Egzamin z etyki wprowadziła ustawa deregulacyjna, która weszła w życie w sierpniu 2013 r.  Zlikwidowała test z aktów prawnych, który zdający egzamin przed 2014 r.,  pisali pierwszego dnia egzaminu zawodowego, zastępując go egzaminem z zasad wykonywania zawodu lub etyki. Ta ostatnia zmiana nie dotyczyła jednak dwóch kolejnych roczników, które były w trakcie aplikacji w czasie, gdy weszła w życie. Kandydaci na profesjonalnych pełnomocników w 2014 i 2015 r. nie rozwiązywali ani testu, ani zadania dotyczącego zasad wykonywania zawodu.
W tym roku zdający podejdą do czterodniowego egzaminu. Pierwszego i drugiego dnia, podobnie jak ich poprzednicy, rozwiążą zadania z prawa karnego i cywilnego. Na sformułowanie środka odwoławczego lub opinii o braku podstaw do jego wniesienia będą mieli po 360 minut. Tyle samo czasu - co jest nowością - dostaną trzeciego dnia na rozwiązanie zadania z prawa gospodarczego, czyli na napisanie umowy lub sformułowanie odpowiedniego środka procesowego.
Czwartego dnia zmierzą się z egzaminem z prawa administracyjnego, które najczęściej polega na sformułowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz z zagadnieniem dotyczącym etyki (sporządzenie opinii). Rocznik 2016 tę ostatnią część egzaminu zda po raz pierwszy.
Problematyczne mogą być też zadania z prawa karnego, od lipca 2015 r. obowiązuje bowiem nowelizacja, która całkowicie zmieniła procedurę karną, w tym również postępowanie odwoławcze, którego najczęściej dotyczą egzaminacyjne zadania. Zmiana poszerzyła też zakres zadań, z którymi na egzaminie mogą zmierzyć się kandydaci na radców - dotychczas łatwo było przewidzieć, że na egzaminie nie będą sporządzać apelacji na korzyść oskarżonego.
Od lipca mogą jednak być obrońcami w procesie karnym, co oznacza, że i z takim zagadnieniem spotkać się mogą na egzaminie.
Egzaminy zawodowe w 2016 r. odbędą się w dniach 14-18 marca.

Egzamin na aplikację: nawet do dziesięciu razy sztuka>>

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł