Określenie wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Na podstawie art. 85 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wzór graficzny łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i sposób jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. 
Wzór graficzny i szczegółowy opis łańcucha, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego nosi łańcuch zawieszony na ramionach na wierzchu ubioru.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIK

1. Wzór graficzny łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

wzór

2. Szczegółowy opis łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

Łańcuch składa się z 58 ogniw o kształcie okrągłym i średnicy zewnętrznej 30 mm oraz górnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm i dolnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm. Na łańcuchu jest zawieszony - na dwóch łańcuszkach przymocowanych do dolnego "ogniwa potrójnego" - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 80 mm i szerokości 72 mm, wsparty na ramce w kształcie wstęgi o wysokości 28 mm i szerokości 62,5 mm, bez wypełnienia. Wewnątrz ramki, do jej górnej i dolnej krawędzi, są przymocowane litery USC pisane kursywą.

Łańcuch oraz wizerunek orła są wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub starego srebra (srebrzony, oksydowany).

Do łańcucha może być dołączony łańcuszek spinający łańcuch - do samodzielnego przymocowania do ogniw łańcucha.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 147 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262, 1087, 1274 i 2281).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.912 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
Data aktu: 23/02/2016
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2016