Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.

Dz.U.80.28.120
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 października 1980 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. *
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 13 Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., został złożony dnia 15 sierpnia 1980 r. Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, jako depozytariuszowi tej konwencji, dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, ratyfikując ją, przyjmując lub przystępując do niej w niżej podanych datach:

Republika Południowej Afryki dnia 15 sierpnia 1972 r.,

Norwegia dnia 10 grudnia 1973 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Północnej Irlandii dnia 10 września 1974 r.,

Francja dnia 19 lutego 1975 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 19 stycznia 1977 r.,

Chile dnia 7 lutego 1978 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 8 lutego 1978 r.,

Belgia dnia 9 lutego 1978 r.,

Argentyna dnia 7 marca 1978 r.

Niniejsza konwencja weszła w życie w stosunku do pierwszych siedmiu państw z dniem 10 marca 1978 r. W stosunku do pozostałych państw wejdzie ona w życie trzydziestego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub przystąpienia. Wymieniona konwencja weszła w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 14 września 1980 r.

* Z dniem 21 listopada 2000 r. nin. oświadczenie zostało zmienione przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.28.120

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Data aktu: 20/10/1980
Data ogłoszenia: 31/12/1980
Data wejścia w życie: 31/12/1980