Ustawa powoła do życia utworzenie nowy mechanizm finansowania prac badawczych oraz ich komercjalizacji w Polsce w formie Funduszu Nauki Polskiej. Utworzony Fundusz zostanie dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą w wysokości 500 mln zł.

 

Kryteria podejmowania decyzji niezbyt jasne

Obszar, który ma być objęty wsparciem finansowym, będzie wskazywał minister nauki. Nie do końca wiadomo jednak, jak taka procedura ma wyglądać. Jak podkreśla BCC w opinii, decyzja powinna być poprzedzona obszerną analizą ekonomiczną i gospodarczą. Sugeruje, by była to wypadkowa konsultacji z przedstawicielami nauki.

W ustawie w znacznym stopniu zawężono możliwość wyboru „podmiotu zarządzającego”, który będzie odpowiedzialny za rozdysponowanie przyznanych środków oraz zarządzanie nimi.  Projektowany przepis wymienia: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, dawne Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

 

 


Nowa struktura prowadzenia badań

W pierwszej kolejności tego typu finansowanie zostanie udostępnione na potrzeby funkcjonowania Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB), który będzie innowacyjną strukturą prowadzenia badań naukowych. Sposób funkcjonowania WIB będzie odbiegał od przyjętego sposobu finansowania badań w Polsce – środki finansowe przeznaczane będą na tworzenie i rozwój zespołów badawczych.

BCC zwraca uwagę, że ustawa nie określa na czas „podmiot zarządzający” miałby być wskazywany przez ministra. Nie określono również sposobu monitorowania działań takiego podmiotu oraz zasad i częstotliwości przeprowadzania audytów oraz zasad odwołania przez ministra.

Resort nauki planuje rewolucję w stypendiach>>