- Na najlepszych uniwersytetach świata większość studentów to obcokrajowcy. Im wyższe umiędzynarodowienie, tym wyższa pozycja uczelni na rynku - mówi dr Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w oddziale Banku Światowego w Warszawie.
Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, w tej kategorii polskie uniwersytety na razie wypadają słabo. Według danych MNiSW jesteśmy szóstym państwem w Unii Europejskiej pod względem liczby studentów (wyprzedzamy m.in. Włochy i Hiszpanię), ale poziom umiędzynarodowienia wynosi zaledwie 1,3 proc., czyli ok. 36 tys. zagranicznych studentów w 2014 r. To daje przedostatnie miejsce w Unii - wyprzedzamy tylko Chorwację. Więcej>>>

Czytaj: Polskie uczelnie mają być bardziej międzynarodowe>>>

ID produktu: 40285057 Rok wydania: 2013
Autor: Hubert Izdebski,Jan Michał Zieliński
Tytuł: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz>>>