„Tematy prawne w filmie poruszają zazwyczaj problem konfliktu sumienia prawnika, szerszy problem społeczny bądź też rozstrzygają sprawy sądowe poprzez pryzmat psychologiczny”, powiedział Rzeczpospolitej adwokat Andrzej Malicki, dziekan wrocławskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. 

 
Impreza jest współorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Fundację Szkoła Wajdy. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest przede wszystkim ukazanie obrazu adwokata jako osoby z misją. 
 
Lista tytułów oraz plan projekcji znajduje się www.facebook.com/Adwokatwroliglownej