Wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA

Lp. FIRMA SPÓŁKI NUMER KRS
1 Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037957
2 ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 0000012483
3 EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000044577
4 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000082312
5 GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 0000075450
6 Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 0000106150
7 Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 0000072093
8 KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 0000023302
9 Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu 0000084678
10 PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000059307
11 PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000037568
12 "Poczta Polska Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie 0000334972
13 Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000067663
14 Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 0000709363
15 Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000717327
16 Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu 0000489456
17 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000062594
18 Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000466256
19 Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000383595
20 Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 0000027151
21 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 0000028860
22 Polskie Elektrownie Jądrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 0000347416
23 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000059492
24 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000019193
25 Polskie Linie Lotnicze "LOT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000056844
26 Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000017753
27 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000026438
28 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000009831
29 TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 0000271562
30 "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 0000100679
31 Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 0000007411
32 WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 0000095342

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1782

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Data aktu: 24/09/2021
Data ogłoszenia: 30/09/2021
Data wejścia w życie: 08/10/2021