Tematem konkursu jest propozycja zmiany i ulepszenie obowiązującego prawa. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone jednomiesięcznym płatnym stażem w kancelarii. 
 
Ostateczny termin zgłaszania prac to 30 kwietnia 2013 r.
 
Więcej informacji stronie Ratio Legis 2013