudnia 1958 r, 1 września 1959 r.
14 58/M-04252 - Oznaczenia chropowatości, kierunkowości struktury i sposobu obróbki 16 grudnia 1958 r. 1 września 1959 r.
15 M-54665**) *) Mechanizmy drobne i zegarowe. Czopy i otwory kwadratowe. Zakres od 0,4 do 10 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
16 M-54681***) - Moduły od, 0,1 do 0,9 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
17 M-54702***) - Nity za łbami walcowymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
18 M-54703***) - Nity ze łbami kulistymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
19 M-54704***) - Nity ze łbami płaskimi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
20 M-54705***) - Nity ze łbami grzybkowymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
21 M-54706***) - Pierścienie osadcze zaciskane 29 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
22 58/M-B6401 *) Łożyska toczne, Określenia i nazwy 27 października 1958 r. 1 maja 1959 r.
23 58/M-86402 - Klasyfikacja i oznaczenia 28 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
24 58/N-01051 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Terminy, określenia i symbole 31 grudnia 1958 r. 1 września 195.9 r.
25 58/N-01103 Oznaczanie na j ważniej szych wielkości fizycznych. Optyka i promieniowanie 31 grudnia 1958 r. 1 września 1959 r.
26 58/S-36039 Silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Sworznie tłokowe z otworem walcowym 29 listopada 1958 r. 1 maja 1959 r.
27 58/Z-04055 Szybka metoda oznaczania zawartości bezwodnika chromowego w powietrzu 16 grudnia 1958 r. 1 lipca 1959 r.
28 Z-65333***) *) Sprzęt laboratoryjny. Koszyki metalowe okrągłe do probówek z rączką i przegrodami 27 grudnia 1958. r. 1 kwietnia 1959 r,
29 Z-65338***) - Podstawka do ampułek 27 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
30 Z-65342***) - Podstawki do bu lelek z barwnikami 27 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
31 Z-65354***) - Ramki do kart rejestracyjnych zwierząt 27 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
32 Z-65355***) - Pokrywka siatkowa do słojów 27 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.
33 Z-65359***) - Drut do wacików 27 grudnia 1958 r. 1 kwietnia 1959 r.

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Dawna norma PKN.

***) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1 z 1959 r.

§  3.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):****)
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 56/H-93223 Sial węglowa walcowana Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych 10 lipca 1956 r.

(Dz. U. Nr 33, poz. 154)

18 grudnia 1958 r.
2 56/M-59200 Ściernice pierścieniowe zwykle 10 lipca 1956 r.

(Dz. U. Nr 33, poz. 154)

17 stycznia 1959 r.
3 57/R-65630 Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego, półcukrowego i pastewnego w stopniu oryginału 23 maja 1957 r. 'Monitor Polski Nr 52 poz. 332) 14 stycznia 1959 r.
4 57/R-65638 - -Nasiona traw 5 lipca 1957 .r.

(Monitor Polski Nr 74. poz. 454)

14 stycznia 1959 r.

______

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

****) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1 z 1959 r.

§  4.
1.
Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 2 zastępują następujące normy:
1)
PN/B-12001 "Cegły budowlane pełne wypalane z gliny",
2)
PN/B-12002 "Cegły dziurawki wypalane z gliny"

- zatwierdzone rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179) jako obowiązujące.

2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-56/B-13101 "Maty z waty szklanej", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN/C-97856 "Sadza aktywna", zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 40, poz. 178).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-54/H-83002 "Surówka wielkopiecowa odlewnicza", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-54/H-92127 "Stal węglowa walcowana. Blachy żeberkowe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 33, 34, 35, 37 zastępują następujące normy:
1)
PN/H-93208*) "Stal ciągniona. Pręty okrągłe. Wymiary",
2)
PN/H-93209 - Pręty kwadratowe. Wymiary,
3)
PN/H-93210 - Pręty sześciokątne. Wymiary,
4)
PN/H-93213 - Pręty okrągłe ciągnione, szlifowane oraz ciągnione, szlifowane i polerowane. Wymiary

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN/H-93211 "Stal ciągniona. Pręty płaskie. Wymiary. Klasa dokładności wykonania h 11", ustanowioną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plonowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę PN/N-99312 "Sprzęt geodezyjny. Szpilki i komplety szpilek do taśmy", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).
9.
Normy wymienione w § 1 lp. 47, 49 i 50 zastępują następujące normy:
1)
PN/N-430 "Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a",
2)
PN/N-432 "Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z nakrętką",
3)
PN/N-438 "Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i ze ścięciem"

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

10.
Normy wymienione w § 1 lp. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-82143, 82144, 82146 "Nakrętki sześciokątne",
2)
PN/M-82147 "Nakrętki sześciokątne koronowe surowe",
3)
PN/M-82148 "Nakrętki sześciokątne koronowe półsurowe",
4)
PN/M-82149 "Nakrętki sześciokątne koronowe obrobione",
5)
PN/M-82153 do 82154 "Nakrętki sześciokątne niskie",
6)
PN/M-82155 do 82156 "Nakrętki sześciokątne wysokie i długie",
7)
PN/M-82159 do 82160 "Nakrętki sześciokątne koronowe niskie",
8)
PN/M-82291 do 82292 "Nakrętki płaskie sześciokątne i czworokątne"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje następujące normy:
1)
PN/N-99300*) "Sprzęt geodezyjny. Tyczki",
2)
PN/N-99301 - Okucia tyczek

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-54/S-46200 "Rowery. Warunki techniczne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-56/C-96023 "Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów (Benzyna lakowa)", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN/C-04135 "Przetwory naftowe. Smary stałe. Pomiar penetracji", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
15.
Norma wymieniona w § 2 lp. 4 zastępuje normę PN-53/D-79616 "Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu jaj", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).
16.
Norma wymieniona w § 2 lp. 8 zastępuje normę PN-53/L-02009 "Silniki lotnicze. Charakterystyka silnika tłokowego sprężarkowego. Określenia"

- zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

17.
Normy wymienione w § 2 lp. 15, 16 i 17 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-04251*) Struktura geometryczna powierzchni. Klasyfikacja gładkości i kierunkowości struktury,
2)
PN/M-04252 - Oznaczanie,
3)
PN-53/M-04253 - Określenia

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących struktury geometrycznej powierzchni (Dz. U. Nr 24, poz. 91).

§  5.
Traci moc norma PN-53/Z-55185 "Narzędzia weterynaryjne. Młotek opukowy.", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021