Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2020.1647
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Organami organizującymi i nadzorującymi wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia;
2) (uchylony);
3) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części III załącznika do rozporządzenia;
4) minister właściwy do spraw transportu - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części IV załącznika do rozporządzenia;
5) minister właściwy do spraw łączności - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części V załącznika do rozporządzenia;
6) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VI załącznika do rozporządzenia;
7) minister właściwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VII załącznika do rozporządzenia;
8) minister właściwy do spraw informatyzacji - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części VIII załącznika do rozporządzenia;
9) minister właściwy do spraw aktywów państwowych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części IX załącznika do rozporządzenia;
10) minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części X załącznika do rozporządzenia;
11) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XI załącznika do rozporządzenia;
12) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XII załącznika do rozporządzenia;
13) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIII załącznika do rozporządzenia;
14) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIV załącznika do rozporządzenia;
15) Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XV załącznika do rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 951).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM, DLA KTÓRYCH ORGANAMI ORGANIZUJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA SĄ:

I. 

Minister właściwy do spraw gospodarki:

1. AMZ-KUTNO" S.A. w Kutnie
2. DGT Sp. z o.o. w Straszynie
3. Enamor Sp. z o.o. w Gdyni
4. "FLYTRONIC" S.A. w Gliwicach
5. COGNOR S.A. w Poraju
6. KenBIT Koenig i Wspólnicy sp. j. w Warszawie
7. "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
8. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
9. Pratt & Whitney Rzeszów S.A. w Rzeszowie
10. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "WIFAMA-PREXER" Sp. z o.o. w Łodzi
11. Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. w Łodzi
12. AIRBUS POLAND S.A. w Warszawie
13. RADMOR S.A. w Gdyni
14. TELDAT Sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszczy
15. WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim
16. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
17. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA w Warszawie
18. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w Warszawie
19. H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu
20. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
21. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
22. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach
23. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie
24. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
25. "AIR-POL" Sp. z o.o. w Legionowie
26. AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie
27. AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. w Szczecinie
28. CELTECH Sp. z o.o. w Poznaniu
29. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" S.A. w Tarnowskich Górach
30. HERTZ SYSTEMS LTD Sp. z o.o. w Zielonej Górze
31. "PARTNER SYSTEMS" Sp. z o.o. w Człuchowie
32. SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
33. ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC Sp. z o.o. w Biskupcu
34. "ZAMET-GŁOWNO" ADAM PRUSKI ZDZISŁAW ŁUCZAK Sp.j. w Głownie
35. "ZESZUTA" Sp. z o.o. w Warszawie
36. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w Warszawie
37. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach
II. 

(uchylona)

III. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej:

1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni
2. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
3. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku
4. Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o. w Gdyni
5. Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie
6. Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni
7. "SHIP-SERVICE" S.A. w Warszawie
8. "ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A. w Szczecinie
9. (uchylony)
10. Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie
11. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku
12. UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie
13. STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK Sp. z o.o. w Gdańsku
14. PORTOWA STRAŻ POŻARNA "FLORIAN" Sp. z o.o. w Gdańsku
15. TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. w Świnoujściu
16. INFRA-PORT Sp. z o.o. w Szczecinie
17. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA - Sp. z o.o. w Gdańsku
18. MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" S.A. w Szczecinie
IV. 

Minister właściwy do spraw transportu:

1. BUDIMEX S.A. w Warszawie
2. (uchylony)
3. STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie
4. MOTA-ENGIL Central Europe S.A. w Krakowie
5. "PKP INTERCITY" S.A. w Warszawie
6. "PKP INFORMATYKA" Sp. z o.o. w Warszawie
7. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. w Warszawie
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie
9. PKP CARGO S.A. w Warszawie
10. PKP Energetyka S.A. w Warszawie
11. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
12. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu
13. (uchylony)
14. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w Krakowie
15. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu
16. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku
17. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" Sp. z o.o. we Wrocławiu
18. Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. w Warszawie
19. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w Warszawie
20. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie
21. Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. w Jasionce
22. WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie
23. MOSTY ŁÓDŹ S.A. w Łodzi
24. "POLWAR" S.A. w Gdańsku
25. Linetech Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie
26. LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Warszawie
27. PKP TELKOL Sp. z o.o. w Warszawie
28. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
V. 

Minister właściwy do spraw łączności:

1. "Poczta Polska Spółka Akcyjna" w Warszawie"
VI. 

Minister Obrony Narodowej:

1. ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich
2. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
6. (uchylony)
7. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
8. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
11. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
12. PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni
13. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu
14. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. w Białych Błotach
15. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
16. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
17. JELCZ Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach
18. MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
19. (uchylony)
20. PCO S.A. w Warszawie
21. PIT-RADWAR S.A. w Warszawie
22. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
23. Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni
24. "STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
25. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
26. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
27. Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
28. Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy
29. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
30. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
31. Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
32. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
33. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. w Gliwicach
34. CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie
35. Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku
36. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
37. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
38. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
39. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
40. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu
41. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
42. (uchylony)
43. (uchylony)
44. EXATEL S.A. w Warszawie
45. Transbit Sp. z o.o. w Warszawie
46. AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
VII. 

Minister właściwy do spraw zdrowia:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu
2. (uchylony)
3. "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
7. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
8. ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
9. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie
10. KRKA-Polska Sp. z o.o. w Warszawie
11. Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. w Lublinie
12. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. w Pabianicach
13. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. w Jeleniej Górze
14. "Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek" S.A. we Wrocławiu
15. SENSILAB Polska Sp. z o.o. - S.K.A. w Konstantynowie Łódzkim
16. (uchylony)
17. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. w Warszawie
18. TEVA Operations Poland Sp. z o.o. w Warszawie
19. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu
20. TRICOMED S.A. w Łodzi
21. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. w Warszawie
22. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. w Warszawie
23. Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. w Starogardzie Gdańskim
24. "Fresenius Kabi Polska" Sp. z o.o. w Warszawie
VIII. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1. EMITEL S.A. w Warszawie
2. "Multimedia Polska" S.A. w Gdyni
3. "NETIA" S.A. w Warszawie
4. Orange Polska S.A. w Warszawie
5. POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie
6. T-Mobile Polska S.A. w Warszawie
7. (uchylony)
8. "TTcomm" S.A. w Warszawie
9. NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Warszawie
IX. 

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych:

1. PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie
2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie
4. TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
5. ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce
6. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych
7. ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie
8. PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie
9. CEZ Skawina S.A. w Skawinie
10. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w Koninie
11. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
12. Polskie LNG S.A. w Świnoujściu
13. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
14. ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku
15. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie
16. TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
17. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w Niedzicy
18. TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. w Rożnowie
19. ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
20. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku
21. Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku
22. PERN S.A. w Płocku
23. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
24. System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. w Warszawie
25. Lotos Petrobaltic S.A. w Gdańsku
26. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku
27. "GATX Rail Poland" Sp. z o.o. w Warszawie
28. (uchylony)
29. TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
30. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
31. Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu
32. Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. w Inowrocławiu
33. Exalo Drilling S.A. w Pile
34. ENERGO-TEL S.A. w Warszawie
X. 

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin:

1. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie
2. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku
3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
4. (uchylony)
5. POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. w Katowicach
6. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance
7. TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie"
8. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu
9. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
XI. 

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" Sp. z o.o. w Szczecinie
2. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A. w Warszawie
XII. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
XIII. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1. "Telewizja Polska" S.A. w Warszawie
2. Polskie Radio S.A. w Warszawie
3. "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - S.A."
4. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" S.A.".
XIV. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej:

1. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE w Warszawie
XV. 

Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1. CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. w Warszawie.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020