Jest to kolejne spotkanie z cyklu „Warsztaty z ekspertem”. Organizatorem jest koło naukowe prawa energetycznego i innych sektorów infrastrukturalnych działające przy łódzkim wydziale prawa. 
 
Zaproszonym gościem jest doktor Michał Bedkowski-Kozioł. Jest adiunktem w katedrze publicznego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 
Tematem przewodnim spotkania będą kluczowe problemy prawa energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto zostaną poruszone kwestie „Trójpaku energetycznego", które zyskują na znaczeniu, zostanie także zarysowana istota prawa sektorowego.
 
Odbędzie się ono 19 grudnia 2012 roku w godzinach 15.30 do 18.30 na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w sali seminaryjnej Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego 1.22.
 
Wszelkie pytania należy kierować na adres: nkpeiisi@wp.pl