W tym roku głównym tematem będą wybrane aspekty międzynarodowego prawa sportowego i jego wpływ na regulacje krajowe, a także rosnący z roku na rok poziom zainteresowania organów Unii Europejskiej sferą szeroko pojętej aktywności fizycznej człowieka wynikający z uznania istotnej roli sportu we współczesnym społeczeństwie europejskim. 
 
Jak zapewniają organizatorzy, celem jest dogłębna analiza dotychczasowych regulacji prawnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego z perspektywy jego roli społecznej i gospodarczej. Konferencja stanowić będzie również doskonałą okazję aby zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące prawnych aspektów działalności międzynarodowych organizacji sportowych, ich autonomii, przepisów przez nie stanowionych oraz uprawnień do uznaniowego podejmowania decyzji. 
 
Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele świata nauki, polityki, prawnicy-praktycy oraz studenci prawa i uczelni sportowych ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. 
 
O wydarzeniu na portalu Facebook
 
Strona internetowa konferencji