Projekt „ECO-Mobilność” opiera się na kilku podstawowych założeniach. Pojazdy są napędzane energią elektryczną, są inteligentne i autonomiczne, a więc poruszają się bez udziału motorniczego, a także integrują te rozwiązania z technologią pojazdów torowych. Są one również modułowe, co pozwala na ich dostosowanie w zależności od charakterystyki miejsca, w którym pracują.
Nowe rozwiązania transportowe zostały opracowane w Politechnice Warszawskiej przez zespół pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego w ramach projektu „ECO-Mobilność”. Już na etapie prac włodarze niektórych miast wyrazili zainteresowanie wdrożeniem rozwiązań polskich naukowców.
Nad szczegółowymi rozwiązaniami pracować będą – wedle zapowiedzi włodarzy – naukowcy nie tylko z Politechniki Warszawskiej, a także z Politechnik Rzeszowskiej, Śląskiej i Łódzkiej.