Raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowuje osiągnięcia naukowe z ostatnich 4 lat. Opiera się o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego poszczególnych krajów i instytucji w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Polska została wymieniona jako jeden z krajów, który odnotował najwyższy wzrost w rankingu.
W zestawieniu ogólnoświatowym uwzględniono dwie polskie instytucje Uniwersytet Jagielloński (69. miejsce) i Uniwersytet Warszawski (96. miejsce). Wśród 25 najlepszych instytucji Europy Południowej i Wschodniej wymieniono 8 polskich ośrodków, oprócz UW także: Uniwersytet Jagielloński (1. miejsce), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (10. miejsce), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (13. miejsce), Uniwersytet Wrocławski (14. miejsce), Polską Akademię Nauk (15. miejsce), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (22. miejsce), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (24. miejsce).