Ogólnopolskie Zjazdy Cywilistów Studentów to wydarzenia cykliczne, na stałe wpisane w kalendarz przedsięwzięć naukowych, odbywające się co roku w innym ośrodku akademickim na terenie Polski.

Tym razem tematem konferencji jest „Prawo cywilne prawem życia codziennego – czy stwierdzenie to pozostaje nadal aktualne?”. Tak szeroko zakreślony temat pozwoli odnieść się prelegentom do wielu sfer z zakresu prawa cywilnego, z którymi spotykamy się codziennie, a które nie pozostają bez wpływu na nasze życie.

Więcej informacji dostępnych tutaj>>>>