W skutek przeobrażeń społeczno–gospodarczych praca zyskała nowe oblicze. Obecny rynek pracy cechuje dwubiegunowość. Z jednej strony nie jest w stanie zapewnić wszystkim miejsc ze względu na przesycenie kapitału ludzkiego w danych dziedzinach, z drugiej strony brakuje pracowników posiadających postawy i umiejętności pożądane przez potencjalnych pracodawców. W obliczu tych zjawisk istotne stało się budowanie kapitału ludzkiego i społecznego w gospodarce opartej na wiedzy. Czy edukacja i kształcenie ustawiczne zapewnia dostosowanie się do wymogów rynku pracy? Jakie szanse na znalezienie pracy mają osoby dopiero wchodzące na rynek pracy? Czy własna działalność gospodarcza jest dla nich szansą zdobycia zatrudnienia?

Dostosowanie się do potrzeb współczesnego rynku pracy wymaga od potencjalnego pracownika elastyczności, w tym chęci przekwalifikowania się i adaptacji do zmieniających się form zatrudnienia. Rozwój konkurencyjności oraz możliwość pozyskania funduszy unijnych sprawia, że przedsiębiorstwa wprowadzają działania innowacyjnie. Powstanie klastrów przedsiębiorczych daje możliwość rozwoju gospodarki w oparciu o nowe technologie, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy.
Podczas konferencji poświęconej pracy i dzisiejszym realiom rynkom pracy chcielibyśmy poruszyć szereg zagadnień m.in.:
- Kobiety na rynku pracy (niższe wynagrodzenie, szklany sufit, lepka podłoga)
- Niepewność zatrudnienia;
- Grupy narażone na marginalizację - osoby z niepełnosprawnością, osoby po 45 roku życia;
- Elastyczny czas pracy a praca w pełnym wymiarze godzin;
- Własna działalność gospodarcza szansą na zatrudnienie;
- Przekwalifikowanie się i dostosowanie się do potrzeb ówczesnego rynku pracy;
- Innowacje w organizacjach;
- Znaczenie pracy oraz zadowolenie z niej;
- Postawy absolwentów i sposoby poszukiwania pracy;
- Freelancer – nowa kategoria zawodowa.
 
 
Link do wydarzenia na Facebooku: znajduje sie >>