Studenci zainteresowani odbyciem letnich praktyk przygotowują esej pt.: „Edukacja prawna w Polsce oraz możliwości jej rozwoju”, uwzględniając w sposób zasadniczy rolę instytucji, w której zamierzają odbyć praktyki oraz odnosząc się do gałęzi prawa, którą ta instytucja się zajmuje.

Laureaci Konkursu odbędą praktykę w siedzibie jednego z partnerów konkursu, którymi są m.in. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Podstawowym celem Konkursu jest stworzenie możliwości nabycia przez studentów prawa umiejętności praktycznych pogłębiających i uzupełniających wiedzę zdobytą w toku zajęć dydaktycznych, mobilizacja studentów do podejmowania działań zwiększających poczucie stabilizacji na rynku pracy, jak również doskonalenie u przyszłych prawników organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem.

Założeniem organizatorów jest inicjowanie działalności społecznej studentów na niwie edukacji prawnej, która zwiększa ich świadomość w zakresie różnych gałęzi prawa, związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Komisję Nadzoru Finansowego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Partnerem Konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal student.lex.pl

Organizatorem Konkursu Letnich Praktyk Prawnych jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

Więcej informacji tutaj>>>