Wyniki przedstawia portal pulshr.pl, większość respondentów (84 proc.) wierzy w swój potencjał. Nie oznacza to jednak braku obaw przed wejściem na rynek pracy prawie 40 proc. młodych obawia się, że w ich branży rynek jest nasycony specjalistami i zabraknie dla nich miejsca. Ponad 38 proc. ankietowanych boi się, że konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu kształcenia o lepszych perspektywach na znalezienie optymalnej pracy. Co trzeci badany rozważa migrację zawodową.
Od pracodawców osoby wchodzące na rynek oczekują wsparcia i stworzenia przyjaznych warunków do pracy. Blisko 67 proc. podkreśla, że potrzebuje czasu czasu na wdrożenie się i zaadaptowanie w nowej sytuacji, a 59 proc. respondentów podkreśla, że ważne dla nich jest, by pracodawca doceniał wykonaną pracę. Więcej>>

Moda potrzebuje młodych i kreatywnych prawników>>