Konferencja, organizowana przez Katedrę Bankowości i Finansów oraz Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odbędzie się w dniu 23 maja br. o godz. 10 00 w siedzibie Uczelni przy ul. Tańskiego 5. Jest to Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja najnowszych wyników badań naukowych obejmujących problematykę zarządzania wszystkimi formami ryzyka obciążającego decyzje finansowe podejmowane na poziomie banku centralnego i jednostek sektora finansów publicznych, a także w instytucjach kredytowych oraz w przedsiębiorstwach. Przedmiotem wystąpień i przewidywanej dyskusji będzie również ocena funkcjonującej w Polsce sieci bezpieczeństwa finansowego oraz skuteczności pozostałych działań na rzecz ograniczenia/ubezpieczenia ryzyka występującego w sferze finansów publicznych i finansów sektora prywatnego. Realizacja powyższego celu przyczyni się do wypracowania efektywnych rozwiązań, które można będzie wykorzystać w procesach decyzyjnych zachodzących w organizacjach gospodarczych oraz jednostkach sektora finansów publicznych. 
 
Swój udział w konferencji zapowiedział m.in. Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński - Doradca Prezydenta RP, Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, Profesor na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych WSFiP w Bielsku-Białej. 
 
W konferencji uczestniczyć będą także przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin naukowych, przedstawiciele biznesu i praktyki gospodarczej, pracownicy administracji publicznej oraz specjaliści z obszaru zarządzania ryzykiem, zainteresowani rolą zarządzania ryzykiem we właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, instytucji kredytowych (szczególnie banków) oraz jednostek sektora finansów publicznych. 
 
Organizatorzy spotkania naukowego zapraszają na stronę internetową WSFiP, gdzie można zapoznać się z programem konferencji oraz innymi ważnymi informacjami związanymi z tym jakże ciekawym przedsięwzięciem naukowym. 
 
prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Binda
Prorektor WSFiP