Zniesienie niektórych ograniczeń gospodarki mięsem.

Dz.U.21.87.644
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 18 października 1921 r.
o zniesieniu niektórych ograniczeń gospodarki mięsem.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) oraz § 1 dekretu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 listopada 1919 r. (Tyg. Urzęd. № 62 str. 334) zarządza się co następuje:
Książki zakupu i sprzedaży bydła i mięsa.
§  1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 15 lutego 1920 r. w przedmiocie prowadzenia książek zakupu i sprzedaży bydła (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 8 poz. 66) oraz wszelkie dodatkowe do tegoż rozporządzenia wydane przepisy a mianowicie:
1) art. 6 rozporządzenia dodatkowego z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345);
2) art. 2 i 5 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 poz. 31).

Ograniczenia konsumcji mięsa.

§  2. Uchyla się następujące postanowienia rozporządzenia z dnia 25 maja 1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsnej (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 29 poz. 254):
1) art. 3.
2) art. 7, 8, 9, 10, 11, 13 ustęp 2 i 4, art. 14, i to art. 10 w brzmieniu, ustalonem art. 5 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345), a art. 14 w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 16 poz. 103).

Ograniczenia transportu bydła.

§  3. Znosi się ograniczenia transportu bydła, przepisane art. 15-24 rozporządzenia z dnia 25 maja 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 29 poz. 254), o ile dotyczą one powiatów graniczących wyłącznie z b. dzielnicą rosyjską.

Przymusowy wykup bydła.

§  4. Uchyla się, rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1920 r. w przedmiocie przymusowego wykupu bydła rogatego (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 49 poz. 404) oraz art. 7 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345) tudzież art. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 poz. 31).

Procederowe wytwarzanie konserw mięsnych i handel domokrążny.

§  5. Uchyla się art. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsem (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 78 poz. 528).
§  6. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020