Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097).

Dz.U.2021.350
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097 2 , obejmujący obszar 367,45 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA KISTOWSKIE (PLH220097)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 715649,45 417095,79
2 715648,56 417125,69
3 715648,56 417144,44
4 715648,56 417156,04
5 715642,76 417176,12
6 715634,73 417198,88
7 715629,82 417222,98
8 715629,37 417235,47
9 715631,60 417248,41
10 715640,08 417275,19
11 715642,76 417284,56
12 715646,77 417300,18
13 715646,77 417313,56
14 715644,54 417325,61
15 715638,62 417349,29
16 715629,59 417360,51
17 715612,65 417374,27
18 715602,60 417380,62
19 715587,25 417376,91
20 715566,09 417368,45
21 715550,21 417355,22
22 715532,22 417332,99
23 715521,64 417317,65
24 715508,94 417316,59
25 715495,71 417321,88
26 715486,71 417330,35
27 715479,30 417335,64
28 715465,55 417340,93
29 715451,26 417349,40
30 715451,26 417358,39
31 715452,32 417376,38
32 715453,37 417397,02
33 715518,99 417469,52
34 715440,15 417545,19
35 715455,49 417556,83
36 715480,36 417563,18
37 715507,88 417557,89
38 715528,52 417588,58
39 715514,76 417629,33
40 715523,75 417637,79
41 715532,22 417629,86
42 715541,22 417627,74
43 715569,26 417599,16
44 715588,84 417586,46
45 715595,72 417595,99
46 715602,60 417612,92
47 715617,95 417629,86
48 715638,05 417649,43
49 715663,45 417673,25
50 715663,45 417684,89
51 715657,63 417699,18
52 715633,29 417721,93
53 715624,82 417730,93
54 715645,07 417745,61
55 715659,35 417755,14
56 715683,17 417776,57
57 715746,61 417830,80
58 715727,10 417854,86
59 715693,63 417896,36
60 715662,39 417939,20
61 715649,45 417946,34
62 715622,23 417957,05
63 715595,01 417966,42
64 715569,57 417981,60
65 715557,52 417996,77
66 715548,60 418007,92
67 715536,55 418019,08
68 715517,36 418033,36
69 715503,79 418045,47
70 715500,61 418058,17
71 715494,26 418078,27
72 715486,86 418096,25
73 715477,34 418112,11
74 715453,01 418127,98
75 715428,68 418140,67
76 715385,31 418155,48
77 715325,02 418191,45
78 715248,86 418235,87
79 715221,36 418251,74
80 715192,80 418285,59
81 715174,82 418321,55
82 715168,47 418351,17
83 715068,24 418436,47
84 715029,86 418475,74
85 714976,76 418524,83
86 714959,80 418532,41
87 714927,23 418552,49
88 714907,14 418565,43
89 714885,72 418584,62
90 714835,30 418634,60
91 714812,99 418656,92
92 714794,24 418671,64
93 714754,97 418694,85
94 714716,15 418716,27
95 714650,55 418756,43
96 714615,74 418778,29
97 714526,05 418820,24
98 714430,55 418865,31
99 714399,32 418880,04
100 714364,51 418897,44
101 714343,53 418898,78
102 714286,41 418898,34
103 714268,56 418902,80
104 714190,92 418923,33
105 714153,88 418933,14
106 714124,87 418940,73
107 714101,67 418954,56
108 714078,46 418969,29
109 714048,12 418986,25
110 714008,85 419004,54
111 713970,47 419019,27
112 713925,40 419028,64
113 713900,41 419033,55
114 713853,11 419035,33
115 713819,64 419033,55
116 713779,03 419026,41
117 713752,70 419015,25
118 713678,18 418992,49
119 713658,99 418987,14
120 713634,89 418988,03
121 713587,15 419003,65
122 713543,41 419022,39
123 713491,20 419053,63
124 713411,32 419105,39
125 713357,01 419142,68
126 713337,17 419152,20
127 713317,34 419160,13
128 713295,92 419162,51
129 713281,64 419171,24
130 713283,29 419155,46
131 713283,29 419131,06
132 713288,05 419083,46
133 713304,12 419050,74
134 713334,46 418998,97
135 713344,58 418977,55
136 713345,17 418948,99
137 713344,58 418932,33
138 713359,45 418881,76
139 713365,40 418841,89
140 713370,16 418796,67
141 713371,35 418763,95
142 713368,97 418694,93
143 713368,38 418643,16
144 713401,70 418603,89
145 713457,63 418544,99
146 713545,69 418467,05
147 713584,96 418481,33
148 713590,91 418477,16
149 713605,78 418463,48
150 713642,08 418434,32
151 713692,06 418412,90
152 713705,74 418403,38
153 713722,40 418366,49
154 713742,63 418328,41
155 713768,21 418294,50
156 713801,53 418255,23
157 713833,66 418217,74
158 713849,13 418193,35
159 713849,73 418162,41
160 713847,94 418132,66
161 713854,49 418092,20
162 713861,63 418053,52
163 713860,44 418026,15
164 713854,49 417994,62
165 713861,63 417945,83
166 713867,58 417914,89
167 713869,96 417871,45
168 713875,31 417824,45
169 713874,72 417783,40
170 713871,74 417752,46
171 713861,03 417729,85
172 713854,49 417709,62
173 713822,95 417670,94
174 713802,13 417639,41
175 713777,73 417615,61
176 713764,05 417600,14
177 713751,56 417538,26
178 713743,22 417479,35
179 713733,71 417425,21
180 713728,94 417335,96
181 713711,10 417337,74
182 713699,79 417330,60
183 713752,15 417278,84
184 713774,76 417257,42
185 713843,18 417200,30
186 713886,02 417160,43
187 713917,56 417123,54
188 713950,88 417083,68
189 713975,27 417046,79
190 714025,25 416970,63
191 714058,57 416927,20
192 714078,21 416915,30
193 714110,93 416908,75
194 714169,84 416892,69
195 714214,46 416878,41
196 714244,81 416866,51
197 714314,42 416827,83
198 714361,43 416808,79
199 714373,33 416807,01
200 714395,94 416810,58
201 714436,99 416817,72
202 714464,96 416826,05
203 714493,52 416833,19
204 714516,72 416837,35
205 714551,82 416842,71
206 714569,67 416843,30
207 714586,33 416837,35
208 714629,17 416808,79
209 714673,80 416761,19
210 714696,41 416749,29
211 714716,86 416746,91
212 714748,54 416750,04
213 714766,39 416745,57
214 714799,42 416730,40
215 714827,98 416719,25
216 714862,78 416713,00
217 714882,42 416693,36
218 714916,33 416655,43
219 714939,99 416658,11
220 715017,19 416659,00
221 715065,38 416658,56
222 715113,13 416653,65
223 715149,27 416642,94
224 715209,07 416619,73
225 715227,37 416608,58
226 715248,34 416584,92
227 715276,90 416555,03
228 715318,40 416527,36
229 715362,58 416502,82
230 715404,53 416484,52
231 715428,18 416478,72
232 715467,89 416477,83
233 715487,08 416478,27
234 715500,03 416479,16
235 715512,01 416513,44
236 715524,95 416533,08
237 715541,91 416549,14
238 715590,99 416579,04
239 715629,37 416600,91
240 715677,12 416631,70
241 715699,88 416646,42
242 715722,64 416670,97
243 715739,15 416688,82
244 715752,09 416713,81
245 715760,12 416728,98
246 715768,60 416748,61
247 715773,51 416765,57
248 715781,09 416798,15
249 715776,19 416804,40
250 715767,71 416824,03
251 715757,44 416847,68
252 715749,86 416864,19
253 715741,82 416877,58
254 715727,10 416894,09
255 715717,28 416906,59
256 715703,45 416933,36
257 715685,60 416974,42
258 715671,76 416995,84
259 715667,30 417016,81
260 715662,84 417045,37
261 715656,59 417070,81
262 715649,45 417095,79
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA KISTOWSKIE (PLH220097)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA KISTOWSKIE (PLH220097)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3110 Jeziora lobeliowe
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA KISTOWSKIE (PLH220097)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 elisma wodna Luronium natans
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021