Program to forma współpracy pomiędzy Wolters Kluwer, a środowiskami uniwersyteckimi na terenie całej Polski. Ambasadorzy studenccy Wolters Kluwer współpracują z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska przy organizacji przedsięwzięć dedykowanym studentom ich uczelni.
Zgłaszać się mogą już studenci pierwszego roku, do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz artykuł dotyczący spraw studenckich związanych z wydziałem prawa, spraw naukowych lub stricte prawniczych.
Ambasadorzy, poza doświadczeniem i możliwością publikowania artykułów, zyskają dostęp do programu LEX Sigma oraz zestaw publikacji o wartości 1000 zł. Wszystko na temat programu>>

Adres mailowy: pl-studentlex@wolterskluwer.com