Doktorant nie dostał wyższego stypendium, bo nie złożył wniosku na właściwym formularzu. Odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wytknął, że w razie stwierdzenia braków formalnych zamiast wydawać postanowienie o odrzuceniu wniosku, należało wezwać doktoranta do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez złożenie wniosku na aktualnym formularzu.

Wydając zaskarżone postanowienie, rektor nie podporządkował się procedurze uregulowanej w k.p.a. i wydał rozstrzygnięcie niemające umocowania w przepisach i regulacjach uczelnianych – orzekł WSA.

Źródło: "Rzeczpospolita", na podstawie wyroku sygnatura akt: IV SA/Gl 379/17