Mówił o tym we wtorek na konferencji prasowej nowy rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. UwB dr hab. Robert Ciborowski. Objął on funkcję rektora białostockiej uczelni 1 września. Uniwersytet ma również czterech nowych prorektorów.
Nowy kampus Uniwersytetu w Białymstoku powstał w ostatnich latach dzięki dotacjom z UE. Kosztował wraz z nowoczesnym wyposażeniem laboratoryjnym ok. 250 mln zł. Kampus to największa inwestycja w historii białostockiej uczelni. Mieszczą się w nim wydziały: matematyki i informatyki, biologiczno-chemiczny oraz wydział fizyki, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy, Uniwersyteckie Centrum Kultury z salą koncertową i kawiarnią oraz Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe.
Trwają prace projektowe nad nową biblioteką (dotychczasową kupił samorząd województwa podlaskiego) oraz obserwatorium astronomicznym. Rektor mówił, że obie te inwestycje powinny być gotowe w ciągu dwóch lat.
"Uniwersytet już powoli zaczyna się kojarzyć z kampusem (...) Coraz więcej ludzi wie, gdzie to jest, coraz więcej rzeczy tam się dzieje" - mówił rektor. Podkreślił, że kierunki studiów nauczane w kampusie zdobywają więcej studentów. "Ten efekt kampusu działa" - dodał.
Dlatego uczelnia chce w kolejnych latach w miarę możliwości dalej rozbudowywać kampus i przenieść tam również kierunki humanistyczne i ekonomię, być może wybudować na te potrzeby jeden duży budynek. Na sprzedaż są w związku z tym m.in. XIX-wieczny budynek, w którym mieści się wydział ekonomii czy wydział historyczno-socjologiczny, który jest zlokalizowany w dawnym tzw. domu partii po PZPR.
Ciborowski powiedział, że uczelnia może spokojnie myśleć o rozwoju, bo ma "stabilną, spokojną" sytuację finansową. "Mamy pewność finansową, możemy zatem myśleć o tym, żeby się rozwijać" - mówił rektor. Podkreślił, że główne cele uczelni na najbliższe lata to dalsze "umiędzynarodowienie" uniwersytetu, współpraca z uczelniami nie tylko z Europy, ale także ze świata, dalszy rozwój naukowy.
Uniwersytet w Białymstoku chce m.in. finansować stypendia naukowe dla pracowników, którzy chcą się rozwijać naukowo. Stawia na zdobywanie grantów badawczych zarówno z funduszy krajowych, jak i europejskich. Uczelnia liczy wkrótce na współpracę z Uniwersytetem Cambridge, zwłaszcza w dziedzinie nauk prawnych i biologicznych. Dalej ma być rozwijana współpraca w ramach sieci uniwersytetów pogranicza.W 2017 r. Uniwersytet w Białymstoku będzie obchodził 20-lecie istnienia jako samodzielna uczelnia. Wcześniej funkcjonował jako Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obchody tej rocznicy zaplanowano na czerwiec 2017 r. Uczelnia nie ma dotychczas patrona. Rektor Ciborowski powiedział, że jeśli w społeczności akademickiej pojawią się do końca 2016 r. "dwie, trzy" kandydatury na patrona, to niewykluczone, że na jubileusz patron może być wybrany.
UwB kształci ok. 12 tys. studentów. "My za wszelką cenę nie chcemy zwiększać liczby studentów, ale na pewno chcemy uatrakcyjniać studia, to znaczy oferować nowe kierunki, lepiej te kierunki prowadzić, wyjść na przeciw temu, czego dzisiaj młodzież oczekuje" - mówił Ciborowski. Dodał, że np. rozwijana i wzmacniana będzie informatyka, uczelnia myśli ponadto o uruchomieniu kierunku rolnictwo - trwają rozmowy na ten temat. UwB stawia na "mobilność" zarówno studentów, jak i kadry naukowej, by choć na krótko wyjeżdżali na uczelnie zagraniczne, by zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia. (PAP)