W przyszłym roku znacznie, bo o 150 zł wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznaczałoby proporcjonalny wzrost opłat rocznych za aplikacje prawnicze - większość przekroczyłaby kwotę 6000 zł. (6100 zł za aplikację adwokacką, 6200 za radcowską i 6000 za komorniczą). Resort sprawiedliwości uznał takie podwyżki za zbędne i zmienił określone w rozporządzeniach współczynniki służące do określenia kosztów ponoszonych przez aplikantów.
W rezultacie opłaty będą niższe niż w 2016 r. Aplikanci komorniczy za szkolenie zapłacą 5000 zł czyli o 550 zł mniej. Kandydaci na radców i adwokatów poniosą takie same koszty, po 5200 zł  (w 2016 r. 5735 zł za aplikację radcowską i 5642 zł za aplikację adwokacką). Opłata za aplikację notarialną w przyszłym roku wyniesie 5300 zł.

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł